مراحل یادگیری: 5 گام یادگیری هر چیز جدید (ثابت شده)

مراحل یادگیری: 5 گام یادگیری هر چیز جدید (ثابت شده)

وقتی صحبت از امتحانات میان ترم یا پایان ترم می شود، یعنی وقتش رسیده دانش آموزان و دانشجویان چیزهایی که در طول این مدت یاد گرفته اند را به آزمایش بگذارند و معلمان هم نتایج آنها را ارزیابی و برای ترم بعدی برنامه ریزی کنند. چالش اصلی به دوش معلمان است که باید تشخیص بدهند آیا دانش آموزان توانسته اند به برخی مهارت های خاص تسلط پیدا کنند و در کدام مهارت ها به فرصت های بیشتری نیاز دارند تا بالاخره مسلط شوند.
به عنوان مثال:
اگر یک مهارت خاص هرگز ترم قبل به دانش آموزان یاد داده نشده باشد، برای آن مهارت به آموزش اولیه نیاز خواهند داشت.
اگر مهارتی ترم قبل به دانش آموزان یاد داده شده باشد اما فرصت درگیری مداوم با آن را نداشته اند، به زمان بیشتری برای تمرین نیاز خواهند داشت.
اگر مهارتی به دانش آموزان یاد داده شده باشد اما فرصت استفاده از آن را نداشته اند، به استفاده از آن مهارت در موقعیت های واقعی نیاز خواهند داشت.
 3 گام ضروری برای تقویت حافظه بلند مدت
اگر مهارتی به دانش آموزان یاد داده شده باشد و در یک کلاس تسلط خود را نشان داده باشند، باید به آنها یاد داد این مهارت ها را به حوزه های محتوایی یا موقعیت های دیگر نیز انتقال دهند.
همه ما به این امر واقف هستیم که یادگیری واقعی یک فرایند است، اما فارغ از اینکه دانش آموزان در کجای این فرایند یادگیری قرار دارند، وظیفه و تعهد ما یکسان باقی خواهد ماند و آن وظیفه این است که اطمینان حاصل کنیم فرصت های فراوان و گوناگونی برای پشتیبانی از دانش آموزان فراهم می شود که تا زمانی که بر مهارت ها مسلط شوند از آنها استفاده کنند. خبر خوب این است که تصمیم های مربوط به اینکه دانش آموزان چه چیزی باید یاد بگیرند و ما چه کاری برای حمایت از یادگیری آنها می توانیم انجام دهیم در دستان خود ما قرار گرفته است. 

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

 

خب، حالا چطور می توانیم از دانش خود درباره یادگیری برای گرفتن تصمیم ها بهرمند شویم؟ چطور می توانیم به شکلی کنش گرایانه برای پیشرفتی برنامه ریزی کنیم که مسلط شدن آنها را تضمین کند؟ ما در این مطلب به همه این سوالها پاسخ می دهیم.
مراحل فرایند یادگیری
ابتدا باید با فرایند یادگیری یعنی همان مراحلی که هر فراگیری برای کسب یک مهارت جدید تا سرحد تسلط دنبال میکنیم آشنا شویم.

آموزش اولیه: مرحله ای که طی آن فراگیران برای اولین بار با یک مهارت جدید و روش کسب آن مهارت آشنا می شوند
تمرین: مرحله ای که طی آن فراگیران فرصت های فراوان و گوناگونی در اختیار دارند تا با راهنمایی و بازخورد، مهارت جدید را تمرین کنند
بکارگیری: مرحله ای که طی آن فراگیران فرصت هایی برای استفاده واقعی از مهارت جدید در اختیار دارند
انتقال: مرحله ای که طی آن فراگیران نحوه انتقال مهارت به موقعیت های گوناگون را درک می کنند
تسلط: مرحله ای که طی آن فراگیران بدون کمک از مهارتشان استفاده می کنند و می توانند بیان کنند این مهارت به هنگام یادگیری چطور استفاده می شد

