مراحل یادگیری: 5 گام یادگیری هر چیز جدید (ثابت شده)

مراحل یادگیری: 5 گام یادگیری هر چیز جدید (ثابت شده)

وقتی صحبت از امتحانات میان ترم یا پایان ترم می شود، یعنی وقتش رسیده دانش آموزان و دانشجویان چیزهایی که در طول این مدت یاد گرفته اند را به آزمایش بگذارند و معلمان هم نتایج آنها را ارزیابی و برای ترم بعدی برنامه ریزی کنند. چالش اصلی به دوش معلمان است که باید تشخیص بدهند آیا دانش آموزان توانسته اند به برخی مهارت های خاص تسلط پیدا کنند و در کدام مهارت ها به فرصت های بیشتری نیاز دارند تا بالاخره مسلط شوند.
به عنوان مثال:
اگر یک مهارت خاص هرگز ترم قبل به دانش آموزان یاد داده نشده باشد، برای آن مهارت به آموزش اولیه نیاز خواهند داشت.
اگر مهارتی ترم قبل به دانش آموزان یاد داده شده باشد اما فرصت درگیری مداوم با آن را نداشته اند، به زمان بیشتری برای تمرین نیاز خواهند داشت.
اگر مهارتی به دانش آموزان یاد داده شده باشد اما فرصت استفاده از آن را نداشته اند، به استفاده از آن مهارت در موقعیت های واقعی نیاز خواهند داشت.
 3 گام ضروری برای تقویت حافظه بلند مدت
اگر مهارتی به دانش آموزان یاد داده شده باشد و در یک کلاس تسلط خود را نشان داده باشند، باید به آنها یاد داد این مهارت ها را به حوزه های محتوایی یا موقعیت های دیگر نیز انتقال دهند.
همه ما به این امر واقف هستیم که یادگیری واقعی یک فرایند است، اما فارغ از اینکه دانش آموزان در کجای این فرایند یادگیری قرار دارند، وظیفه و تعهد ما یکسان باقی خواهد ماند و آن وظیفه این است که اطمینان حاصل کنیم فرصت های فراوان و گوناگونی برای پشتیبانی از دانش آموزان فراهم می شود که تا زمانی که بر مهارت ها مسلط شوند از آنها استفاده کنند. خبر خوب این است که تصمیم های مربوط به اینکه دانش آموزان چه چیزی باید یاد بگیرند و ما چه کاری برای حمایت از یادگیری آنها می توانیم انجام دهیم در دستان خود ما قرار گرفته است. 

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

 

خب، حالا چطور می توانیم از دانش خود درباره یادگیری برای گرفتن تصمیم ها بهرمند شویم؟ چطور می توانیم به شکلی کنش گرایانه برای پیشرفتی برنامه ریزی کنیم که مسلط شدن آنها را تضمین کند؟ ما در این مطلب به همه این سوالها پاسخ می دهیم.
مراحل فرایند یادگیری
ابتدا باید با فرایند یادگیری یعنی همان مراحلی که هر فراگیری برای کسب یک مهارت جدید تا سرحد تسلط دنبال میکنیم آشنا شویم.

آموزش اولیه: مرحله ای که طی آن فراگیران برای اولین بار با یک مهارت جدید و روش کسب آن مهارت آشنا می شوند
تمرین: مرحله ای که طی آن فراگیران فرصت های فراوان و گوناگونی در اختیار دارند تا با راهنمایی و بازخورد، مهارت جدید را تمرین کنند
بکارگیری: مرحله ای که طی آن فراگیران فرصت هایی برای استفاده واقعی از مهارت جدید در اختیار دارند
انتقال: مرحله ای که طی آن فراگیران نحوه انتقال مهارت به موقعیت های گوناگون را درک می کنند
تسلط: مرحله ای که طی آن فراگیران بدون کمک از مهارتشان استفاده می کنند و می توانند بیان کنند این مهارت به هنگام یادگیری چطور استفاده می شد

زمانی که فراگیران هر کدام از این مراحل را تکمیل می کنند، می توانند با شواهد بگویند که بر آن مهارت مسلط شده اند.
مسئولیت های معلمان و دانش آموزان در فرایند یادگیری
در ابتدای سال تحصیلی، همه این مراحل باید توسط معلم توضیح داده شود. اما برای اینکه یادگیری اثربخش باشد، دانش آموزان می بایست خودشان مسئولیت بعضی از این مراحل را بر عهده بگیرند تا کم کم یادگیری را تحت مالکیت خودشان شکل دهند.
اگر دانش آموزان درک روشنی از موقعیت خود در فرایند یادگیری یا توالی تسلط داشته باشند، بهتر می توانند بر یادگیری خود غالب شوند. توالی تسلط بر اساس مقوله فزونی مفهومی مهارت یا محتوای در حال یادگیری ایجاد می شود. توالی تسلط تضمین می کند که دانش آموزان فرصت هایی برای تکرار مفهوم جدید با انواع مختلف رویکردها خواهند داشت. این مورد فرصت هایی را شامل می شود که ابتدا مهارت یاد گرفته شود، مهارت تمرین شود، مهارت به کار گرفته شود و سپس مهارت در طول زمان و به موقعیت های دیگر منتقل شود.
تندخوانی چیست؟ ۳ گام برای یادگیری تندخوانی
بنابراین، این معلم است که مسئولیت دارد از داده های مربوط به اتلاف یادگیری استفاده کند تا تصمیماتی در ارتباط با مهارت هایی که باید یاد بدهد، ترتیب آموزش آنها، مراحلی از یادگیری که طی آن مسئولیت به دانش آموزان واگذار می شود و روش فهماندن این تصمیمات به دانش آموزان بگیرد.
اگر دانش آموزان بدانند در کدام مرحله از فرایند یادگیری قرار گرفته اند، فرصت های بیشتری برای تسلط یافتن بر مهارت هایی که باید بر آن مسلط شوند به دست می آورند.
روش برنامه ریزی کنش گرایانه
وظیفه ما به عنوان معلم این است که اطمینان حاصل کنیم که دانش آموزان فرایند یادگیری، هدف هر مرحله و ارزش در نظر گرفتن یادگیری به عنوان چرخه مستمر رشد را درک کنند. باید برای درس ها و فصل های درسی مان برنامه ریزی داشته باشیم تا این درک را تقویت کنیم.
برای هر مرحله از فرایند یادگیری، معلمان می بایست از خود بپرسند:

پیامد یادگیری این مرحله چیست؟
دانش آموزان برای نمایش یادگیری چه چیزی باید نشان بدهند؟
نقش معلم چه خواهد بود؟
نقش دانش آموز چه خواهد بود؟
این اطلاعات را چگونه به دانش آموزانم خواهم فهماند؟

مرحله

هدف مرحله

سایر پرسش های مربوط به برنامه ریزی

آموزش اولیه
اولین آشنایی با یک مهارت جدید

آیا این مهارت، مهارتی مجزا نیازمند آموزش مستقیم معلم است یا مهارتی که از طریق کاوش خود دانش آموز بهتر معرفی می شود؟
چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟

تمرین
فرصت هایی برای تمرین مهارت جدید با راهنمایی و بازخورد

چگونه بر یادگیری دانش آموزان حین تمرینشان نظارت خواهم کرد؟
دانش آموزان چگونه بازخورد خواهند گرفت؟
چگونه تمرین بدهم که حین درس و/یا به مرور زمان فضا برای استقلال یادگیری بیشتر دانش آموز فراهم شود؟
چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟

بکارگیری
استفاده واقعی از مهارت

این فرصت چه تفاوتی با تمرین دارد؟
چگونه فرصت هایی برای بکارگیری این مهارت فراهم خواهم کرد؟
چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟

انتقال
بکارگیری مهارت بدون کمک در موقعیت های جدید

چگونه فرصت هایی برای انتقال این مهارت فراهم خواهم کرد؟
چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟

تسلط
استفاده بدون کمک از مهارت در زمان نیاز و بیان چگونگی استفاده از آن مهارت در یادگیری

مسلط شدن چگونه است و دانش آموزانمن از کجا بدانند که بر یک مهارت مسلط شده اند؟
چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟

مزیت های برنامه ریزی کنش گرایانه
برنامه ریزی برای ترم دوم ممکن است ترسناک به نظر برسد. اما استفاده از توالی تسلط می تواند فرصت های بسط یافته ای را هم در اختیار دانش آموزانهم هم در اختیار معلمان قرار دهد. این مورد می تواند آزاد کردن زمان برای معلمان را شامل شود تا بتوانند به صورت فردی با دانش آموزان کار کنند یا فرصت های بیشتری به آنها بدهند تا با هم کلاسی های خود همکاری داشته باشند. بالا رفتن مسئولیت دانش آموزان طی فرایند یادگیری باعث ایجاد استقلال و مالکیت یادگیری در آنها خواهد شد.
اما همه این ها نیازمند برنامه ریزی دقیق است. نوعی برنامه ریزی که اطمینان حاصل کند دانش آموزان ما در نهایت مستقل ترین نسل فراگیرانی خواهند بود که تابحال تولید کرده ایم. بنابراین، زمانی که برای امسال برنامه ریزی می کنیم، باید مطمئن شویم که نسلی از دست رفته از بچه ها با شکاف های فراوان در یادگیری تولید نمی کنیم. باید مطمئن شویم که مستقل ترین نسلی از فراگیران را تولید می کنیم که تا به حال دیده ایم.
ویدیوی زیر را تماشا کنید

 
3 روش یادگیری رایج:

9 ترفند یادگیری سریع تر
1- استرس و افسردگی را کاهش دهید: استرس و افسردگی روی توانایی به یاد آوردن اطلاعات تأثیر منفی دارند و باعث از دست رفتن حافظه کوتاه مدت شوند. در موارد خفیف، افسردگی گاهی می تواند صرفاً با قرار گرفتن بیشتر در معرض نور سفید و مصرف کمتر غذاهای فراوری شده درمان شود.
2- تکانی به خودتان بدهید:  یکی از دلایل رایج عدم تمرکز کمبود جریان خون است. اگر مدتی است که یک جا نشسته اید، بالا و پایین بپرید یا یکی از پاهایتان را به مدت یک یا دو دقیقه خم کنید و بکشید. این کار باعث می شود خون جریان یابد و هم تمرکز هم توانایی به یاد آوردن بالا رود
3- یادتان باشد که عقل سالم در بدن سالم است: حتما صبحانه بخورید. خیلیها که صبحانه را بیخیال می شوند؛ اما این کار کاملا غلط است. خلاقیت ما اغلب در اول صبح شکوفا می شود و بد نیست کمی پروتئین به بدن خود برسانید تا مغزتان از آن «تغذیه» کند. علاوه بر این، نبود پروتئین واقعاً می تواند باعث سردرد شود.
20 روش/ترفند علمی یادگیری سریعتر دروس
4- تغذیه خوبی داشته باشید: ناهار سبک میل کنید. ناهار سنگین معمولاً آدم ها را خواب آلود می کند. می توانید با «چرت فکری» زدن (بعداً به آن می پردازیم) از این مسئله به نفع خود استفاده کنید، اما بیشتر آدم ها هنوز یاد نگرفته اند چگونه بطور منظم از این ترفند استفاده کنند.
5- از مکمل جینکو بیلوبا استفاده کنید: جینکو بیلوبا مکملی طبیعی است که قرن ها در چین و کشورهای دیگر مورد استفاده بوده است و به دلیل داشتن خاصیت انرژی بخشی به مغز تحسین شده است.
6- خوب بخوابید: رسیدن به یک چرخه خواب عمیق نه تنها به شما کمک می کند استراحت و بازیابی کنید، بلکه شاید سطح قدرت حل مسئله را نیز در شما بالا ببرد. محققین دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو متوجه شدند که استراحت کردن و رویا دیدن به افراد متفکر خلاق کمک می کرد برخی از دشوارترین مسائل خود را حل کنند.
7- وقت استراحت داشته باشید: گاهی برای اینکه نگرش جسمی یا ذهنی خود را تغییر دهید و استرس نامرئی که گاهی به دلیل نشستن طولانی مدت در یک مکان رخ می دهد را کاهش دهید، بد نیست 5 الی 15 دقیقه در هر ساعت از جلسات مطالعه استراحت کنید. مطالعات نشان می دهد که این کار از مطالعه بی وقفه فایده بیشتری دارد زیرا به ذهن شما زمان می دهد تا آرام شود و اطلاعات را به خود جذب کند.
8- هر از گاهی بیرون بروید: عوض کردن چشم انداز و محیط اطراف استرس و تنش را تسکین می دهد و در نتیجه ذهن خلاق شما را آزاد می کند. پیاده روی مختصر در محله به شما کمک می کند آن مهارت های یادگیری نهفته را آزاد سازید.
9- کانون تمرکزتان را عوض کنید: گاهی زمان کافی برای یک استراحت بلندمدت ندارید، اما همیشه می توانید فقط موضوع مورد تمرکز را تغییر بدهید. مثلاً می توانید به صورت یک در میان به سراغ موضوعات فنی و غیر فنی بروید. (منبع1 منبع2)
حتما بخوانید: برای تقویت مغز خود این 100 کار را انجام دهید

حافظه عضلانی چیست؟ 6 روش ساختن یا تقویت آن

حافظه عضلانی چیست؟ 6 روش ساختن یا تقویت آن

حافظه عضلانی (Muscle memory) این امکان را به شما می دهد که بدنتان را قوی نگه دارید و مهارت های حرکتی را به صورت غیر ارادی و بدون زحمت انجام بدهید. ما در این مطلب به بررسی اینکه حافظه عضلانی چیست و چه کمکی به ورزشکاران می کند، می پردازیم.
حافظه عضلانی چیست؟
حافظه عضلانی نوعی فرایند عصبی است که به شما امکان می دهد تا مهارت های حرکتی خاصی را به خاطر بسپارید و بدون نیاز به تلاش ارادی و آگاهانه آنها را انجام بدهید. حافظه عضلانی می تواند به طور بالقوه مهارت های حرکتی را تا ابد در خود نگه دارد، مگر اینکه شما به نوعی بیماری عصبی یا جسمی مبتلا باشید.
3 گام ضروری برای تقویت حافظه بلند مدت
حافظه عضلانی چگونه کار می کند؟
کار حافظه عضلانی بیشتر یادگیری مهارت ها و حرکات جدید مثل یادگیری نحوه نواختن یک ساز جدید یا نحوه انجام یک فعالیت بدنی است. وقتی شما عملی را به طور مکرر انجام می دهید، نورونها در بخشهای خاصی از مغز به خصوص مخچه عقده های قاعده ای (basal ganglia) فعال می شوند و مسیر عصبی جدیدی بین سیستم عصبی مرکزی و عضلات در حال حرکت ایجاد می کنند. وقتی حافظه عضلانی ساخته شد، می توانید آن عمل را بدون فکر کردن و به صورت غیر آگاهانه انجام بدهید. 

توی این پک فوق العاده،تقویت حافظه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! ترفندهایی که بهت کمک می کنن مغزت رو کامل در اختیار داشته باشی!

 

حافظه عضلانی و یادگیری مهارتهای حرکتی به شما کمک می کنند مهارتهای سخت و پیچیده ای مثل نواختن موسیقی کارهای روزمره مانند تایپ کردن با کامپیوتر یا دوچرخه سواری را به راحتی انجام بدهید. وجود حافظه عضلانی تضمین کننده این مساله است که وقتی کاری را یاد می گیرید دیگر نیازی به یادگیری آن از صفر ندارید. حتی وقتی برای مدتی آن کار را انجام ندهید و دوباره به سراغش بروید، حافظه عضلانی نحوه اجرای آن را به یادتان می آورد.
حافظه عضلانی چه فایده ای برای ورزشکاران دارد؟
حافظه عضلانی به ورزشکاران کمک می کند تا عملکردهای حرکتی را سریعتر و با دقت بیشتر و بدون نیاز به فکر کردن انجام بدهند. به عنوان مثال، به لطف وجود حافظه عضلانی، بوکسورها و رزمی کاران نیازی به فکر کردن برای واکنش نشان دادن مقابل حریف ندارند و خیلی سریع می توانند از حملات آنها فرار کنند. علاوه بر این، رقصندگان و ژیمناست ها هم بدون از دست دادن تعادلشان می توانند حرکات مربوط به رشته ورزشی خودشان را به راحتی و پشت سر هم انجام بدهند.
تحقیقات جدید: 14 گام برای تقویت قدرت مغز تا 120 درصد
از این گذشته، حافظه عضلانی به ورزشکاران اجازه استراحت کردن و دور شدن از تمرینات و رقابتها را هم می دهد. در طول این مدت، عضلات و مسیرهای عصبی به دلیل عدم استفاده از آنها ضعیف می شوند اما وقتی ورزشکار تمرینات را دوباره از سر می گیرد، حافظه عضلانی به او کمک می کند تا به تدریج حجم عضلاتشان را به همان حالت اولیه دربیاورد.

 
حافظه عضلانی چطور باعث ساخت عضلات پشت می شود؟
وقتی برای تقویت عضلاتتان از تمرینهای قدرتی و وزنه برداری استفاده می کنید، فیبرهای عضلانی دچار آسیب می شوند. هایپرتروفی (hypertrophy) فرایندی است که بدن طی آن فیبرهای عضلانی آسیب دیده را ترمیم و قوی می کند. 

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

 

موقع استراحت طولانی مدتی یا وقتی تمرین را کنار می گذارید، عضلات شما قدرتشان را از دست می دهند. به این روند آتروفی عضلانی (atrophy) یا از دست دادن عضله گفته می شود. با این حال میونوکلئول ها (هسته های فیبر عضلانی) در بافت های عضلانی شما باقی می مانند و زمانی که دوباره تمرین کردن را شروع می کنید، میونوکلئول ها با شرکت در سنتز پروتئینها باعث رشد دوباره عضلات و بازیابی قدرت آنها می شوند. به این ترتیب عضله سازی در تمرین مجدد نسبت به کار روی عضلات تمرین نکرده سریعتر انجام می شود.
چه چیزی حافظه را ضعیف میکند؟ آیا به آلزایمر مبتلا می شوید؟

در حال مطالعه کردن

اهمیت مطالعه در زندگی: چرا در مدرسه/دانشگاه درس میخوانیم؟

اهمیت مطالعه در زندگی: چرا در مدرسه/دانشگاه درس میخوانیم؟
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/09/word-image-71.jpeg

همه چیز در دنیای پیرامون ما بسیار جالب و شگفت انگیز به نظر می رسد. وقتی فقط به طبیعت و جذابیت های موجود در اطرافمان نگاه می کنیم این فکر به ذهنمان خطور می کند که چقدر همه چیز خارق العاده و جذاب است. حالا تصور کنید که مطالعه درباره دنیای اطرافمان تا چه حد می تواند جالب باشد. این کار به ما کمک می کند تا درک روشن تر و واضح تری از مفاهیمی که دور و برمان می بینیم داشته باشیم.
چرا مطالعه می کنیم؟
مطالعه کردن به عنوان ابزار و وسیله ای برای کسب آگاهی و علم محسوب می شود. احتمالا این سوال که “چرا باید مطالعه کنیم؟” بارها و بارها در ذهن شما هم ایجاد شده است. خیلی از ما هم احساس می کنیم که مطالعه کردن یا درس خواندن خسته کننده ترین کار دنیاست و آرزو می کنیم که ایکاش اصلا چنین چیزی اختراع نمی شد! حتما شما هم حداقل یکبار به این موضوع فکر کرده اید مگر نه؟ ولی باید بدانید که مطالعه کردن کار بسیار ضروری و مهمی به حساب می آید چون به ما در کسب دانش و آگاهی کمک می کند و این آگاهی و دانش برای بقای ما بسیار ضروری است.
مطالعه کردن باعث بهبود جامعه می شود
مطالعه کردن ما را نسبت به مسائل مختلف آگاه می کند. این کار باعث افزایش خلاقیت و قدرت تفکر ما می شود و ما را متفکر می سازد. داشتن چنین ویژگی هایی به ما کمک می کند تا در تصمیم گیری هایمان بهتر عمل کنیم و همین مساله گامی در جهت بهبود جامعه است.
مطالعه کردن و درس خواندن به دانش آموزان کمک می کند تا با افزایش مهارت هایشان شانس خودشان را برای کسب مشاغل بهتر افزایش بدهند. این کار به آنها در ساختن آینده ای روشن تر و بهتر کمک می کند. ظهور فناوری نیز نتیجه آموزش و درس خواندن است و الان جزو ضرورت های زندگی همه ما محسوب می شود. فناوری و تکنولوژی توانسته سبک زندگی مردم را تا حد زیادی بهبود ببخشد.

علاوه بر این، مطالعه کردن باعث القای ارزش های اخلاقی در ما می شود و ما را متمدن تر می سازد. افراد تحصیل کرده ای که اخلاق و منش خوبی دارند به بهبود وضعیت جامعه شان کمک می کنند.
مطالعه برای رفع حس کنجکاوی ما مهم است
همه ما متوجه این موضوع شده ایم که بچه های کوچک همیشه کلی سوال دارند و کنجکاوند که سر از خیلی چیزها در بیاورند. آنها مرتب سوال می پرسند و برای رفع کنجکاوی شان دنبال جواب این سوالات هستند. در واقع این اتفاق طبیعت همه ما انسانهاست. همه ما دوست داریم نسبت به مسائل اطرافمان آگاهی داشته باشیم و از چیزهایی که پیرامونمان اتفاق می افتند با خبر باشیم. این آگاهی از همه چیز را می توان با مطالعه کردن به دست آورد.
مطالعه کتابهای مختلف با موضوعات مختلف به ما در درک و فهمیدن مطالب گوناگون اطرافمان کمک می کند. تصور کنید اگر اسم سبزیجات و میوه های مختلف را جایی یاد نگرفته بودیم یا درباره شان مطالعه نکرده بودیم چطور می توانستیم آنها را از هم تشخیص بدهیم؟ پس می بینید که مطالعه کردن فرایند بسیار مهمی در زندگی همه ماست. ایجاد عادت مطالعه کردن و درس خواندن در دانش آموزان بسیار مهم است، چون به آنها در ساخت آینده ای روشن و پربار کمک می کند.
منظور از مطالعه کردن چیست؟
وقتی پای مطالعه کردن و درس خواندن وسط می آید چهره خیلی از ما در هم می رود. این کار برای خیلی ها خسته کننده ترین کار دنیاست، ولی با این حال باز هم به آن ادامه می دهیم چون اگر درس نخوانیم والدین و معلم هایمان ما را سرزنش می کنند. درس خواندن و مطالعه کردن به ما کمک می کند تا در زمینه های مختلف زندگی بدرخشیم و واقعا هیچ چیز نمی تواند جایگزین اهمیت مطالعه در زندگی ما شود.
اما حالا این سوال پیش می آید که منظور ما از مطالعه کردن چیست؟ ما به مطالعه به عنوان یک فرایند یادگیری نگاه می کنیم. درس خواندن و مطالعه کردن دوره ایست که به کسب دانش از طریق خواندن کتاب های مختلف اختصاص داده می شود. این مهارت با خواندن، نوشتن ، حفظ و تمرین تکمیل می شود.
با این 34 روش حافظه خود را برای درس خواندن تقویت کنید!
ما از بدو تولد و همزمان با بزرگتر شدنمان هر روز کارهای متفاوت و مختلفی انجام می دهیم. اینطور نیست که توانایی انجام کارهای مختلف به صورت ارثی به ما برسد، بلکه ما همه چیز را با تمرین کردن یاد می گیریم. همین اصل درباره مطالعه کردن هم صدق می کند. ما باید به طور مرتب درباره چیزهای مختلف مطالعه کنیم تا بتوانیم آنها را وارد عمل کنیم و حقایق را به خاطر بسپاریم. مطالعه کردن به ما کمک می کند تا هدف زندگی را درک کنیم و رضایت و شادی زیادی از زندگی را برای ما به ارمغان می آورد.
مطالعه کردن یک فرایند مستمر است
مطالعه یک فرایند متمرکز و مستمر است و دانش آموزان و دانشجویان باید روش های موثر مطالعه کردن و درس خواندن را یاد بگیرند. وقتی درسی در کلاس تدریس می شود، نمی توان مطالب گفته شده در طول ترم را فقط با یکی دو روز مطالعه کردن برای امتحان آماده کرد. دانش آموزان و دانشجویان حتما باید به طور منظم مطالب و موضوعاتی که در کلاس درس گفته می شوند را مطالعه کنند.

توجه و تمرکز در کلاس به ما کمک می کند تا اکثر مطالب را در همان لحظه یاد بگیریم. هر نوع تردید یا سوال باید در همان لحظه که به ذهنمان می آیند برطرف شوند. تکالیف و کارهای درسی هم باید به موقع انجام شوند. این شیوه برنامه ریزی برای مطالعه ذهن ما را هشیارتر می کند و باعث می شود برای امتحانات آماده شویم. پس باید هر روز درس بخوانیم و مطالعه کنیم، چون مطالعه کردن یک فرایند مستمر و منظم است.
بهترین و جدیدترین روشهای مطالعه برای یادگیری سریع و موثر
اهمیت مطالعه کردن و درس خواندن
مطالعه کردن و درس خواندن چیزیست که به تلاش و صداقت زیادی نیاز دارد. مطالعه کردن مزایای بی شماری دارد که ما در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

به ما توانایی خواندن و نوشتن می دهد: مطالعه کردن و درس خواندن باعث می شود خواندن و نوشتن یاد بگیریم. این مهارت ها چیزی هستند که هر کودکی برای پیشرفت در تحصیلاتش آنها را یاد بگیرد. خواندن و نوشتن به ما کمک می کند کتابهای مختلفی بنویسیم و بخوانیم.
به درک ما از هدف و دستیابی به آن کمک می کند: همه ما در زندگی مان اهداف مختلفی داریم. مطالعه ابزاری است که به ما در یادگیری و تحقق هدف کمک می کند.
مهارت های را ما افزایش می دهد: توسعه مهارتها مهمترین جنبه مطالعه کردن است.
به کسب نمرات خوب در امتحانات کمک می کند: کسب نمره خوب در امتحان مستلزم داشتن آگاهی کافی و خوب درباره آن موضوع است. دانش خوب در مورد هر موضوعی هم به اختصاص دادن زمان کافی برای مطالعه درباره آن موضوع نیاز دارد. اگر خوب درس نخوانیم و مطالعه کافی نداشته باشیم هیچ وقت نمره خوبی نخواهیم گرفت.
ما را به یک دانش آموز خوب تبدیل می کند: مطالعه منظم باعث افزایش ارزش های اخلاقی در ما می شود. اگر بخواهیم دانش آموز خوبی باشیم باید برخی ویژگی ها را در خودمان پرورش بدهیم. این کار فقط با مطالعه و درس خواندن منظم و پیروی از دستورات و راهنمایی های بزرگترها امکان پذیر است.
به ما در شناخت جهان پیرامون کمک می کند: مطالعه نام دیگر مشاهده و تحلیل است. ما مطالب مختلف را در کتابهای مختلف مطالعه می کنیم. این دانش و آگاهی به ما کمک می کند تا اتفاقات مختلف اطراف خودمان را به هم مرتبط و آنها را درک کنیم. این اتفاق در درک جهان پیرامونمان به شیوه خودمان کمک می کند.
آگاهی ما را درباره موضوعات مختلف افزایش می دهد: ما در مدرسه و دانشگاه درس های مختلفی می خوانیم و همین مساله باعث افزایش آگاهی مان درباره موضوعات مختلف می شود.
اعتماد به نفس ما را بالا می برد: وقتی ما درباره چیزی اطلاعی نداریم یا دانش کمی درباره مطلبی داریم اعتماد به نفسمان پایین می آید و نمی توانیم به خوبی درباره آن مطلب حرف بزنیم. دانش مناسب درباره موضوعات مختلف به ما اعتماد و اطمینان می دهد و این اتفاق با مطالعه کردن می افتد. هر چه بیشتر مطالعه کنیم، دانش بیشتری در زندگی کسب می کنیم.