زمانی که فراگیران هر کدام از این مراحل را تکمیل می کنند، می توانند با شواهد بگویند که بر آن مهارت مسلط شده اند.
مسئولیت های معلمان و دانش آموزان در فرایند یادگیری
در ابتدای سال تحصیلی، همه این مراحل باید توسط معلم توضیح داده شود. اما برای اینکه یادگیری اثربخش باشد، دانش آموزان می بایست خودشان مسئولیت بعضی از این مراحل را بر عهده بگیرند تا کم کم یادگیری را تحت مالکیت خودشان شکل دهند.
اگر دانش آموزان درک روشنی از موقعیت خود در فرایند یادگیری یا توالی تسلط داشته باشند، بهتر می توانند بر یادگیری خود غالب شوند. توالی تسلط بر اساس مقوله فزونی مفهومی مهارت یا محتوای در حال یادگیری ایجاد می شود. توالی تسلط تضمین می کند که دانش آموزان فرصت هایی برای تکرار مفهوم جدید با انواع مختلف رویکردها خواهند داشت. این مورد فرصت هایی را شامل می شود که ابتدا مهارت یاد گرفته شود، مهارت تمرین شود، مهارت به کار گرفته شود و سپس مهارت در طول زمان و به موقعیت های دیگر منتقل شود.
تندخوانی چیست؟ ۳ گام برای یادگیری تندخوانی
بنابراین، این معلم است که مسئولیت دارد از داده های مربوط به اتلاف یادگیری استفاده کند تا تصمیماتی در ارتباط با مهارت هایی که باید یاد بدهد، ترتیب آموزش آنها، مراحلی از یادگیری که طی آن مسئولیت به دانش آموزان واگذار می شود و روش فهماندن این تصمیمات به دانش آموزان بگیرد.
اگر دانش آموزان بدانند در کدام مرحله از فرایند یادگیری قرار گرفته اند، فرصت های بیشتری برای تسلط یافتن بر مهارت هایی که باید بر آن مسلط شوند به دست می آورند.
روش برنامه ریزی کنش گرایانه
وظیفه ما به عنوان معلم این است که اطمینان حاصل کنیم که دانش آموزان فرایند یادگیری، هدف هر مرحله و ارزش در نظر گرفتن یادگیری به عنوان چرخه مستمر رشد را درک کنند. باید برای درس ها و فصل های درسی مان برنامه ریزی داشته باشیم تا این درک را تقویت کنیم.
برای هر مرحله از فرایند یادگیری، معلمان می بایست از خود بپرسند:

پیامد یادگیری این مرحله چیست؟
دانش آموزان برای نمایش یادگیری چه چیزی باید نشان بدهند؟
نقش معلم چه خواهد بود؟
نقش دانش آموز چه خواهد بود؟
این اطلاعات را چگونه به دانش آموزانم خواهم فهماند؟

مرحله

هدف مرحله

سایر پرسش های مربوط به برنامه ریزی

آموزش اولیه
اولین آشنایی با یک مهارت جدید

آیا این مهارت، مهارتی مجزا نیازمند آموزش مستقیم معلم است یا مهارتی که از طریق کاوش خود دانش آموز بهتر معرفی می شود؟
چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟

تمرین
فرصت هایی برای تمرین مهارت جدید با راهنمایی و بازخورد

چگونه بر یادگیری دانش آموزان حین تمرینشان نظارت خواهم کرد؟
دانش آموزان چگونه بازخورد خواهند گرفت؟
چگونه تمرین بدهم که حین درس و/یا به مرور زمان فضا برای استقلال یادگیری بیشتر دانش آموز فراهم شود؟
چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟

بکارگیری
استفاده واقعی از مهارت

این فرصت چه تفاوتی با تمرین دارد؟
چگونه فرصت هایی برای بکارگیری این مهارت فراهم خواهم کرد؟
چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟

انتقال
بکارگیری مهارت بدون کمک در موقعیت های جدید

چگونه فرصت هایی برای انتقال این مهارت فراهم خواهم کرد؟
چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟

تسلط
استفاده بدون کمک از مهارت در زمان نیاز و بیان چگونگی استفاده از آن مهارت در یادگیری

مسلط شدن چگونه است و دانش آموزانمن از کجا بدانند که بر یک مهارت مسلط شده اند؟
چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟

مزیت های برنامه ریزی کنش گرایانه
برنامه ریزی برای ترم دوم ممکن است ترسناک به نظر برسد. اما استفاده از توالی تسلط می تواند فرصت های بسط یافته ای را هم در اختیار دانش آموزانهم هم در اختیار معلمان قرار دهد. این مورد می تواند آزاد کردن زمان برای معلمان را شامل شود تا بتوانند به صورت فردی با دانش آموزان کار کنند یا فرصت های بیشتری به آنها بدهند تا با هم کلاسی های خود همکاری داشته باشند. بالا رفتن مسئولیت دانش آموزان طی فرایند یادگیری باعث ایجاد استقلال و مالکیت یادگیری در آنها خواهد شد.
اما همه این ها نیازمند برنامه ریزی دقیق است. نوعی برنامه ریزی که اطمینان حاصل کند دانش آموزان ما در نهایت مستقل ترین نسل فراگیرانی خواهند بود که تابحال تولید کرده ایم. بنابراین، زمانی که برای امسال برنامه ریزی می کنیم، باید مطمئن شویم که نسلی از دست رفته از بچه ها با شکاف های فراوان در یادگیری تولید نمی کنیم. باید مطمئن شویم که مستقل ترین نسلی از فراگیران را تولید می کنیم که تا به حال دیده ایم.
ویدیوی زیر را تماشا کنید

 
3 روش یادگیری رایج:

9 ترفند یادگیری سریع تر
1- استرس و افسردگی را کاهش دهید: استرس و افسردگی روی توانایی به یاد آوردن اطلاعات تأثیر منفی دارند و باعث از دست رفتن حافظه کوتاه مدت شوند. در موارد خفیف، افسردگی گاهی می تواند صرفاً با قرار گرفتن بیشتر در معرض نور سفید و مصرف کمتر غذاهای فراوری شده درمان شود.
2- تکانی به خودتان بدهید:  یکی از دلایل رایج عدم تمرکز کمبود جریان خون است. اگر مدتی است که یک جا نشسته اید، بالا و پایین بپرید یا یکی از پاهایتان را به مدت یک یا دو دقیقه خم کنید و بکشید. این کار باعث می شود خون جریان یابد و هم تمرکز هم توانایی به یاد آوردن بالا رود
3- یادتان باشد که عقل سالم در بدن سالم است: حتما صبحانه بخورید. خیلیها که صبحانه را بیخیال می شوند؛ اما این کار کاملا غلط است. خلاقیت ما اغلب در اول صبح شکوفا می شود و بد نیست کمی پروتئین به بدن خود برسانید تا مغزتان از آن «تغذیه» کند. علاوه بر این، نبود پروتئین واقعاً می تواند باعث سردرد شود.
20 روش/ترفند علمی یادگیری سریعتر دروس
4- تغذیه خوبی داشته باشید: ناهار سبک میل کنید. ناهار سنگین معمولاً آدم ها را خواب آلود می کند. می توانید با «چرت فکری» زدن (بعداً به آن می پردازیم) از این مسئله به نفع خود استفاده کنید، اما بیشتر آدم ها هنوز یاد نگرفته اند چگونه بطور منظم از این ترفند استفاده کنند.
5- از مکمل جینکو بیلوبا استفاده کنید: جینکو بیلوبا مکملی طبیعی است که قرن ها در چین و کشورهای دیگر مورد استفاده بوده است و به دلیل داشتن خاصیت انرژی بخشی به مغز تحسین شده است.
6- خوب بخوابید: رسیدن به یک چرخه خواب عمیق نه تنها به شما کمک می کند استراحت و بازیابی کنید، بلکه شاید سطح قدرت حل مسئله را نیز در شما بالا ببرد. محققین دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو متوجه شدند که استراحت کردن و رویا دیدن به افراد متفکر خلاق کمک می کرد برخی از دشوارترین مسائل خود را حل کنند.
7- وقت استراحت داشته باشید: گاهی برای اینکه نگرش جسمی یا ذهنی خود را تغییر دهید و استرس نامرئی که گاهی به دلیل نشستن طولانی مدت در یک مکان رخ می دهد را کاهش دهید، بد نیست 5 الی 15 دقیقه در هر ساعت از جلسات مطالعه استراحت کنید. مطالعات نشان می دهد که این کار از مطالعه بی وقفه فایده بیشتری دارد زیرا به ذهن شما زمان می دهد تا آرام شود و اطلاعات را به خود جذب کند.
8- هر از گاهی بیرون بروید: عوض کردن چشم انداز و محیط اطراف استرس و تنش را تسکین می دهد و در نتیجه ذهن خلاق شما را آزاد می کند. پیاده روی مختصر در محله به شما کمک می کند آن مهارت های یادگیری نهفته را آزاد سازید.
9- کانون تمرکزتان را عوض کنید: گاهی زمان کافی برای یک استراحت بلندمدت ندارید، اما همیشه می توانید فقط موضوع مورد تمرکز را تغییر بدهید. مثلاً می توانید به صورت یک در میان به سراغ موضوعات فنی و غیر فنی بروید. (منبع1 منبع2)
حتما بخوانید: برای تقویت مغز خود این 100 کار را انجام دهید