چرا باید درس بخوانیم و مطالعه کنیم؟
رایج ترین جوابی که می توان به این سوال داد این است که ما برای تحقق رویاهای پدر و مادرهایمان و شاد شدن آنها درس می خوانیم. ولی مهمترین چیز این است که ما برای خودمان درس می خوانیم و مطالعه می کنیم. همه ما در زندگی آرزوهایی داریم که دلمان می خواهد به آنها برسیم. دوست داریم شغل مناسبی پیدا کنیم و بتوانیم با درآمد خودمان چیزهای مختلفی بخریم. به هر حال هر کسی رویاهای منحصر به فرد و خاص خودش را دارد.
درس خواندن و مطالعه کردن به بهبود زندگی و ساختن آینده ما کمک می کند. ما درس می خوانیم تا به همه آرزوهایی که در زندگی داریم برسیم. علاوه بر این درس خواندن به ما کمک می کند تا شهروند خوب و مسئولی برای جامعه خودمان باشیم.
برای مطالعه از کجا شروع کنیم؟ 13 کتاب محبوب در همه کشورها
انسان از دوران کودکی سرشار از حس کنجکاوی برای دانستن چیزهای مختلف است. مطالعه راهیست که به ما کمک می کند درباره موضوعات مختلف آگاهی کسب کنیم و کتابها مهمترین ابزار برای تسهیل روند مطالعه هستند. فرض کنید مقداری شکلات جلوی شما گذاشته می شود. اولین اتفاقی که می افتد این است که شروع به شمارش شکلات ها می کنید؛ اما اگر شمردن بلد نباشید چه؟ غم انگیز نیست؟ مطالعه کردن و درس خواندن ما را به اهدافمان نزدیک تر می کند و موانع را از جلوی راهمان برمی دارد. مطالعه نه تنها باعث می شود درباره چیزهای مختلف جهان بدانیم، بلکه به بهتر و با ارزش تر شدن زندگی مان هم کمک می کند.
سوالات متداول
1- چگونه می توانیم عادت مطالعه را در خودمان پرورش دهیم؟
عادت به مطالعه کردن را می توان با مطالعه روزانه تقویت کرد.
2- بهترین زمان برای مطالعه چه زمانیست؟
صبح ها بهترین زمان برای مطالعه است چون ذهن ما می تواند در آن زمان به طور کامل تمرکز کند.
3- هدف از ارائه تکالیف درسی به دانش آموزان چیست؟
تکالیف درسی داده می شوند تا دانش آموزان بتوانند چیزهایی که در کلاس درس تدریس شده را بازبینی و مرور و توانایی هایشان را تقویت کنند.
4- مطالعه نکردن چه عواقبی دارد؟
درس نخواندن و مطالعه نکردن باعث کاهش آگاهی و دانش و کم شدن نمرات دانش آموزان در امتحانات می شود.
چرا و چگونه کتاب بخوانیم؟ (روزی چند صفحه)

سکوت ذهن

رسیدن به سکوت ذهن با 11 روش موثر (و مزایای آن)

رسیدن به سکوت ذهن با 11 روش موثر (و مزایای آن)
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/09/word-image-46.jpeg

سکوت ذهن به معنای متوقف کردن فکر کردن نیست. به معنای  این است که شما هر زمان که نیاز به فکر کردن دارید، فکر کنید اما آرام نگه داشتن ذهن در زمانی که به فکر نیاز ندارید، یک نکته بسیار مهم است. هنگامی که شما بتوانید به سکوت ذهنی برسید، توانایی تمرکز شما ارتقا پیدا می‌ کند و می‌ توانید واضح و شفاف فکر کنید، درک و فهمتان افزایش پیدا می‌ کند و آگاهی شما از جهان اطراف بالاتر می‌ رود.
به عنوان مثال زمانی که شما وارد یک مرکز خرید می شوید، دوستی را ملاقات می کنید، به محل کارتان می روید، داخل ماشین می نشینید، موتور ماشین را روشن می‌کنید و به سمت مقصد حرکت می کنید. هنگامی که به مقصد می رسید، ماشین را پارک می کنید، آن را خاموش می کنید، از ماشین پیاده می شوید‌. آیا موتور ماشین را روشن نگه می دارید؟ خیر این کار را نمی کنید، زیرا انجام این کار باعث می شود که سوخت و بنزین هدر برود و موتور آسیب ببیند.
حال همین کار را با مغزتان انجام می دهید. آیا بعد از حل مشکل، فکر کردن در مورد آن را متوقف می کنید؟ ‌آیا بعد از کامل کردن یک کار، فکر کردن را متوقف می‌ کنید؟ آیا هنگامی که حرف منفی می شنوید، در لحظه به آن فکر می کنید و بعد از آن دست می کشید و آن را فراموش می کنید؟
از بین بردن خستگی و آشفتگی ذهن (12 روش جدید)
اکثر افراد هر لحظه در حال فکر کردن به چیز هایی هستند که قبلا شنیده اند یا گفته اند. آنها ذهن خود را تا چندین ساعت بعد از اتفاق هم درگیر می‌ کنند.
یک داستان در مورد دو راهب
این داستان در مورد دو راهب یا تارک دنیا است که در حال پیاده رفتن از یک روستا به روستای دیگر بودند. آن ها در مسیر به یک تالاب رسیدند که باید از آن عبور می‌ کردند. خانم جوانی هم در آنجا ایستاده بود و نمی دانست که خطر عبور از این تالاب را به جان بخرد و خودش را آماده کند تا خیس شود یا اینکه مسیرش را عوض کند؟ یکی از راهب ها به او نزدیک شد و پیشنهاد داد که روی کمر این مرد سوار شود و از این قسمت عبور کند. بعد از اینکه آن ها از تالاب عبور کردند، خانم از کمر این مرد پایین آمد و از راهب تشکر کرد. سپس دو راهب به مسیر خود ادامه دادند.
چند ساعت بعد راهب دیگر از دوستش که خانم را روی کمرش حمل کرده بود و از تالاب رد کرده بود، پرسید: “چگونه توانستی یک زن را روی کمر بگذاری و از این مسیر عبور کنی؟ ما راهب هستیم و نباید این کار را انجام دهیم.”

دوستش لبخندی زد و گفت: “من چند ساعت پیش او را روی کمرم گذاشتم اما به نظر می رسد که تو در این چند ساعت او را در ذهنت همراه داشتی.”
حال دوست دارید شبیه به راهبی باشید که به فکر کردن به کار راهب دیگر ادامه می‌ داد و به نظرات دیگران توجه می‌ کرد یا راهبی باشید که کارش را انجام می‌ داد و به مسیرش ادامه می‌ داد و کاری به حرف های دیگران نداشت؟ راهبی که فکرش را درگیر کرده بود، کاری نکرده بود جز اتلاف زمان و انرژی که سلامت جسمی، ذهنی و روحی او را به خطر می‌ انداخت.

فرض کنید رئیس شما از کار تان انتقاد می کند.
شما با یک فروشنده بی ادب روبرو می شوید.
برنامه های شما آنطور که انتظار می رفت، انجام نشده است.
شخصی چیزی می گوید یا انجام می دهد که شما دوست ندارید.
در این مواقع یا شرایط مشابه دیگر چگونه رفتار خواهید کرد؟

زمانی که به اتفاقات ناراحت کننده فکر می کنید، چیزی به دست نمی آورید، بلکه فقط مضطرب می‌ شوید و حال تان خراب می‌ شود . پس بهتر نیست که از زمان و انرژی خود برای چیزی بهتر و سازنده تر کمک بگیرید؟ هنگامی که می دانید چگونه ذهن خود را ساکت کنید و آرام باشید، قطعا می توانید این کار را انجام دهید اما هنوز هم شک دارید که باید ذهن ‌تان را ساکت کنید یا خیر .
چطور ذهنم را آزاد و آرام کنم؟ (11 روش علمی و 4 تکنیک جالب)
فواید و مزایای ساکت کردن ذهن
فواید زیادی برای ساکت کردن ذهن وجود دارد که در این قسمت تعدادی از آن ها را به شما توضیح می دهیم:
1-پاک کردن ذهن از گذشته  باعث می شود از آسیب دیدگی ها و چیزهایی که دوست ندارید عبور کنید. در نتیجه زمان بیشتری ذخیره می کنید و می توانید از آن برای انجام کار های کاربردی تر و سازنده تر استفاده کنید.
2-از خود و آرامش روانی خود و دوری از استرس و احساسات منفی مراقبت می کنید.
3-از خودتان در برابر خشونت عاطفی، اضطراب، ناامیدی و دیگر احساسات منفی مراقبت می کنید.
4-تصمیمات بهتری می گیرید و عاقلانه تر رفتار می کنید، زیرا می توانید به وضوح و با آرامش و بدون تعصب فکر کنید.
5-هنگامی که برنامه ریزی تان جواب نمی دهد، افسرده، مضطرب و ناامید نمی شوید، به جای آن شروع به پیدا کردن راهکار های دیگر می کنید.
6-آرام می مانید و زمانی که در خطر هستید، به خودتان نگرانی راه نمی دهید و سعی می کنید شرایط را بهتر مدیریت کنید.
7-می‌ توانید خیلی واضح و شفاف فکر کنید، واقعیت را ببینید و تصمیمات بهتری اتخاذ کنید.
8-هنگامی که ذهنتان آرام است و مضطرب نیستید و خشونت ندارید؛ راحت‌ تر می‌ توانید تصویرسازی خلاقانه انجام دهید.
9-ذهن ساکت و آرام به شما کمک می کند که بهتر مدیتیشن کنید و عمیق تر این کار را انجام دهید.
تاکید ما بر این است که ذهن سایلنت و ساکت، ذهن منفعل و ضعیفی نیست، بلکه ذهن قوی مانند یک ابزار قدرتمند است که می توانید از آن در شرایط سخت زندگی استفاده کنید.
تصور کنید که یک طوفان شدید آمده و خسارات زیادی را به بار آورده است. این طوفان هیچ فرقی با حس استرس، خشم‌ فکر و خیال مداوم و احساسات منفی ندارد.

حال  تصور کنید در یک مکان زیبا و آرامش بخش با هوای تمیز و مناظر زیبا هستید. در چنین جایی احساس آرامش، شادی و انرژی بالا خواهید داشت. کدام را انتخاب می کنید؟
روش تقویت قدرت ذهن ناخودآگاه (4 تمرین ساده روزانه)
از خودتان می پرسید که آیا ممکن است بتوانیم ذهنمان را ساکت کنیم و چگونه باید این کار را انجام دهیم ؟ بله ممکن است! شما می توانید ذهن خود را به درجه ای از سکوت برسانید که نیازمند تلاش و تمرین است.
11 راهکار تکمیلی رسیدن به سکوت ذهن
1-مدیتیشن تمرین کنید. مدیتیشن تنفسی تمرین کنید. مدیتیشن تنفسی یک راه ساده و اثر گذار برای آرام کردن ذهن است. یک مکان راحت و ساکت پیدا کنید که در آنجا بتوانید بنشینید و تنفس خود را زیر نظر بگیرید. با تمرین قادر خواهید بود مدیتیشن تان را طولانی تر کنید و سعی کنید بدون توجه به اطراف و قطع تنفس، خودتان را ارام کنید.
2–تمرکز خود را روی یک نقطه جداگانه اختصاص دهید. ذهن خود را تمرین دهید تا آرامش داشته باشد و فقط روی یک چیز تمرکز کند. فرقی ندارد که آن چیز یک‌ شمع باشد یا هر جسم دیگری. افکاری که حواستان را پرت می کنند را کنار بگذارید و سعی کنید تحت تأثیر آن ها قرار نگیرید. یک جسم را انتخاب کنید و فقط تمرکز خود را روی آن منعطف کنید.
3-یاد بگیرید که تصویرسازی کنید. تصاویری را انتخاب کنید که باعث افزایش شادی و حس خوب در شما می شود. می توانید به تصویر یک کوه یا یک دریاچه زیبا فکر کنید.
20 راهکار ساده برای باهوش‌تر شدن
4-روی چیز های مثبت تمرکز کنید. اگر مدیتیشن بخشی از برنامه روزانه شما است، می توانید آن را به شکل عالی دنبال کنید.‌ همچنین با تکرار کردن افکار خودتان که انرژی مثبت دارند، سعی کنید که ذهن تان را آرام کنید.
“من دعا می کنم مانند اقیانوس باشم، با جریان های ملایم، شاید گاهی موج. بیشتر و بیشتر، من قوام را می خواهم تا بالا و پایین بودن ها را . “

5–از آرامش آب استفاده کنید. یک دوش آرامش ‌بخش بگیرید. همه می ‌دانند که آب اثرات آرام کننده دارد. یک دوش آب گرم ساده باعث می‌ شود تا اعصابتان آرام شود. بعد از حمام؛ سر خود را روی یک بالش نرم بگذارید . کمی عطر لاوندر را در هوا پخش کنید. چراغ‌ ها را خاموش کنید و یک موسیقی آرامش بخش پخش کنید.
6-خودتان را با صدای آب احاطه کنید. اگر می توانید به طبیعت بروید، کنار یک آبشار پارک بنشینید و سعی کنید از صدای آب لذت ببرید. اگر در نزدیکی دریا زندگی می کنید ، حتماً به ساحل بروید یا صدای آب را از منابع آنلاین دانلود کنید و در خانه پخش کنید که حس آرامش را تزریق می کند.
7-به طبیعت برگردید. پیاده روی کنید‌. فقط سعی کنید به جایی بروید که آب و هوای بهتری دارد. حتی یک پیاده روی کوتاه در بیرون از منزل زندگی شما را آرام می کند. می‌ توانید به پارک محله خودتان بروید و در جای ساکت پیاده روی کنید. اگر کل هفته داخل منزل باشید، قطعاً باید آخر هفته را به طبیعت بروید و کار هایی مثل دوچرخه سواری انجام دهید تا بهتر شود.