یادگیری فعال

یادگیری فعال چیست؟ روش استفاده در کلاس های آنلاین

یادگیری فعال چیست؟ روش استفاده در کلاس های آنلاین
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/07/word-image-38.jpeg

روش یادگیری سنتی، ممکن است معلمان و دانش آموزان را تحت فشار قرار دهد و به این ترتیب وقت استراحت، ورزش و دیگر فعالیت های بدنی آنها محدود شود. برای حل این مشکل بجای استفاده از روش های تدریس غیرفعال، از روش نوین آموزشی فعال استفاده می شود. یادگیری فعال نه تنها می تواند در طول روز به افزایش سطح فعالیت دانش آموزان کمک کند، بلکه باعث بهبود تعامل، مشارکت و یادگیری آنها نیز می شود.
یادگیری فعال چیست؟
یادگیری فعال روشی است که در آن از همه ی دانش آموزان خواسته می شود در فرآیند یادگیری مشارکت داشته باشند و با شرکت در فعالیت های کوچک و بزرگ، روی صحبت کردن، حل مساله یا فکر کردن تمرکز کنند. در یادگیری فعال، دانش آموزان بعنوان شرکت کننده ی فعال در فرآیند یادگیری با معلم خود درگیر و همراه می شوند و با فکر کردن، مهارت های لازم را برای یادگیری، ترکیب کردن یا خلاصه سازی مطالب بکار می گیرند.
کلاس فعال چیست؟
در کلاس های فعال، دانش آموزان با تشکیل میز گردهایی، گروه هایی تشکیل می دهند و با افراد گروه خود به بحث و گفتگو می پردازند. دانش آموزان قبل از اینکه گزارش خود را به جمع اعلام کنند، نظرات شان را با دیگر گروه ها مقایسه می کنند و مطالب زیادی از هم یاد می گیرند.
معلم در صورت لزوم دانش آموزان خود را راهنمایی می کند، اشتباهات آنها را تصحیح می نماید و به یادگیری دانش آموزان کمک می کند.
برای تقویت مغز خود این 100 کار را انجام دهید
با وجود مزایای بسیار زیادی که روش آموزش فعال دارد، هنوز هم در بسیاری از مناطق، از روش آموزش سنتی استفاده می شود. علت این امر وجود موانعی ست که بر سر راه معلمان و مربیان قرار دارد. برای مثال نیاز به زمان کلاسی بیشتر، نیاز به برنامه ریزی و کارهای مقدماتی بیشتر از سوی مربیان، عدم حمایت دولت و موسسات آموزشی از روش های تدریس نوین، پرجمعیت بودن کلاس های درس، عادت معلمان به روش های قدیمی تدریس و … از جمله مواردی ست که مانع از برگزاری کلاس های فعال در بسیاری از مدارس می شود.
مزایا و هزینه های کلاس های فعال
استفاده از روش نوین یادگیری فعال مزیت های بسیاری دارد. یادگیری فعال یک روش آموزشی استثنایی و بسیار موثر است که موجب یادگیری بیشتر دانش آموزان می شود و از طرفی باعث سرگرمی و لذت دانش آموزان در درس و حفظ اطلاعات در زمان طولانی تر می گردد. تحقیقات ثابت کرده اند که یادگیری فعال منجر به بهبود عملکرد تحصیلی می شود.
در این روش معلمان بجای دیکته کردن دروس به دانش آموزان، تسهیل کننده ی یادگیری هستند و از طرفی دانش آموزان نیز بجای دریافت علم، به تولید علم تشویق می شوند.