8–باغبانی کنید. باغبانی راهی عالی برای آرام کردن ذهن و قرار گرفتن در طبیعت است. سعی کنید حتماً گل بکارید. سبزیجات را پرورش دهید. اگر در آپارتمان زندگی می کنید، داخل خانه یا بالکن گیاه پرورش دهید یا حتی زمان بیشتری در کنار حیوانات سپری کنید.
9-در لحظه حال زندگی کنید. گذشته را به دست فراموشی بگذارید. سیر کردن در گذشته، احساس خوب را از شما دور می کند. اگر در مورد بدبختی های گذشته فکر می کنید، همین الان تصمیم بگیرید که انرژی خود را صرف فکر کردن به چیزهای سازنده تر کنید.
10–نگاه خود را به آینده مثبت کنید. آینده همیشه برای ما نا امن و ترسناک به نظر می رسد . سعی کنید علت این اتفاقات را پیدا کنید و یک آینده بهتر را برای خودتان ترسیم کنید.
11-از لحظه لذت ببرید. حتماً توجه خود را به چیز هایی که اتفاق می ‌افتد معطوف کنید . قبل از این که دیر شود، از فرصت های زندگی استفاده کنید . ذهن تان را به سمت افکار و فعالیت های مثبت ببرید و اطراف خود را با افرادی پر کنید که حال تان را خوب می کنند.
چه چیزی ذهن را قوی میکند؟ [و چه چیزی کند؟]

خلاقیت چیست

به چه کسانی خلاق می گویند؟ چه چیزی مانع خلاقیت می شود؟

به چه کسانی خلاق می گویند؟ چه چیزی مانع خلاقیت می شود؟
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/08/word-image-218.jpeg

خلاقیت یک مهارت با ارزش در محل کار است زیرا می تواند ابزاری مفید برای خلق ایده های جدید، افزایش کارایی افراد و ارائه راه حل برای مشکلات پیچیده باشد. ممکن است که شما به صورت طبیعی و ذاتی در امور خاصی خلاقیت داشته باشید، اما آن چیزی که باید در طول زمان آموخت و توسعه داد مهارت است. در این مقاله، ما در این باره صحبت می کنیم که خلاقیت چیست و چگونه می توانید از مهارت های خلاقانه در زندگی روزمره خود استفاده کنید. (منبع1)
خلاقیت چیست؟
خلاقیت عبارت است از توانایی تفکر در مورد یک کار یا مشکل به روش جدید یا متفاوت، یا توانایی استفاده از تخیل برای خلق ایده های جدید. خلاقیت شما را قادر می سازد تا مشکلات پیچیده را حل کنید و راه های جالبی برای انجام وظایف خود پیدا کنید . اگر خلاق باشید، از یک دیدگاه منحصر به فرد به مسائل نگاه خواهید کرد. می توانید الگو های اطراف خود را پیدا کرده و بین آن ها ارتباط برقرار کنید تا به یک فرصت تبدیل شوند. خلاق بودن گاهی اوقات میتواند خطر آفرین باشد، اما شما می توانید به همه ثابت کنید که از قدرت خلاقیت خود در جهت مثبت و برای خلق چیزهایی که قبلا وجود نداشتند استفاده می کنید. (منبع)
مثال هایی برای مهارت های خلاقانه
چندین نوع مهارت خلاقانه وجود دارد که میتوانید برای خلاق تر بودن در محل کار، آن ها را تمرین کنید . اگر این مهارت ها به صورت ترکیبی استفاده شوند، می توانند به شما کمک کنند که با یک دید متفاوت به مشکلات و کار های خود بنگرید. آن ها عبارتند از:

ایجاد ارتباطات
سوال پرسیدن
مشاهده کردن
تعامل
امتحان کردن

ایجاد ارتباطات
اگر فرد خلاقی باشید، بین ایده های مختلف ارتباط برقرار می کنید و از این ارتباطات برای حل مشکلات استفاده می کنید. همیشه این ارتباط ها را زمانی که عمیقا به مشکل یا کار فکر می کنید، پیدا نخواهید کرد. بلکه ممکن است در حال خواندن مطلبی باشید یا این که شخصی چیزی بگوید که به مشکل شما ربط داشته باشد و این گونه ناگهان در ذهن شما جرقه ای برای پیدا کردن راه حل زده شود. قرار گرفتن در محیطی متفاوت یا تجربه چیزی برای اولین بار نیز می تواند جرقه هایی در ذهن شما ایجاد کند که به شما کمک می کند مشکلات را با دید جدیدی پشت سر بگذارید.
سوال پرسیدن
خلاق بودن گاهی اوقات به شما این امکان را می دهد که باور های پذیرفته شده یا متعارف را به چالش بکشید. ممکن است تعجب کنید که چرا یک کار را همیشه با روش خاصی انجام می دهید یا این که اصلا چرا باید از روش های خاصی پیروی کنید. ممکن است گاهی اوقات مردم به دلیل کاری که انجام می دهند توجه نکنند و طبق عادت پیش بروند. اما خلاقیت به شما این امکان را می دهد که به دنبال راهکار های بهتری برای انجام امور باشید و روی رویه های خود تجدید نظر کنید. تا بین مشکل و راه حل ارتباط بهتری برقرار کنید.

مشاهده کردن
شما می توانید با مشاهده جهان پیرامون خود روش های جدیدی برای انجام کار ها کشف کنید. تماشای نحوه کار افراد به شما انگیزه می دهد تا به راهکار های کارآمد و موثر تری بیندیشید. نحوه عملکرد شخصی در مواجهه با مشکل یا در محل کار به شما ایده می دهد که چگونه به شخص دیگری که همین کار را انجام می دهد کمک کنید. توجه دقیق به نحوه استفاده مردم از محصولات و خدمات، به شما کمک می کند که امتیازات و نکات منفی را ببینید و راه های بهتری برای بهبود وضعیت پیدا کنید.
تعامل
وقتی خلاق باشیم، می توانیم از همکاری کردن با افرادی که دیدگاه متفاوتی دارند، لذت ببریم . قرار گرفتن در کنار افرادی با تجربیات مختلف ما را در معرض ایده های جدید قرار می دهد و به ما تفکر خلاقانه القا می کند. مشارکت با افرادی که جهان را متفاوت می بیند، می تواند به شما در دستیابی به دیدگاه های جدید هنگام کار کردن کمک کند.
آزمایش کردن
شکوفایی خلاقیت می تواند به شما در آزمایش ایده ها کمک کند. مهم نیست که یک ایده چقدر غیر عادی باشد، اگر خلاق باشید آن را آزمایش می کنید تا ببینید کار می کند یا نه . افراد خلاق شکست را فرصتی برای یادگیری و پیشرفت می دانند. برای توسعه مهارت های خود، به کار کردن بر روی یک مشکل ادامه دهید. ایده های خود را اصلاح و بازبینی کنید تا راه حلی پیدا کنید.
برای تقویت مغز خود این ۱۰۰ کار را انجام دهید
۵ عامل اصلی مانع خلاقیت
۱- بیش از حد فکر کردن
در این حالت، مغز شما مانع خلاق بودن شما می شود و درباره همه چیز بیش از اندازه فکر می کنید. مثلا شما به فکر طراحی سگ خود هستید در حالی که قبلا این کار را انجام داده اید. به طراحی کردن پرنده ای که رو به روی پنجره بر شاخه درخت نشسته می اندیشید، اما ناگهان پشیمان می شوید زیرا خسته کننده است. در واقع این گونه برای خود یک محدوده آسایش ساخته اید تا در آن هیچ کاری انجام ندهید و به خودتان می گویید که بهتر است ریسک نکنید و چیز جدیدی خلق نکنید. انرژی منفی درون شما در حال پیشرفت است و مدام باعث می شود از خودتان انتقاد کنید. از هر ایده ای که دارید ایراد میگیرید و از امتحان کردن آنها سر باز میزنید. بهتر است هر چه زودتر این حجم از منفی بافی را برطرف کنید و از سرتان دور بیندازید.
راه حل: دور ریختن افکار
برای رهایی از این مانع، باید افکار خود را از سرتان بیرون بیندازید. در ادامه چند ایده برای جلوگیری از زیادی فکر کردن و ساکت کردن منتقد درونی خود، آورده شده است:

رفتن به جایی جدید  به موزه هنر محل خود ، کافی شاپ یا پارک عمومی بروید. بیرون آمدن از خانه و قرار گرفتن در محیطی جدید می تواند شما را شگفت زده کند، طرز فکر ما را دوباره تقویت کند و افکار تازه به ذهن مان برسد؛ به جای این که مدام تصاویر تکراری رو به روی مغز خود قرار دهید، اجازه بدهید تصاویر جدید را امتحان کند .
کتاب خواندن  کتاب جدیدی بخوانید، کتاب مورد علاقه خود را جدا کنید، یا به کتابفروشی بروید و چند کتاب را ورق بزنید. هر کتاب پر از ایده است و می توانید ایده های آن را جذب کرده و به هم وصل کنید تا از آن ها الهام بگیرید و دوباره چیز جدیدی خلق کنید.
دیدن یک فیلم الهام بخش  یک فیلم تحریک کننده از نظر بصری مانند Spirited Away یا یک مستند درباره خلاقیت های دیگران مانند میز سرآشپز را تماشا کنید. دیدن این برنامه های خلاقانه و اصیل می تواند بسیار الهام بخش باشد.
پیاده روی و دویدن  حرکت دادن بدن به پمپاژ خون و وارد شدن هوای تازه به ریه ها و پاک سازی ذهن و تقویت مجدد بدن کمک می کند.
یادداشت برداشتن  اگر احساس می کنید به سختی ایده های خود را مطرح می کنید، در طول روز چیز هایی را که فکر می کنید انجام دادن آن ها برای تان جالب است را بنویسید . فعلا لازم نیست که ایده های خود را طراحی کنید، نوشتن آن ها کافی است. دفعه بعد آن ها را طراحی کنید.

۲- احساسات بیش از حد
در اینجا، احساسات و دنیای درونی شما مانع خلاقیت تان می شود. اینجاست که شما خواهید ترسید و از خلق چیز های وحشتناک هراس دارید. شما از آنچه که مردم فکر می کنند می ترسید، می ترسید که در نقطه اوج خود باشید و با این کار افول کنید، یا می ترسید که هیچ وقت چیز بدرد بخوری خلق نکنید. و به همین خاطر شما عملی کردن اید های خود را به تعویق می اندازید و در زمان حال هیچ کاری انجام نمی دهید.
راه حل: رو به رو شدن با ترس ها
برای رهایی از این مانع باید با ترس خود روبرو شوید و احساس ناامنی های خود را فراموش کنید. در اینجا چند ایده در مورد چگونگی خروج از این وضعیت آمده است :

یادآوری اهمیت خلاق بودن  اینکه چرا یک چیز هایی خلق می کنید، یک انگیزه قوی است. آیا فراموش کرده اید که چرا از همان ابتدا نقاشی را شروع کردید؟ این کار برای شهرت یا پول نبود نه ؟ و برای تأیید دیگران هم نبود، این طور نیست؟ به خودتان یادآوری کنید که چرا شروع کرده اید و چرا باید ادامه دهید. ” من هنرمند هستم زیرا فرایند خلق آثار هنری مرا خوشحال می کند. ” امیلی بارلتا
از چه چیزی لذت می برید؟  آیا گاهی اوقات آنقدر یک کار را با اجبار انجام داده اید که فراموش کرده اید زمانی از آن لذت می بردید ؟ سعی کنید با بازگشت به چیزی که دوست دارید آن احساس را به خودتان یادآوری کنید . آیا چیزی وجود دارد که راحت تر آن را نقاشی کنید یا از کشیدن آن لذت ببرید ؟ مدتی به نقاشی آن چیز برگردید تا دوباره احساس لذت کنید و به خود یادآوری کنید که از نقاشی کشیدن لذت می برید.
یک کار تکراری و غیر خلاقانه انجام دهید  از تلاش بسیار برای خلاقیت خسته شده اید؟ استراحت کنید و یک کار تکراری را انجام دهید که می دانید در آن مهارت دارید. شاید از باغبانی، دویدن یا هم زدن یک قابلمه ریزوتو لذت ببرید. چیزی را انتخاب کنید که مدتی طول می کشد و تکراری است تا بتوانید کمی در عمل و رویا پردازی گم شوید و به ذهن خود اجازه دهید تعجب کند و احساسات شما آرام شود.
یه چیز بد درست کن  به خود اجازه دهید چیزی ترسناک ترسیم کنید. این کار را سریع انجام دهید، بدون در نظر گرفتن تکنیک یا “خوب شدن”. فقط آن را روی صفحه رسم کنید . این کار به شکستن مانع خلاقیت کمک می کند.

حتما بخوانید: 34 روش تقویت حافظه برای مطالعه
۳- خلاقانه نبودن روال زندگی
این مانع بدین صورت است که روند زندگی، به شما اجازه نمی دهد که خلاق باشید. به طور مثال دیگر در برنامه های هنری شرکت نمی کنید؛ انرژی کافی برای خلق چیزی ندارید، شما درگیر کار های خود می شوید و دیگر وقتی برای خلاقیت به خرج دادن ندارید. اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که در زمان تنهایی خلاقیت تان گل می کند، و اطرافیان از جمله همسر، بچه ها، و همکاران مانع ایجاد این فضا می شوند؛ مسلما خلاق بودن برای شما دشوار است.
راه حل: تغییر دادن نحوه کار
برای خروج از این وضعیت باید انتظارات و برنامه خود را تغییر دهید ، در ادامه راه حل هایی ارائه شده است:

بهترین زمان خود را برای خلاقیت پیدا کنید  آیا سعی کرده اید اول صبح چیزی را طراحی کنید، زیرا این چیزی است که همه می گویند انجام دهید . اما این روش برای شما کار نمی کند؟ زمانهای مختلف روز را امتحان کنید تا ببینید چه زمانی بیشترین خلاقیت را احساس می کنید و چه زمانی برای شما راحت تر است. بهترین کاری را که برای شما مفید است انجام دهید.
روال/برنامه ای را تنظیم کنید و به آن پایبند باشید  هنگامی که زمانی را پیدا کردید که احساس خلاقیت می کنید ، آن را بخشی از برنامه خود قرار دهید و به آن پایبند باشید. داشتن یک برنامه معمول به شما کمک می کند تا هر روز نقاشی کنید.
یک عادت ایجاد کنید  اگر بتوانید برنامه ای را پیدا کنید و به اندازه کافی به آن پایبند باشید ، نقاشی تبدیل به یک عادت می شود و اشتیاق زیادی برای انجام آن خواهید داشت. بدن تان زمان مقرر را به شما یادآوری می کند، درست مانند شکم شما هنگام غذا خوردن. اما برای رسیدن به آن جا، باید تلاش اولیه را انجام دهید و متعهد شوید حتی زمانی که دل تان نمی خواهد نقاشی کنید.
به اندازه کافی بخوابید + خوب غذا بخورید  اگر احساس می کنید در پایان هر روز برای نقاشی کشیدن بسیار خسته هستید و همچنین در ابتدای روز نیز خیلی خسته هستید ، باید سطح انرژی خود را دوباره ارزیابی کنید. مطمئن شوید که به اندازه کافی می خوابید، خوب غذا می خورید و سالم هستید. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که ذهن و بدن ما خلاق باشد وقتی از آن ها مراقبت نمی کنیم.
انتظارات خود را به گونه ای تنطیم کنید که کسی نتواند تمرکز شما را بهم بزند  اگر احساس می کنید دائماً توسط افراد دیگر مانند همسر و بچه ها دچار اذیت می شوید، باید روال کاری خود را به آنها توصیح دهید. وقتی ” وقت خلاقانه ” ای دارید و دوست دارید برای مدتی تنها بمانید، به آن ها اطلاع دهید. اگر نیاز های خود را واضح بیان کرده و از دیگران کمک بخواهید ، می توانید هر روز کمی وقت بگذارید. شما نمی توانید هم زمان همه کار ها را انجام دهید و مطابق میل دیگران نیز باشید . شما هم باید کارهایی را برای خودتان انجام دهید. دوستان و خانواده شما به آن احترام خواهند گذاشت.

۴-وجود مشکل یا تغییر مختل کننده ای در زندگی
در این مورد، وجود یک مسئله بزرگ شخصی در زندگی شما مانع توانایی شما در خلاقیت به خرج دادن میشود.شاید این مشکل مربوط به روابط، مشکلات سلامتی، مرگ در خانواده یا مهاجرت به خارج از کشور باشد. به هر حال، تغییرات عمده می توانند برنامه زندگی شما را مختل کرده و توانایی تمرکز شما را کاهش دهند .
راه حل: سعی کنید مشکل خود را از طریق خلاقیت حل کنید و با آن کنار بیایید.
برای کنار گذاشتن این مانع باید مشکلات خود را تجزیه و تحلیل کنید تا راه حلی پیدا کنید ، یا با آن ها کنار بیایید. در اینجا چند ایده برای حل این مشکل آمده است:

سعی کنید مشکل شخصی را حل کنید  آیا مشکلی که دارید قابل حل است؟ آیا با یک دوست مشاجره دارید و نمی توانید آن را حل کنید ، اگر هر دو با هم صحبت کنید ، از بین می رود؟ یا اگر عذرخواهی کنید؟ سعی کنید راه حلی پیدا کنید تا دیگر به آن فکر نکنید و دوباره به کار خود ادامه دهید.شاید برای کنار آمدن با این مشکل به یک استراحت کوتاه احتیاج داشته باشید. اصلا اشکالی ندارد، این زمان را به خودتان بدهید. فقط این استراحت تا ابد ادامه پیدا نکند!
برای مقابله با مشکل از خلاقیت استفاده کنید  یکی از دلایلی که باید زودتر دست به کار شوید این است که خلاقیت می تواند در مواقع ناراحتی های احساسی بسیار کمک کننده باشد. خلاقیت می تواند به ترسیم احساسات شما یا نوشتن در مورد آنچه تجربه می کنید کمک کند. شما می توانید از احساسات خود به عنوان محرک خلاقیت خود استفاده کنید تا مشکل حل شود. بدون این که کسی شما را قضاوت کند یا به شما بگوید که چه کاری باید بکنید.
به کار خود به عنوان پناهگاهی در مقابل نگرانی ها نگاه کنید  طراحی و ساخت می تواند راه حلی شگفت انگیز برای زمانی باشد که احساس می کنیم دچار مشکلات و نگرانی های زیادی شده ایم . سعی کنید زمان خلاقیت خود را مکانی برای فرار از مسائل دنیای بیرون یا راهی برای حل آن بدانید.
حرف بزنید  گاهی اوقات شما باید بیشتر از کنار آمدن با تنهایی به از بین آن فکر کنید . اگر واقعاً مشکل بزرگی در زندگی خود دارید، فردی را پیدا کنید که با او صحبت کنید، اعم از اعضای خانواده، دوستان ، مربی یا تراپیست. شاید لازم باشد قبل از دوباره خلاق بودن، بر این مسئله غلبه کنید . وقت بگذارید و در این راه تلاش کنید.

راهنمای کامل ایده پردازی و خلاقیت گروهی (متد طوفان فکری)
۵-بیش از حد کار کردن
این مانع بدین صورت است که شما آنقدر خود را درگیر برنامه های مختلف کرده اید که گیج و سردرگم شده اید. شاید شما درخواست های کاری زیادی را پذیرفته باشید، پروژه های زیادی انجام داده باشید و در دوره های زیادی شرکت کرده باشید، اما اکنون در دریای بی کرانی از کار هایی که باید انجام دهید و کار هایی که می خواهید در آینده انجام دهید، گم شده اید.
راه حل: سر خود را خلوت کنید.
برای رهایی از این مانع باید یک سری از مسئولیت ها و وظایف خود را کنار بگذارید، در ادامه راه حل هایی پیشنهاد کرده ایم:
مدتی نه بگویید  اگر احساس می کنید از همه کار هایی که باید انجام دهید خسته شده اید، شروع به نه گفتن کنید. شما نمی توانید همه کار ها را انجام دهید، و مجبور هم نیستید. قبل از افزودن موارد بیشتر، مدتی بر آنچه در حال انجام هستید تمرکز کنید. روش نه گفتن در اینجا
لیستی از اولویت های خود تهیه کنید  لیستی از همه کار هایی که باید انجام دهید تهیه کنید و سعی کنید آن ها را در اولویت قرار دهید. کدام کار ها را ابتدا می خواهید / باید انجام دهید؟ کدامیک را می توانید بعدا انجام دهید ؟ آیا آن ها مهلت یا سررسید دارند؟ هنگامی که برنامه ای دارید آرامش بیشتری خواهید داشت.
کار هایی که دیگر نمی خواهید انجام دهید را کنار بگذارید  آیا چیزی در فهرست کار های شما وجود دارد که واقعاً نیازی به انجام آن نیست یا توسط شخص دیگری قابل انجام است ؟ آیا فردا بعد از ظهر باید به آن جلسه 4 ساعته بروید؟ آیا باید هر شب یک غذای خانگی بپزید؟ فشار و مسئولیت زیادی روی خود وارد نکنید. از دیگران کمک بخواهید تا زمان بیشتری در روز داشته باشید.
به خودتان زمانی برای آرامش بدهید  هنگامی که کمی بیشتر در روز وقت دارید، به طور خودکار آن را با کارهای بیشتر و کار های شلوغ پر نکنید. اطمینان حاصل کنید که برای مراقبت از خود سرمایه گذاری می کنید و به خود زمان می دهید تا آرام شوید. ببینید چه چیزی به شما کمک می کند تا زمانی که استرس دارید آرام شوید. حمام گرم ؟ یک فنجان چای؟ مطالعه زیر پتو؟ امیدوارم زمان کشیدن بتواند راهی برای آرامش شما نیز باشد.
کامپیوتر و تلفن خود را خاموش کنید
و در نهایت، گاهی اوقات خود را از فضای مجازی دور کنید. از رسانه های اجتماعی خارج شوید ، بررسی ایمیل را متوقف کنید و پیام های متنی و تماس های تلفنی خود را سایلنت کنید. هر از گاهی از جهان جدا شوید، از اینترنت خارج شوید و اجازه دهید در ذهنی آزاد تر و خلاق تر غرق شوید.
11 تا از بهترین راه های افزایش خلاقیت (تحقیقات جدید)

یک چپ دست کنار یک راست دست

چرا چپ دست ها باهوش تر هستند؟ (5 خطر چپ دست بودن)

چرا چپ دست ها باهوش تر هستند؟ (5 خطر چپ دست بودن)
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/08/word-image-48.jpeg

این تصور که چپ دست ها از افراد راست دست باهوش تر هستند مدتی است که به وجود آمده است. برخی مطالعات نشان داده اند که ممکن است بین چپ دست بودن و ضریب هوشی بالاتر ارتباطی وجود داشته باشد، در حالی که برخی دیگر گفته اند راست دست ها ویژگی های برجسته بیشتری دارند.
دلایل چپ دست بودن
چپ دست ها کسانی هستند که از دست چپ برای انجام کار های اصلی خود مانند پرتاب کردن چیزی، جمع آوری وسایل، استفاده از ابزار های نوشتاری، نگه داشتن قاشق و …استفاده می کنند. چپ دست ها حدود ۱۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند.
در میان چپ دست ها افراد مشهوری وجود دارند، مانند:

فیلسوف – ارسطو
امپراتور فرانسه – ناپلئون بناپارت
اسطوره بیس بال – بیب روت
نقاش رنسانس – لئوناردو داوینچی
رئیس جمهور سابق آمریکا – باراک اوباما
موسس مایکروسافت – بیل گیتس

در طول تاریخ، چپ دست ها همیشه طرد شده اند. در دوران قرون وسطی، افراد چپ دست اغلب به جادوگری متهم می شدند. در اوایل قرن بیستم، بسیاری از مربیان افراد چپ دست را مجبور می کردند تا بر خلاف تمایل طبیعی خود با طرف راست بازی کنند.
اما سوالی که برای ما پیش آمده این است که واقعا چپ دست ها باهوش تر هستند؟
با وجود این که این ادعا فوق العاده جذاب به نظر می رسد، علوم تجربی آن را ثابت نشده می داند. اما مطالعات چه میگویند؟

در بعضی از آن ها با این ایده که هوش با راست یا چپ دست بودن ارتباط دارد، موافقت شده و در برخی نه!
مطالعه ای در سال ۲۰۱۰ نشان داد که افراد راست دست در مقایسه با چپ دست ها در آزمون های هوشی _ شناختی نتایج بهتری کسب کرده اند. همچنین در مطالعه دیگری که در آن بیش از ۱۶۰۰۰ نفر مورد بررسی قرار گرفته بودند عنوان شد هیچ تفاوتی بین ضریب هوشی افراد چپ دست و راست دست پیدا نشده است.
حتما بخوانید: 9 نکته برای پرورش مهارت ذهن‌خوانی: چطور ذهن مردم را بخوانیم؟
اما به نظر می رسد که افراد چپ دست بیشتری دچار معلولیت ذهنی هستند. با این حال این مطالعه همچنین نشان داد افرادی که دارای استعداد های ذهنی هستند یا در زندگی خود پیشرفت خاصی داشته اند، با احتمال بیشتری چپ دست هستند.
آیا افراد چپ دست باهوش تر هستند؟
البته دیگر مطالعاتی نیز وجود دارند که نشان داده اند افراد چپ دست از نظر هوشی برتر هستند و یا این که ژنتیک افراد هوشمند و خوش فکر تفاوت هایی با ژنتیک افراد راست دست دارد.
همچنین مطالعه ای در سال ۲۰۰۷ نشان داد که در یک آزمون هوش با حضور ۱۵۰ نفر ، افراد چپ دست عملکرد بهتری داشته اند. و افراد راست دست زمان بیشتری را برای انجام این آزمون صرف کرده اند.

دانشمندان با بررسی داده های مربوط به حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر دریافتند که نیمکره چپ و راست مغز افراد چپ دست، توانایی بیشتری در پردازش و یادگیری زبان دارد. این ویژگی نشان می دهد که احتمالا افراد چپ دست از مهارت های زبانی برتری برخوردار هستند.
نکاتی که باید درباره دست غالب بدانید
هنگام انجام دادن کارها، تمایل بیشتری به استفاده از این دست به علت راحتی و داشتن مهارت بیشتر، داریم.
علاوه بر افراد راست دست و چپ دست، دو گروه دیگر از افراد نیز وجود دارند:

دست ترکیبی: بسته به کاری که باید انجام دهند ، از دست های مختلف استفاده می کنند.
دوطرفه: می توانند همه کارها را با هر دو دست انجام دهند.

اگرچه بین چپ و راست دست ها تفاوت هایی وجود دارد، اما نمی توان گفت یکی از آن ها قطعا باهوش تر از گروه دیگر است. در پایان محققان به این نتیجه رسیدند که افراد چپ دست از راست دست ها باهوش تر نیستند.
35 فرد با بیشترین ضریب هوشی در طول تاریخ (بالاتر از انیشتین)
۵ خطر چپ دست بودن
چپ دست بودن گاهی اوقات ناراحت کننده است، همچنین می تواند کاملا خطرناک باشد. خطرات پنهان سلامتی که همه چپ دست ها با آن رو به رو هستند را بیاموزید.
1-چپ دست ها زودتر می میرند!
با بزرگ ترین خطری که در کمین شما است شروع می کنیم ؛ در یک مطالعه گسترده مشخص شد که افراد چپ دست عمر طولانی ای ندارند و احتمالا به این دلیل، که سعی می کنند در دنیایی که برای راست دست ها طراحی شده است؛ زندگی کنند. از نیمکت کلاسی که برای راست دست ها طراحی شده تا نحوه ساخت خودرو ها، چپ دست ها در موقعیت نامطلوبی قرار می گیرند. همچنین مطالعه دیگری نشان داد که افراد چپ دست ۵ برابر بیشتر از راست دست ها در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند.
2-چپ دست ها در معرض اختلالات روان پریشی
چپ دست بودن به این معناست که شما بیشتر از بقیه در معرض برخی اختلالات جدی روانی هستید. در یک مطالعه مشخص شد که ۴۰ درصد از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ، چپ دست هستند. علاوه بر آن چپ دست ها درگیر اختلال نقص توجه و بیش فعالی نیز هستند.
3-شانس بیشتر ابتلا به سرطان سینه
همه ما باید به صورت ماهیانه سینه های خود را از نظر درگیر نبودن با توده های سرطانی بررسی کنیم اما چپ دست ها باید بیشتر پیگیر معاینات ماهیانه خود باشند زیرا مطالعاتی نشان داده است که احتمال ابتلا به سرطان سینه به ویژه پس از یائسگی در آن ها بالاتر است.
4-رو به رو شدن با مشکلات در مدرسه
اگر فکر می کنید کلاس ها برای بچه های چپ دست مناسب نیست ، تنها نیستید. مطالعه ای در سال ۲۰۰۹ نشان داد که کودکان چپ دست نسبت به راست دست ها عملکرد ضعیف تری در مدرسه دارند. چپ دست ها در مهارت هایی مانند خواندن، نوشتن ، روابط اجتماعی و یادگیری واژگان توانایی کم تری از خود نشان داده اند. انگار واقعا بخش های مختلف بدن می توانند میزان هوشمندی ما را تعیین کنند.
5-خواب نا آرام
مطالعه ای نشان داده است که چپ دست ها بیشتر در معرض ابتلا به اختلالات خواب هستند و ممکن است بیشتر از بقیه افراد در خواب دست و پا بزنند یا از خواب بپرند. البته باید یادآور شد که این اختلالات کاملا غیر ارادی هستند.
منبع1 منبع2
13 نشانه واضح آدم های نابغه (تحقیقات جدید)

یادگیری فعال

یادگیری فعال چیست؟ روش استفاده در کلاس های آنلاین

یادگیری فعال چیست؟ روش استفاده در کلاس های آنلاین
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/07/word-image-38.jpeg