در روش سنتی آموزش، بیشتر دانش آموزان تنها 10 تا 20 دقیقه به سخنرانی معلمان توجه می کنند درحالیکه در روش آموزش فعال، لحظات یادگیری فعال و متنوعی ایجاد می شود که برای موجب فعال شدن مغز دانش آموزان و افزایش پتانسیل یادگیری آنها می گردد.
جالب است بدانید که راه اندازی کلاس های فعال، به هزینه های زیادی نیاز ندارد. برای اینکار به هیچ زیرساخت یا تجهیزات جدیدی نیاز نیست و می توان از امکانات موجود استفاده نمود.
یادگیری مشاهده ای چیست؟
ممکن است برخی از معلمان سنت گرا، به آموزش هایی در زمینه ی برگزاری کلاس های فعال نیاز داشته باشند. خوشبختانه کتاب ها و منابع کمک آموزشی بسیاری وجود دارد که می تواند در این زمینه به معلمان کمک نماید. علاوه بر این، در این قسمت به استراتژی های مورد نیاز برای برگزاری کلاس های فعال اشاره شده است که می توانید از آنها استفاده نمایید.
استراتژی های برگزاری کلاس های فعال موفق
1-نظرسنجی
برای اطلاع از بازدهی کلاس می توانید پس از اتمام دروس، سوالات چهار گزینه ای طرح کنید و از دانش آموزان بخواهید به آنها پاسخ دهند. دانش آموزان بصورت ناشناس به سوالات پاسخ می دهند و می توانند به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرند. این نظرسنجی به شما نشان می دهد که دانش آموزان چقدر مطالب کلاس را درک کرده اند.
2-طرح بازی ها
با طرح بازی های مختلف مانند حل پازل و ایجاد رقابت های گروهی برای کودکان دبستانی، به بهبود یادگیری فعال در دانش آموزان کمک کنید.
3-نامه به دانش آموزان آینده
یک استراتژی یادگیری فعال دیگر این است که دانش آموزان، نامه ای به دانش آموزان آینده بنویسند. محتوای نامه شامل مهمترین مفاهیمی ست که دانش آموزان از کلاس درس آموخته اند. علاوه بر این حاوی نکات مفید و پیشنهاداتی برای موفقیت بیشتر در دروس است. نوشتن نامه را بعنوان یک تکلیف پایان دوره در نظر بگیرید تا به دانشجویان اجازه دهد هر آنچه را که در این دوره آموخته اند، تجزیه و تحلیل کنند. شما می توانید نامه های برتر را جدا کنید و سال بعد، در اختیار دانش آموزان قرار دهید و به این ترتیب آنها را به انجام اینکار تشویق کنید.
4-بحث و مناظره
دانش آموزان باید در کلاس درس، ایده ها و دیدگاه های خود را در یک زمینه بنویسند. برای وارد کردن تمام دانش آموزان به بحث کلاسی، می توانید از شیوه ی بارش افکار استفاده کنید. برای اینکار یک عنوان یا مسئله را مطرح کنید و از دانش آموزان بخواهید، درگیر مسئله شوند. در این زمان می توانید هر نظری که ارایه می شود را روی تخته ی کلاس بنویسید تا دانش آموزان نظریات همکلاسی های دیگر خود را نیز ببینند.
5-بررسی مطالعات موردی
سعی کنید با استفاده از داستان های واقعی در خانواده، جامعه، مدرسه و…، به دانش آموزان امکان دهید تا درس را با شرایط دنیای واقعی تطبیق دهند. بعنوان مثال اگر بحث کلاس شما در مورد بیماری های مسری است، بجای سخنرانی در مورد این مبحث، تجربیات واقعی خود را از این بیماری ها در کلاس ارایه دهید و از دانش آموزان نیز بخواهید که در مورد چیزهایی که در مورد این بیماری ها شنیده اند، صحبت کنند.
6-تشکیل گروه های کلاسی
برای ارایه ی دیدگاه های شخصی، گروه های کلاسی چند نفره در کلاس تشکیل دهید و از آنها بخواهید که در مورد موضوعاتی، به گروه های دیگر آموزش دهند و در این مورد با هم بحث و گفت و گو داشته باشند.
ویدیوی بسیار کاربردی از آموزش فعال

 
کلام پایانی
با توجه به مجازی شدن کلاس های درس، باید به این نکته توجه کنید که هر استراتژی یادگیری حضوری، همیشه مناسب آموزش مجازی نیست. تنها راه برای پی بردن به میزان تاثیر و موفقیت روش های آموزشی، آزمایش و امتحان کردن روش مورد نظر است.
کارکنان و مسئولان مدرسه باید مزایا و منافع کلاس های فعال را در نظر بگیرند. برخی از مسئولان مدارس ممکن است نگران بی نظمی، افزایش حجم کاری مربیان، ایجاد برنامه های جدید درسی یا سایر هزینه های بالقوه اجرایی باشند. بنابراین هیئت مدیره باید قبل از برگزاری کلاس های فعال اطمینان حاصل کند که پشتیبانی کافی برای ایجاد این تغییر وجود دارد. گاهی اوقات به دلایل زیاد، برگزاری کلاس های فعال در یک مدرسه امکانپذیر نیست اما ارزش آن را دارد که به عنوان یک روش تأثیرگذار در بهبود سطح فعالیت های علمی و فرهنگی یک مدرسه در نظر گرفته شود.
یادگیری معکوس چیست؟ روش انجام آن و 5 نکته کاربردی
ما باید تلاش کنیم تا محیطی را پرورش دهیم که یادگیری فعال در آن شکوفا شود. دانش آموزان ستاره های نمایش کلاس های فعال هستند. برای پی بردن به اهمیت و تاثیر یادگیری فعال، همیشه این جمله ی انیشتین را به یاد داشته باشید: “من هرگز به شاگردانم درس نمی دهم، من تنها تلاش میکنم که شرایطی را فراهم کنم تا خودشان یاد بگیرند”.
منبع1 منبع2

یادگیری معکوس

یادگیری معکوس چیست؟ روش انجام آن و 5 نکته کاربردی

یادگیری معکوس چیست؟ روش انجام آن و 5 نکته کاربردی
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/06/word-image-96.jpeg