روش یادگیری سنتی، ممکن است معلمان و دانش آموزان را تحت فشار قرار دهد و به این ترتیب وقت استراحت، ورزش و دیگر فعالیت های بدنی آنها محدود شود. برای حل این مشکل بجای استفاده از روش های تدریس غیرفعال، از روش نوین آموزشی فعال استفاده می شود. یادگیری فعال نه تنها می تواند در طول روز به افزایش سطح فعالیت دانش آموزان کمک کند، بلکه باعث بهبود تعامل، مشارکت و یادگیری آنها نیز می شود.
یادگیری فعال چیست؟
یادگیری فعال روشی است که در آن از همه ی دانش آموزان خواسته می شود در فرآیند یادگیری مشارکت داشته باشند و با شرکت در فعالیت های کوچک و بزرگ، روی صحبت کردن، حل مساله یا فکر کردن تمرکز کنند. در یادگیری فعال، دانش آموزان بعنوان شرکت کننده ی فعال در فرآیند یادگیری با معلم خود درگیر و همراه می شوند و با فکر کردن، مهارت های لازم را برای یادگیری، ترکیب کردن یا خلاصه سازی مطالب بکار می گیرند.
کلاس فعال چیست؟
در کلاس های فعال، دانش آموزان با تشکیل میز گردهایی، گروه هایی تشکیل می دهند و با افراد گروه خود به بحث و گفتگو می پردازند. دانش آموزان قبل از اینکه گزارش خود را به جمع اعلام کنند، نظرات شان را با دیگر گروه ها مقایسه می کنند و مطالب زیادی از هم یاد می گیرند.
معلم در صورت لزوم دانش آموزان خود را راهنمایی می کند، اشتباهات آنها را تصحیح می نماید و به یادگیری دانش آموزان کمک می کند.
برای تقویت مغز خود این 100 کار را انجام دهید
با وجود مزایای بسیار زیادی که روش آموزش فعال دارد، هنوز هم در بسیاری از مناطق، از روش آموزش سنتی استفاده می شود. علت این امر وجود موانعی ست که بر سر راه معلمان و مربیان قرار دارد. برای مثال نیاز به زمان کلاسی بیشتر، نیاز به برنامه ریزی و کارهای مقدماتی بیشتر از سوی مربیان، عدم حمایت دولت و موسسات آموزشی از روش های تدریس نوین، پرجمعیت بودن کلاس های درس، عادت معلمان به روش های قدیمی تدریس و … از جمله مواردی ست که مانع از برگزاری کلاس های فعال در بسیاری از مدارس می شود.
مزایا و هزینه های کلاس های فعال
استفاده از روش نوین یادگیری فعال مزیت های بسیاری دارد. یادگیری فعال یک روش آموزشی استثنایی و بسیار موثر است که موجب یادگیری بیشتر دانش آموزان می شود و از طرفی باعث سرگرمی و لذت دانش آموزان در درس و حفظ اطلاعات در زمان طولانی تر می گردد. تحقیقات ثابت کرده اند که یادگیری فعال منجر به بهبود عملکرد تحصیلی می شود.
در این روش معلمان بجای دیکته کردن دروس به دانش آموزان، تسهیل کننده ی یادگیری هستند و از طرفی دانش آموزان نیز بجای دریافت علم، به تولید علم تشویق می شوند.

در روش سنتی آموزش، بیشتر دانش آموزان تنها 10 تا 20 دقیقه به سخنرانی معلمان توجه می کنند درحالیکه در روش آموزش فعال، لحظات یادگیری فعال و متنوعی ایجاد می شود که برای موجب فعال شدن مغز دانش آموزان و افزایش پتانسیل یادگیری آنها می گردد.
جالب است بدانید که راه اندازی کلاس های فعال، به هزینه های زیادی نیاز ندارد. برای اینکار به هیچ زیرساخت یا تجهیزات جدیدی نیاز نیست و می توان از امکانات موجود استفاده نمود.
یادگیری مشاهده ای چیست؟
ممکن است برخی از معلمان سنت گرا، به آموزش هایی در زمینه ی برگزاری کلاس های فعال نیاز داشته باشند. خوشبختانه کتاب ها و منابع کمک آموزشی بسیاری وجود دارد که می تواند در این زمینه به معلمان کمک نماید. علاوه بر این، در این قسمت به استراتژی های مورد نیاز برای برگزاری کلاس های فعال اشاره شده است که می توانید از آنها استفاده نمایید.
استراتژی های برگزاری کلاس های فعال موفق
1-نظرسنجی
برای اطلاع از بازدهی کلاس می توانید پس از اتمام دروس، سوالات چهار گزینه ای طرح کنید و از دانش آموزان بخواهید به آنها پاسخ دهند. دانش آموزان بصورت ناشناس به سوالات پاسخ می دهند و می توانند به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرند. این نظرسنجی به شما نشان می دهد که دانش آموزان چقدر مطالب کلاس را درک کرده اند.
2-طرح بازی ها
با طرح بازی های مختلف مانند حل پازل و ایجاد رقابت های گروهی برای کودکان دبستانی، به بهبود یادگیری فعال در دانش آموزان کمک کنید.
3-نامه به دانش آموزان آینده
یک استراتژی یادگیری فعال دیگر این است که دانش آموزان، نامه ای به دانش آموزان آینده بنویسند. محتوای نامه شامل مهمترین مفاهیمی ست که دانش آموزان از کلاس درس آموخته اند. علاوه بر این حاوی نکات مفید و پیشنهاداتی برای موفقیت بیشتر در دروس است. نوشتن نامه را بعنوان یک تکلیف پایان دوره در نظر بگیرید تا به دانشجویان اجازه دهد هر آنچه را که در این دوره آموخته اند، تجزیه و تحلیل کنند. شما می توانید نامه های برتر را جدا کنید و سال بعد، در اختیار دانش آموزان قرار دهید و به این ترتیب آنها را به انجام اینکار تشویق کنید.
4-بحث و مناظره
دانش آموزان باید در کلاس درس، ایده ها و دیدگاه های خود را در یک زمینه بنویسند. برای وارد کردن تمام دانش آموزان به بحث کلاسی، می توانید از شیوه ی بارش افکار استفاده کنید. برای اینکار یک عنوان یا مسئله را مطرح کنید و از دانش آموزان بخواهید، درگیر مسئله شوند. در این زمان می توانید هر نظری که ارایه می شود را روی تخته ی کلاس بنویسید تا دانش آموزان نظریات همکلاسی های دیگر خود را نیز ببینند.
5-بررسی مطالعات موردی
سعی کنید با استفاده از داستان های واقعی در خانواده، جامعه، مدرسه و…، به دانش آموزان امکان دهید تا درس را با شرایط دنیای واقعی تطبیق دهند. بعنوان مثال اگر بحث کلاس شما در مورد بیماری های مسری است، بجای سخنرانی در مورد این مبحث، تجربیات واقعی خود را از این بیماری ها در کلاس ارایه دهید و از دانش آموزان نیز بخواهید که در مورد چیزهایی که در مورد این بیماری ها شنیده اند، صحبت کنند.
6-تشکیل گروه های کلاسی
برای ارایه ی دیدگاه های شخصی، گروه های کلاسی چند نفره در کلاس تشکیل دهید و از آنها بخواهید که در مورد موضوعاتی، به گروه های دیگر آموزش دهند و در این مورد با هم بحث و گفت و گو داشته باشند.
ویدیوی بسیار کاربردی از آموزش فعال

 
کلام پایانی
با توجه به مجازی شدن کلاس های درس، باید به این نکته توجه کنید که هر استراتژی یادگیری حضوری، همیشه مناسب آموزش مجازی نیست. تنها راه برای پی بردن به میزان تاثیر و موفقیت روش های آموزشی، آزمایش و امتحان کردن روش مورد نظر است.
کارکنان و مسئولان مدرسه باید مزایا و منافع کلاس های فعال را در نظر بگیرند. برخی از مسئولان مدارس ممکن است نگران بی نظمی، افزایش حجم کاری مربیان، ایجاد برنامه های جدید درسی یا سایر هزینه های بالقوه اجرایی باشند. بنابراین هیئت مدیره باید قبل از برگزاری کلاس های فعال اطمینان حاصل کند که پشتیبانی کافی برای ایجاد این تغییر وجود دارد. گاهی اوقات به دلایل زیاد، برگزاری کلاس های فعال در یک مدرسه امکانپذیر نیست اما ارزش آن را دارد که به عنوان یک روش تأثیرگذار در بهبود سطح فعالیت های علمی و فرهنگی یک مدرسه در نظر گرفته شود.
یادگیری معکوس چیست؟ روش انجام آن و 5 نکته کاربردی
ما باید تلاش کنیم تا محیطی را پرورش دهیم که یادگیری فعال در آن شکوفا شود. دانش آموزان ستاره های نمایش کلاس های فعال هستند. برای پی بردن به اهمیت و تاثیر یادگیری فعال، همیشه این جمله ی انیشتین را به یاد داشته باشید: “من هرگز به شاگردانم درس نمی دهم، من تنها تلاش میکنم که شرایطی را فراهم کنم تا خودشان یاد بگیرند”.
منبع1 منبع2

یادگیری معکوس

یادگیری معکوس چیست؟ روش انجام آن و 5 نکته کاربردی

یادگیری معکوس چیست؟ روش انجام آن و 5 نکته کاربردی
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/06/word-image-96.jpeg

کلاس درس معکوس (flipped classroom) در حقیقت روشی ست که فعالیت ‌های کلاسی و تکالیف را وارونه یا معکوس میکند. به این صورت که دانش‌ آموزها ابتدا مطالب تازه را در خانه و از طریق ویدیو دریافت می کنند و سپس از زمان کلاس، برای گفتگو در مورد اطلاعات جدید، حل تمرین‌ ها وعملی کردن آموزش ها استفاده می نمایند.
ایده ی این آموزش در سال 2007 شکل گرفت و منشآ آن دو معلم شیمی با نام های جاناتان برگمن و آرون سمز بودند که در دبیرستانی در کلرادو مشغول کار بودند. غیبت های مکرر دانش آموزان در کلاس درس به دلایل مختلفی مانند بیماری، توجه آنها را به خود جلب کرد و آنها را به فکر چاره ای انداخت.
یادگیری مشاهده ای چیست؟
این دو نفر برای کمک به دانش آموزان غایب، تصمیم گرفتند که ویدئوهای کلاس درس خود را ضبط و توزیع کنند. در همین زمان بود که بطور رسمی اصطلاح کلاس درس معکوس، به عنوان رویکردی جدید در آموزش و یادگیری پدیدار شد.
جاناتان و آرون متوجه شدند که این رویکرد، به معلمان کمک می کند تا توجه بیشتری به نیازهای فردی هر دانش آموز داشته باشند.
رویکرد آموزش معکوس بسیار عالی است چون به دانش آموزان اجازه می دهد به همه ی محتواهایی که بوسیله ی معلم ها فراهم شده، دسترسی داشته باشند و مهمترین مزیت آن این است که هیچ یک از دانش آموزان از فرایند یادگیری عقب نمی افتند.
همچنین با استفاده از این روش دانش آموزان با توانایی های مختلف، این فرصت را دارند تا در زمان مناسب محتوای آموزشی و ویدئویی را هر چند بار که لازم است تماشا کنند (در حالیکه اینکار در کلاس های درسی مرسوم امکان پذیر نیست). بنابراین محدودیت زمانی وجود ندارد و دانش آموزان می توانند چندین بار یک موضوع خاص را بشنوند و یاد بگیرند.
کلاس درس معکوس چیست؟
کلاس درس معکوس (flipped classroom) یک مدل آموزشی است که دانش آموزان محتوای آموزشی را در خانه و از طریق ویدئوهای آموزشی آنلاین و یا بصورت آفلاین یاد می گیرند، و معلم در کلاس درس به رفع ایرادت و پاسخ به سوال های دانش آموزان و صحبت با آنها می پردازد. در این رویکرد آموزشی، آموزش مستقیم از فضای یادگیری گروهی به فضای یادگیری فردی منتقل می شود. پس از آن کلاس درس، به یک محیط یادگیری پویا و تعاملی تبدیل می شود و معلم دانش آموزان را برای استفاده از مفاهیم و درگیر کردن خلاقانه با موضوع، راهنمایی می کند.
دانش آموزان بازیگر اصلی این روش هستند چون فعالیت های مشارکتی را در جلسه های یادگیری تعاملی و زمانیکه معلم فقط یک مشاهده گر و کمک کننده است، انجام می دهند.

به این ترتیب معلمان زمان بیشتری برای توجه فردی به دانش آموزان دارند و این باعث ایجاد محیط یادگیری مشارکتی در کلاس درس می گردد. بنابراین خانواده، معلمان و مدرسه، در این فرایند یادگیری مشارکت دارند. در ادامه ی این مطلب با دیگر مزایای آن روش آموزشی آشنا می شوید.
چهار ستون کلاس معکوس (F-L-I-P)
برای بدست آوردن بیشترین دستاورد از مدل یادگیری معکوس، لازم است چهار ستون این رویکرد را بشناسید.
1- محیط یادگیری انعطاف ‌پذیر (F)
معلمان می توانند محیط فیزیکی کلاس را برای سازماندهی انعطاف پذیر تغییر دهند. بعنوان مثال می توانند میز و نیمکت های کلاس را بصورت ثابت یا مدور بچینند تا امکان فعالیت های فردی و گروهی فراهم شود. این گزینه به دانشجویان و دانش آموزان کمک می کند تا محل یادگیری را خودشان انتخاب کنند.
نحوه یادگیری دانش آموزان و زمانی که برای تسلط بر یک موضوع نیاز دارند، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. علاوه بر محیط فیزیکی، زمانبندی دروس هم باید انعطاف پذیر باشد تا دانش آموزان بتوانند کاملا یک موضوع را بررسی کنند و با سرعت خود آن را درک نمایند.
2- فرهنگ یادگیری (L)
کلاس معکوس به جای یادگیری سنتی (معلم محور)، دانش‌ آموزان را در مرکز آموزش قرار می ‌دهد. در این روش دانش ‌آموزان سرعت و سبک یادگیری را هدایت کرده و معلمان نقش راهنمای جانبی را بر عهده دارند. معلمان با کمک تجربیات خود به دانش ‌آموزان کمک می کنند و آنها را در طی مجموعه تمریناتی که برای کاربرد اطلاعات جدید لازم دارند، هدایت می نمایند.
برای تقویت مغز خود این 100 کار را انجام دهید
3- محتوای خودخواسته (I)
در یادگیری معکوس، معلمان همیشه بدنبال جستجوی راه‌ هایی برای بیشینه کردن زمان کلاس‌ خود هستند تا دانش‌ آموزان بتوانند فعالانه در یادگیری و تمرین عملی مشارکت داشته باشند. در این رویکرد دروسی که به چنین مدلی جواب می‌ دهند، در اولویت قرار گیرند و راه‌ هایی شناسایی می شود که فراگیران را تشویق به انجام کار مستقل کند. مربیان از دروس ویدئویی استفاده می کنند تا محتوا را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.
4- مدرس حرفه ای (P)
مدرس حرفه ای هم در مدل یادگیری معکوس، ضروری است. در این مدل یادگیری، معلمان باید پیوسته بر دانش ‌آموزان خود نظارت داشته باشند تا بفهمند که دانش آموزان در چه مباحثی نیاز به کمک دارند. مدرسان باید پاسخگو و منعطف باشند چون این روش تدریس، بسیار فعال است و نیاز به مهارت تعلیمی بالایی دارد. اگرچه در این روش، آموزش از راه دور صورت می گیرد اما معلمان باید بهترین تدریس خود را ارائه دهند تا بتوانند دانش آموزان موفقی پرورش دهند.
هدف از برگزاری کلاس درس معکوس چیست؟
هدف از این رویکرد آموزشی این است که معلم بتواند با سبک های مختلف یادگیری سازگار شود و در عین حال هیچ یک از دانش آموزان از فرایند یادگیری عقب نمی افتند. دانش آموزان فعالیت های مشارکتی را در جلسه های یادگیری تعاملی و در حالی که معلم فقط مشاهده گر و کمک کننده است، انجام می دهند. بنابراین معلم ها زمان بیشتری برای توجه فردی به دانش آموزان دارند و همین امر باعث ایجاد محیط مشارکتی در کلاس می شود.
آموزش معکوس موجب آزاد شدن وقت کلاس می شود. وقت کلاس بجای توضیح دادن مبانی درس توسط معلم، به مفاهیم پیچیده، بحث های گروهی، تمرین و کاربردهای تعاملی اختصاص داده می شود. معلم ها در طول کلاس، دانش آموزان را راهنمایی می کنند تا آنچه را که در خانه آموخته اند، در سطح عمیق تری تجزیه و تحلیل کنند و از آنها استفاده نمایند.
20 روش/ترفند علمی یادگیری سریعتر دروس
مزایای کلاس درس معکوس چیست؟