کلاس درس معکوس (flipped classroom) در حقیقت روشی ست که فعالیت ‌های کلاسی و تکالیف را وارونه یا معکوس میکند. به این صورت که دانش‌ آموزها ابتدا مطالب تازه را در خانه و از طریق ویدیو دریافت می کنند و سپس از زمان کلاس، برای گفتگو در مورد اطلاعات جدید، حل تمرین‌ ها وعملی کردن آموزش ها استفاده می نمایند.
ایده ی این آموزش در سال 2007 شکل گرفت و منشآ آن دو معلم شیمی با نام های جاناتان برگمن و آرون سمز بودند که در دبیرستانی در کلرادو مشغول کار بودند. غیبت های مکرر دانش آموزان در کلاس درس به دلایل مختلفی مانند بیماری، توجه آنها را به خود جلب کرد و آنها را به فکر چاره ای انداخت.
یادگیری مشاهده ای چیست؟
این دو نفر برای کمک به دانش آموزان غایب، تصمیم گرفتند که ویدئوهای کلاس درس خود را ضبط و توزیع کنند. در همین زمان بود که بطور رسمی اصطلاح کلاس درس معکوس، به عنوان رویکردی جدید در آموزش و یادگیری پدیدار شد.
جاناتان و آرون متوجه شدند که این رویکرد، به معلمان کمک می کند تا توجه بیشتری به نیازهای فردی هر دانش آموز داشته باشند.
رویکرد آموزش معکوس بسیار عالی است چون به دانش آموزان اجازه می دهد به همه ی محتواهایی که بوسیله ی معلم ها فراهم شده، دسترسی داشته باشند و مهمترین مزیت آن این است که هیچ یک از دانش آموزان از فرایند یادگیری عقب نمی افتند.
همچنین با استفاده از این روش دانش آموزان با توانایی های مختلف، این فرصت را دارند تا در زمان مناسب محتوای آموزشی و ویدئویی را هر چند بار که لازم است تماشا کنند (در حالیکه اینکار در کلاس های درسی مرسوم امکان پذیر نیست). بنابراین محدودیت زمانی وجود ندارد و دانش آموزان می توانند چندین بار یک موضوع خاص را بشنوند و یاد بگیرند.
کلاس درس معکوس چیست؟
کلاس درس معکوس (flipped classroom) یک مدل آموزشی است که دانش آموزان محتوای آموزشی را در خانه و از طریق ویدئوهای آموزشی آنلاین و یا بصورت آفلاین یاد می گیرند، و معلم در کلاس درس به رفع ایرادت و پاسخ به سوال های دانش آموزان و صحبت با آنها می پردازد. در این رویکرد آموزشی، آموزش مستقیم از فضای یادگیری گروهی به فضای یادگیری فردی منتقل می شود. پس از آن کلاس درس، به یک محیط یادگیری پویا و تعاملی تبدیل می شود و معلم دانش آموزان را برای استفاده از مفاهیم و درگیر کردن خلاقانه با موضوع، راهنمایی می کند.
دانش آموزان بازیگر اصلی این روش هستند چون فعالیت های مشارکتی را در جلسه های یادگیری تعاملی و زمانیکه معلم فقط یک مشاهده گر و کمک کننده است، انجام می دهند.