دانش آموز کنترل بیشتری بر یادگیری خود دارد. آنها فیلم های آموزشی کوتاه را با سرعت دلخواه شان تماشا می کنند و می توانند آنها را به دفعات مورد نیاز به عقب برگردانند.
دانش آموزان اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند. آنها بدون خجالت کشیدن از همکلاسی های خود و بدون هیچ محدودیتی، وقت کافی برای مرور و تمرین محتوای درسی پیدا می کنند. همچنین ترس از عقب افتادن از درس کاهش می یابد.
وقت آزاد در کلاس درس افزایش میابد و تعامل میان معلم و دانش آموز، بیشتر می شود.
یادگیری هر دانش آموز با سرعت فردی خود اتقاق می افتد. به این ترتیب دانش آموازن بر اساس نیازها و سرعت یادگیری خود، مطالب درسی را می آموزند.
یادگیری دانش آموزان از طریق بحث های کلاسی، مشارکت و انجام پروژه های درسی در کلاس ارتقا می یابد.
کلاس درس معکوس موجب تقویت اعتماد بنفس و عزت نفس دانش آموزان می شود.
ویدئوهای آنلاین به دانش آموزانی که به دلیل بیماری، مصدومیت یا موارد اضطراری نمی توانند در کلاس درس شرکت کنند امکان می دهد تا به راحتی درس های عقب افتاده خود را جبران کنند. در صورت غیبت یا بیماری معلمان نیز دانش آموزان می توانند با ویدیوهایی که بصورت آنلاین منتشر می شود، به یادگیری دروس ادامه دهند.
والدین در مورد چیزهایی که فرزندانشان می آموزند، کیفیت سخنرانی ها و نحوه عملکرد دانش آموزان، آگاهی بیشتری پیدا می کنند.
با استفاده از این تکنیک، دانش آموزان تکالیف خود را جلوی چشمان معلم انجام می دهند و به این ترتیب آنها می توانند از راهنمایی های معلم خود استفاده کنند.

روش راه اندازی یک کلاس درس معکوس بصورت گام به گام
راه اندازی یک کلاس درس معکوس براساس دو مولفه ی آموزش های ویدئویی دانش آموزان و فعالیت های یادگیری در مدرسه است. اگر شما هم آماده استفاده از این مدل هستید، مراحل زیر را دنبال کنید:
مرحله 1: کلیپ ها و ویدیوهای خود را آماده کنید
اولین گام این است که یک سرویس میزبان انتخاب کنید و فناوری که می تواند بیشترین کمک را به شما بکند، انتخاب کنید. معلمان باید به دانش آموزان بگویند که کجا، چه زمانی و چگونه می توانند به فیلم ها دسترسی پیدا کنند. آنها همچنین باید دانش آموزان را در مورد چگونگی تماشای مطالب ویدئویی، نوت برداری و نحوه ارسال سوالات و مشکلاتی که دارند، آموزش دهند.
پس از آن شروع به گرفتن فیلم ها و کلیپ های آموزشی خود کنید. سعی کنید از ترفندهایی استفاده کنید که ویدیوهای شما را کوتاه، جذاب و سرگرم کننده می کند.
تندخوانی چیست؟ ۳ گام برای یادگیری تندخوانی
مرحله 2: فیلم ها را را ارسال کنید و از دانش آموزان بخواهید که آنها را مشاهده کنند
دانش آموزان محتوای ویدئویی را خارج از محیط کلاس و معمولاً در خانه های خود مشاهده می کنند. شما باید قبل از شروع کلاس حضوری، ویدئوها را ارسال کنید و از دانش آموزان بخواهید آنها را ببینند. ارسال فیلم ها یکی دو روز قبل از برگزاری کلاس مناسب است چون به دانش آموزان فرصت کافی می دهد تا در مورد موضوع تعمق کنند و مطالب را به ذهن خود بسپارند.
فیلم ها و آموزش های ویدیویی ارسال شده، نباید بیشتر از 15 دقیقه باشند. مربیان می توانند خود فیلم ها را ایجاد و بارگذاری کنند یا از بسترهای آموزشی خارجی استفاده کنند.
مرحله 3: دانش آموزان خود را ارزیابی کنید
معلمان باید قبل از اینکه به سراغ مطالب بعدی بروند، میزان درک، یادگیری و تسلط دانش آموزان بر درس را ارزیابی کنند. این مرحله را می توان در ابتدای کلاس درس انجام داد. معلمان می توانند بلافاصله پس از تماشای فیلم ها، با استفاده از تمرین های درسی یا بحث های آنلاین با دانش آموزان ارتباط برقرار کنند. برای سرعت بخشیدن به کار خود می توانید از طرح سوالات چهارگزینه ای نیز استفاده کنید.
معلم ها با ارزیابی دانش آموزان می توانند تمرینات کلاس را با توجه به میزان درک دانش آموزان از محتوای درس تنظیم کنند. این ارزیابی همچنین به دانش آموزان هم نشان می دهد که چقدر مطالب را درک کرده اند و چه بخشی را باید مرور کنند.
مرحله 4: تمرین های کلاس درس را آغاز کنید
در مرحله ی آخر، دانش آموزان در کلاس ها به حل تمرینات آموزشی می پردازند و معلمان نیز آنها را راهنمایی می کنند و به سوالات شان پاسخ می دهند. فعالیت در کلاس ممکن است شامل همکاری، تعامل دانش آموزان با هم و تعامل دانش آموز و معلم باشد.
 3 گام ضروری برای تقویت حافظه بلند مدت
5 نکته ای که باید در مورد کلاس های معکوس بخاطر داشته باشید

رفع ابهامات را فراموش نکنید: با برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، به دانش آموزان فرصت رفع اشکالات و ابهامات خود را بدهید. برای اینکار می توانید گروه هایی تشکیل دهید تا تعامل و همکاری دانش آموزان با هم دوچندان شود.
فعال باشید و دانش آموزان را نیز به داشتن فعالیت بیشتر ترغیب کنید: برای مشارکت دادن دانش آموزان در یادگیری مطالب جدید، آنها را به فعالیت بیشتر ترغیب کنید. برای اینکار می توانید گروه های مختلفی ایجاد کنید و با ایجاد فضای رقابتی بین دانش آموزان، آنها را فعال نگه دارید.
از فناوری های مناسب و در دسترس استفاده کنید: برگزاری کلاس های معکوس بدون بکار بردن فناوری مناسب، امکانپذیر نیست. اپلیکیشن های زیادی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. برای اینکار نظر دانش آموزان را نیز در نظر بگیرید و به خواسته های آنها توجه کنید.
به بازدهی کلاس خود توجه ویژه داشته باشید: هر بار که دانش آموزان ویدئویی را تماشا می کنند و مطالب جدیدی می آموزند، فعالیت هایی انجام دهید تا دانش آموزان را به قلب مسئله وارد کنید. برای هر دانش آموز نقشی در نظر بگیرید و از آنها بخواهید که برای بحث و گفتگو در مقابل هم قرار بگیرند. اینکار موجب تفکر عمیق دانش آموزان و تجربه کردن دیدگاه های جدید می شود.
زمان و مکان مناسبی برای آموزش در نظر بگیرید: توجه کنید که یادگیری در کجا و چه زمانی اتفاق می افتد. سعی کنید زمان مناسبی برای ارسال ویدیوها در نظر بگیرید و از گرفتن ویدیوهای طولانی مدت چند ساعته و خسته کننده، اجتناب کنید. این به شما کمک می کند تا در مورد اطمینان از یادگیری، ارزیابی صحیحی داشته باشید و به دانش آموزان در یادگیری عمیق تر دروس کمک کنید.

کلاس درس معکوس، یکی از روش هایی ست که معلمان را به سمت آموزش بهتر و موثرتر سوق می دهد. برای تاثیر بیشتر این روش آموزشی، از راهکارهای ارایه شده در این مطلب استفاده کنید و شاهد یادگیری موثرتر و عمیق تر دانش آموزان تان باشید.
16 راه افزایش تمرکز حواس برای درس خواندن موثر

یادگیری مشاهده ای

یادگیری مشاهده ای چیست؟ روش استفاده از آن برای یادگیری موثر

یادگیری مشاهده ای چیست؟ روش استفاده از آن برای یادگیری موثر
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/06/word-image-78.jpeg

روانشناسان معمولا یادگیری را به عنوان یک تغییر نسبتاً دائمی در رفتار فرد به عنوان نتیجه ای از تجربه ی او تعریف می کنند. روانشناسی یادگیری بر طیف وسیعی از موضوعات مرتبط در مورد نحوه یادگیری افراد و تعامل آنها با محیط خود، متمرکز است.
جان بی. واتسون (John B. Watson) یکی از اولین متفکران روانشناسی بود که در مورد چگونگی تاثیر یادگیری بر رفتار مطالعه کرد. واتسون پیشنهاد داد که رفتار، نتیجه فرآیند یادگیری است. مکتب فکری ناشی از کارهای واتسون، به عنوان رفتارگرایی شناخته می شد که شامل مطالعه افکار درونی، خاطرات و سایر فرایندهای ذهنی بود.
رفتارگرایی در نیمه اول قرن بیستم رونق گرفت و کمک زیادی به درک انسان از برخی فرایندهای مهم یادگیری کرد.
رفتارگرایی
رفتارگرایی مکتبی در روانشناسی است که معتقد می باشد برای شناخت یک موجود زنده، تنها بررسی رفتارهای بیرونی و محرک های خارجی، کافی است و نیازی به بررسی حالات درونی مانند فکر کردن نیست.
این دیدگاه رفتارگرایی توسط جان بی واتسون بنا شد و در مقاله روانشناسی به عنوان دیدگاه رفتارگرایانه در سال 1913 بیان شد. در این گرایش، بجای بررسی فکرها و حالات ذهنی افراد، رفتارهایی بررسی می شود که به دنبال آن فکرها می آیند.
بنابراین رفتارگرایی، نظریه ای درباره ی حالات ذهنی ست و برای شناخت آن ابتدا باید تفاوت حالت های ذهنی با حالات غیر ذهنی مشخص شود. این مکتب در ابتدای قرن بیستم، یکی از تاثیرگذارترین قطب های روانشناسی جهان بود که بر فلسفه ی علم و ذهن و زبان شناسی، تاثیر عمیقی گذاشت.
یادگیری
یادگیری به روش های مختلفی قابل تعریف است اما اکثر روانشناسان موافقند که یادگیری عبارت است از تغییر نسبتاً دائمی ناشی از تجربه در رفتار فرد. در نیمه اول قرن بیستم، رفتارگرایی به عنوان یک مکتب فکری شناخته شد و بر روانشناسی و توضیح مطلوب فرآیندهای یادگیری مسلط بود.
سه نوع اصلی یادگیری شامل شرطی سازی کلاسیک، شرطی سازی عامل و یادگیری مشاهده ای وجود دارد که توسط روانشناسی رفتاری توصیف شده اند. در ای قسمت هر یک از موارد مذکور، توضیح داده شده است.
1- شرطى سازى كلاسيک
در شرطی سازی کلاسیک، فرد به علت همزمان شدن مکرر دو محرک، همان پاسخی که به محرک اول می دهد را به محرک دوم نیز می دهد.
این اصطلاح اولین بار توسط ایوان پاولف روسی بیان شد. پاولف مشاهده کرد که بزاق دهان سگ ها، با دیدن فردی که در گذشته چند بار به آنها غذا داده است، ترشح می شود حتی اگر شخص غذایی همراه خود نداشته باشد. پس از آن پاولف آزمایشی طراحی کرد که همزمان با غذا دادن به سگ، زنگی به صدا در می آورد. اگرچه صدای زنگ ارتباطی با غذا نداشت اما به دلیل تکرار اینکار، سگ بین صدای زنگ و غذا ارتباط برقرار کرد و با شنیدن صدای زنگ (حتی بدون وجود غذا)، بزاق او ترشح می شد.
روش حذف افکار منفی با چند ترفند ساده موثر
بنابراین می توان گفت که در این نوع یادگیری، هر گاه یک محرک بی اثر (صدای زنگ) با یک محرک طبیعی (غذا) همراه می شود، پس از مدتی محرک بی اثر منجر به بروز پاسخ (ترشح بزاق سگ) می گردد که این محرک جدید همان محرک شرطی است.
2- شرطی سازی عامل
شرطی سازی عامل یک فرآیند یادگیری است که طبق آن هر رفتار، پیامدهایی دارد و بعد از اینکه فرد دست به رفتاری میزند، ممکن است پاداش یا تنبیه دریافت کند. این رفتار توسط اسکینر مورد مطالعه قرار گرفت و ایده اصلی آن این است كه همه ی رفتارها را می توان به وسیله ی پیامدهای آن، کنترل و پیش بینی کرد.
اسكینر توضیح داد كه چگونه پیامدها یا تقویت کننده ها (پاداش یا تنبیه)، می توانند در شکل گیری رفتار ما نقش داشته باشند. وی همچنین دریافت که تغییر در پیامدهای یک رفتار، میزان رویداد آن را تحت تاثیر قرار می دهد.
3- یادگیری مشاهده ای
یادگیری مشاهده ای فرایندی است که در آن یادگیری، از طریق مشاهده و تقلید از دیگران رخ می دهد. نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا نشان می دهد که مردم علاوه بر یادگیری از طریق شرطی سازی، از طریق مشاهده و تقلید از اعمال دیگران نیز یاد می گیرند.
اصول اساسی نظریه یادگیری اجتماعی
بندورا در آزمایش معروف خود بنام “عروسک بوبو” نشان داد که کودکان رفتارهایی که در دیگران مشاهده می کنند را یاد می گیرند و تقلید می کنند. 4 مرحله در یادگیری مشاهده ای و فرآیند مدل سازی نقش دارند که شامل توجه (لازمه ی یادگیری)، یاد داری (قابلیت ذخیره و نگهداری اطلاعات)، بازسازی (انجام واقعی رفتار مشاهده شده) و انگیزه (انگیزه ی کافی برای رفتار مدل سازی شده) است.
یادگیری مشاهده ای، که به عنوان یادگیری اجتماعی یا مدل سازی نیز شناخته می شود، نوعی یادگیری است که در آن افراد با مشاهده انجام یک رفتار توسط شخص دیگر، رفتار جدیدی پیدا می کنند. شخصی که رفتار را انجام می دهد به عنوان الگو شناخته می شود و یادگیرنده به عنوان ناظر شناخته می شود. آلبرت بندورا نشان داد که کودکان می توانند با تماشای فیلم های خشونت آمیز، رفتارهای خشونت آمیز را یاد بگیرند.
برای تقویت مغز خود این 100 کار را انجام دهید
او دریافت زمانی که یک بزرگسال پیامدی برای رفتارهای خشونت آمیز خود دریافت نکرد، کودکان نیز تمایل به تقلید همان رفتارهای خشونت آمیز پیدا می کنند. اما زمانی که کودکان مشاهده کردند که بزرگسال بخاطر رفتارهای پرخاشگرانه تنبیه می شد، تمایل کمتری به تکرار رفتارها داشتند.

توجه به این نکته مهم است که یادگیری مشاهده ای به معنای تقلید نیست. در تقلید، ناظر رفتار مشاهده شده را تقلید می کند. اما در یادگیری مشاهده ای، تغییرات رفتاری حاصل می شود. این بدان معناست که مشاهده کننده ممکن است رفتار جدیدی را در پیش بگیرد یا بسته به نحوه ارائه رفتار توسط مدل، رفتار جدیدی در پیش بگیرد.
رفتار جدید به احتمال زیاد زمانی نشان داده می شود که مدل، یک شخصیت معتبر یا بزرگسال باشد. به عنوان مثال اگر کودکی مشاهده کند که رفتاری توسط كودك هم سن و سال او انجام می شود، ممكن است این رفتار را تکرار نكند اما اگر آن را كودكی بزرگتر یا بزرگسالی که به نوعی الگوی کودک باشد انجام دهد، احتمال اینکه کودک رفتار جدیدی پیدا کند، بیشتر خواهد بود.
3 گام ضروری برای تقویت حافظه بلند مدت
این یادگیری می تواند در هر برهه ای از زندگی رخ دهد، اما در کودکی بیشتر رایج است چون کودکان از اشخاص معتبر و بزرگسالان، چیزهای زیادی می آموزند.
یادگیری مشاهده ای در فرایند اجتماعی سازی هم نقش مهمی دارد چون کودکان نحوه ی رفتار کردن و پاسخ دادن به دیگران را با مشاهده تعاملات والدین و دیگر بزرگسالان با افراد دیگر، می آموزند.
برای درک بهتر این نوع یادگیری، كودكی را تصور کنید که مشاهده می کند كودك بزرگتری به خاطر انجام كاری مورد ستایش قرار گرفته است. در این زمان كودك ممكن است این رفتار را تكرار كند اما اگر کودک مشاهده كرد كه كودك دیگری به دلیل بروز رفتار خاصی مجازات می شود، به احتمال کمتری آن رفتار را انجام می دهد. به همین ترتیب اگر کودکی در محیطی قرار بگیرد که رفتارهای جدید مجازات می شوند، کودک از ترس مجازات کمتر رفتارهای مشاهده شده را انجام می دهند در حالی که کودکانی که در محیطی مورد ستایش قرار می گیرند، رفتارهای مدل شده را بازتولید می کنند.
20 روش/ترفند علمی یادگیری سریعتر دروس
در این میان عواملی نیز هستند که احتمال تقلید یک رفتار را افزایش می دهند. برای مثال یادگیری مشاهده ای در مواردی مانند رفتار گرم و بامحبت افراد، دریافت پاداش در گذشته، نداشتن دانش یا اعتماد بنفس، مشابه بودن سن، جنسیت و علاقه ی افراد، بالا بودن موقعیت اجتماعی افراد و داشتن قدرت، افزایش میابد.

در حال یادگیری

یادگیری چیست؟ انواع و فواید آن

یادگیری چیست؟ انواع و فواید آن
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/07/word-image-59.jpeg

یادگیری به معنای کسب دانش، نگرش ها، رفتار، یافته ها، ارزش ها و مهارت ها می باشد. انسان ها و پس از آن حیوانات، بیشترین توانایی یادگیری را در کره ی زمین دارند. یادگیری می تواند در پی یک واقعه یا از طریق تجارب مکرر حاصل شود.
یادگیری غالباً با آموزش همراه است اما واقعیت این است که این یک فرایند مادام العمر است.
یادگیری از بدو تولد آغاز می شود و اغلب به عنوان یک سفر بی پایان توصیف می شود زیرا ما در طول زندگی مان چیزهایی را تجربه می کنیم و به طور مداوم یاد می گیریم.
یادگیری معنا و مفهوم عمیق تری نیز دارد. توانایی یادگیری فقط مربوط به تفکر نیست بلکه شامل ارزش ها، باورها، احساسات و حواس نیز هست. بعبارت دیگر یادگیری فقط شامل یادآوری و به خاطر سپردن نیست بلکه موجب ایجاد ارتباط، تفکر انتقادی، درک، ارتباط ایده ها، تفکر مستقل و انتقال دانش به زمینه های مختلف می شود.
یادگیرنده با کسب اطلاعات از ادراکات و تجربیات خود، به کسب دانش ادامه می دهد. کودکی که متولد می شود، چیزی در مورد این دنیا نمی داند اما شروع به درک چیزهایی می کند که روند تدریجی یادگیری را تسهیل می کند.
توانایی یادگیری تأثیر مستقیمی روی یادگیرنده دارد. او به منظور موفقیت شخصی و شغلی، فرصت های بی شماری برای توسعه مهارت های اجتماعی و بین فردی به دست می آورد. یادگیرنده از تجربیات خود برای ایجاد روابط سودمندی استفاده می کند که در زندگی او مفید باشد.
دلایل این امر عبارتنداز:

فرد می تواند موضوعات مختلف را درک کند
فرد می تواند از طریق تفسیر موضوعات، به محتوا و اطلاعات آن پی ببرد
فرد می تواند از دانش خود بهمراه مهارت هایی که از قبل کسب کرده است، استفاده کند
فرد با دانش جدید خود می تواند کارهای ارزشمندی انجام دهد و صاحب مالکیت شود

مفهوم کلیدی یادگیری
مفاهیم کلیدی توانایی یادگیری به شرح زیر است:

احترام، کلید کسب دانش و یادگیری است. یادگیری انسان ها زمانی بهتر می شود که در جلسات آموزشی، با مهربانی و احترام با آنها رفتار شود. مسئولان باید قبل از شروع هر جلسه ی آموزشی، قوانینی وضع کنند تا با یادگیرنده به بدی رفتار نشود و شآن و منزلت او حفظ شود. وقتی مربی رفتار خوب و شایسته ای داشته باشد و شاگردان خود را در امر یادگیری مشارکت دهد، فرآیند یادگیری بصورت موثرتر انجام خواهد شد.
فرآیند یادگیری باید با تجربیات مثبت گذشته ارتباط داده شود چون توانایی یادگیری به طور قابل توجهی با تجارب گذشته مرتبط است. این شامل خودآگاهی یادگیرنده و حس همدلی مربی یا معلم است. اگر یادگیرنده در گذشته تجربه ی تلخی را تجربه کرده باشد، در توانایی یادگیری او تأثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل فرصت های یادگیری باید با تجربیات مثبت گذشته مرتبط شود تا یادگیرنده به کسب دانش بیشتر ترغیب شود.
فراگیران باید در فرآیند برنامه ریزی که یادگیری را امکان پذیر می کند، مشارکت فعال داشته باشند. ترغیب فراگیران برای شرکت در فرآیند برنامه ریزی که موجب تشویق یادگیرندگان می شود، امری مفید است. اینکار موجب تعیین هدف و افزایش انگیزه و همچنین بهبود مشارکت آنها می شود. این وظیفه مربی است که انتظارات یادگیرندگان را در آغاز دوره درک کند و خود را با آنها همسو کند. به این ترتیب توانایی یادگیری بهبود میابد.
از راحت بودن محیط آموزشی اطمینان حاصل کنید. یکی از مفاهیم اصلی یادگیری، اطمینان از داشتن یک محیط راحت است. این موجب حمایت از یادگیرنده و ایجاد حس مثبت در او می شود. مشارکت و تعامل فعال، موجب سرعت بخشیدن به توانایی یادگیری می شود.
یادگیرنده باید در مکالمات فعال کلاسی شرکت داشته باشد. او بمنظور کاوش، مشاهده و تعامل برای کسب دانش و ایجاد ارتباط بین ایده های قبلی و ایده های جدید در مکالمات فعال شرکت می نماید.

برای یادگیری چه بخوریم؟ 9 خوراکی ثابت شده
چرخه یادگیری PACT (معروف ترین چرخه یادگیری)
چرخه PACT یک چرخه ی مداوم است و به انواع دانش یادگیری مربوط می باشد.
هر انسان یا فرد یادگیرنده برای فرا گرفتن مهارت یا دانش جدید، باید این چرخه را پشت سر بگذارد. مراحل مهم چرخه PACT در زیر شرح داده شده است:
1- تحصیل کردن (Procure): این مرحله از چرخه PACT همانطور که از نامش پیداست، در زمینه کسب دانش انجام می شود. فرد در این مرحله مهارت ها و دانش جدیدی کسب می کند که در طولانی مدت برای او مفید خواهد بود.
2- بکار بردن (Apply): این مرحله از چرخه PACT مربوط به استفاده از دانش و مهارت های به دست آمده است. فرد شروع به استفاده از دانش خود می کند و در حیطه ی خود مسلط می شود.
3- سنجیدن (Consider): این مرحله از چرخه PACT به معنای ارزیابی چیزهایی که فرد یاد گرفته است، می باشد. در اینجاست که دانش و مهارت های یادگیرنده ارزیابی می شود.
4- تغییر دادن (Transform): این مرحله از چرخه PACT همانطور که از نامش پیداست، مربوط به ایجاد تغییرات و اصلاحات ممکن است. در مراحل قبل، یادگیرنده به تحصیل علم، استفاده از آن و ارزیابی پرداخت و اکنون زمان اصلاح دانش یا توانایی های وی است.
PACT چرخه ای است که مرتباً تکرار می شود تا روند یادگیری موثر را تسهیل کند. این نشان می دهد که کسب دانش یک فرآیند تکرار شونده است که بشریت را به سمت بهتر شدن، سوق می دهد.

مزایای یادگیری

یکی از مهمترین مزایای یادگیری و به دست آوردن دانش این است که اعتماد به نفس انسان را افزایش می دهد.
توانایی یادگیری مفید است زیرا سطح مهارت های فرد را افزایش می دهد.
یادگیری فرد را به چیزهای جدید درگیر و مشغول می کند. همچنین به دلیل مشغول کردن فرد به کسب مهارت های جدید و استفاده از فرصت های نو، مانع از کسالت روزمره می شود.
یکی از بزرگترین مزایای یادگیری و کسب دانش این است که منجر به رشد ذهنی فرد می شود. به این ترتیب فرد به انسانی بهتر تبدیل می شود که می تواند امور زندگی و همه پیچیدگی های آن را اداره کند.
توانایی یادگیری، مغز را سالم و ذهن را تیز نگه می دارد. این یک روند مداوم است که شخصیت ما را شکل می دهد و بهترین ها را برای ما به ارمغان می آورد.
توانایی یادگیری یک مهارت ضروری است زیرا به یادگیری و استفاده از مهارت های عملی کمک می کند و به فرد در انجام کارهای روزمره کمک می نماید.
یادگیری به فرد کمک می کند تا سایر علایق زندگی خود را کشف کند. شما می توانید چیزهای زیادی را از طریق کتاب ها، شبکه های مجازی، وبسایت ها و… مشاهده کنید و یاد بگیرید.
یکی از مهمترین مزایای به دست آوردن دانش و یادگیری این است که ذهن را مشغول و بدن را خسته می کند. همین امر موجب داشتن خواب راحتتر و بهبود وضعیت سلامتی می شود.
توانایی یادگیری یک مهارت ضروری است زیرا کسب دانش به فرد کمک می کند تا افق دید خود را گسترش دهد. به این ترتیب انسان می تواند در یک چارچوب ذهنی بهتر، با تغییرات مقابله کند.

حتما بخوانید: 100 روش ساده برای تقویت مغز
ویدیوی یادگیری چیست؟

 
نتیجه گیری
از یادگیری به عنوان یک فرایند در حال رشد یاد می شود که به کسب تجربه کمک می کند. یادگیری یکی از مهمترین فعالیت های انسان است و غالباً به عنوان روشی توصیف می شود که می تواند درک و رفتار ما را نسبت به سایر انسان ها و محیط پیرامون مان تغییر دهد.