به این ترتیب معلمان زمان بیشتری برای توجه فردی به دانش آموزان دارند و این باعث ایجاد محیط یادگیری مشارکتی در کلاس درس می گردد. بنابراین خانواده، معلمان و مدرسه، در این فرایند یادگیری مشارکت دارند. در ادامه ی این مطلب با دیگر مزایای آن روش آموزشی آشنا می شوید.
چهار ستون کلاس معکوس (F-L-I-P)
برای بدست آوردن بیشترین دستاورد از مدل یادگیری معکوس، لازم است چهار ستون این رویکرد را بشناسید.
1- محیط یادگیری انعطاف ‌پذیر (F)
معلمان می توانند محیط فیزیکی کلاس را برای سازماندهی انعطاف پذیر تغییر دهند. بعنوان مثال می توانند میز و نیمکت های کلاس را بصورت ثابت یا مدور بچینند تا امکان فعالیت های فردی و گروهی فراهم شود. این گزینه به دانشجویان و دانش آموزان کمک می کند تا محل یادگیری را خودشان انتخاب کنند.
نحوه یادگیری دانش آموزان و زمانی که برای تسلط بر یک موضوع نیاز دارند، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. علاوه بر محیط فیزیکی، زمانبندی دروس هم باید انعطاف پذیر باشد تا دانش آموزان بتوانند کاملا یک موضوع را بررسی کنند و با سرعت خود آن را درک نمایند.
2- فرهنگ یادگیری (L)
کلاس معکوس به جای یادگیری سنتی (معلم محور)، دانش‌ آموزان را در مرکز آموزش قرار می ‌دهد. در این روش دانش ‌آموزان سرعت و سبک یادگیری را هدایت کرده و معلمان نقش راهنمای جانبی را بر عهده دارند. معلمان با کمک تجربیات خود به دانش ‌آموزان کمک می کنند و آنها را در طی مجموعه تمریناتی که برای کاربرد اطلاعات جدید لازم دارند، هدایت می نمایند.
برای تقویت مغز خود این 100 کار را انجام دهید
3- محتوای خودخواسته (I)
در یادگیری معکوس، معلمان همیشه بدنبال جستجوی راه‌ هایی برای بیشینه کردن زمان کلاس‌ خود هستند تا دانش‌ آموزان بتوانند فعالانه در یادگیری و تمرین عملی مشارکت داشته باشند. در این رویکرد دروسی که به چنین مدلی جواب می‌ دهند، در اولویت قرار گیرند و راه‌ هایی شناسایی می شود که فراگیران را تشویق به انجام کار مستقل کند. مربیان از دروس ویدئویی استفاده می کنند تا محتوا را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.
4- مدرس حرفه ای (P)
مدرس حرفه ای هم در مدل یادگیری معکوس، ضروری است. در این مدل یادگیری، معلمان باید پیوسته بر دانش ‌آموزان خود نظارت داشته باشند تا بفهمند که دانش آموزان در چه مباحثی نیاز به کمک دارند. مدرسان باید پاسخگو و منعطف باشند چون این روش تدریس، بسیار فعال است و نیاز به مهارت تعلیمی بالایی دارد. اگرچه در این روش، آموزش از راه دور صورت می گیرد اما معلمان باید بهترین تدریس خود را ارائه دهند تا بتوانند دانش آموزان موفقی پرورش دهند.
هدف از برگزاری کلاس درس معکوس چیست؟
هدف از این رویکرد آموزشی این است که معلم بتواند با سبک های مختلف یادگیری سازگار شود و در عین حال هیچ یک از دانش آموزان از فرایند یادگیری عقب نمی افتند. دانش آموزان فعالیت های مشارکتی را در جلسه های یادگیری تعاملی و در حالی که معلم فقط مشاهده گر و کمک کننده است، انجام می دهند. بنابراین معلم ها زمان بیشتری برای توجه فردی به دانش آموزان دارند و همین امر باعث ایجاد محیط مشارکتی در کلاس می شود.
آموزش معکوس موجب آزاد شدن وقت کلاس می شود. وقت کلاس بجای توضیح دادن مبانی درس توسط معلم، به مفاهیم پیچیده، بحث های گروهی، تمرین و کاربردهای تعاملی اختصاص داده می شود. معلم ها در طول کلاس، دانش آموزان را راهنمایی می کنند تا آنچه را که در خانه آموخته اند، در سطح عمیق تری تجزیه و تحلیل کنند و از آنها استفاده نمایند.
20 روش/ترفند علمی یادگیری سریعتر دروس
مزایای کلاس درس معکوس چیست؟

دانش آموز کنترل بیشتری بر یادگیری خود دارد. آنها فیلم های آموزشی کوتاه را با سرعت دلخواه شان تماشا می کنند و می توانند آنها را به دفعات مورد نیاز به عقب برگردانند.
دانش آموزان اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند. آنها بدون خجالت کشیدن از همکلاسی های خود و بدون هیچ محدودیتی، وقت کافی برای مرور و تمرین محتوای درسی پیدا می کنند. همچنین ترس از عقب افتادن از درس کاهش می یابد.
وقت آزاد در کلاس درس افزایش میابد و تعامل میان معلم و دانش آموز، بیشتر می شود.
یادگیری هر دانش آموز با سرعت فردی خود اتقاق می افتد. به این ترتیب دانش آموازن بر اساس نیازها و سرعت یادگیری خود، مطالب درسی را می آموزند.
یادگیری دانش آموزان از طریق بحث های کلاسی، مشارکت و انجام پروژه های درسی در کلاس ارتقا می یابد.
کلاس درس معکوس موجب تقویت اعتماد بنفس و عزت نفس دانش آموزان می شود.
ویدئوهای آنلاین به دانش آموزانی که به دلیل بیماری، مصدومیت یا موارد اضطراری نمی توانند در کلاس درس شرکت کنند امکان می دهد تا به راحتی درس های عقب افتاده خود را جبران کنند. در صورت غیبت یا بیماری معلمان نیز دانش آموزان می توانند با ویدیوهایی که بصورت آنلاین منتشر می شود، به یادگیری دروس ادامه دهند.
والدین در مورد چیزهایی که فرزندانشان می آموزند، کیفیت سخنرانی ها و نحوه عملکرد دانش آموزان، آگاهی بیشتری پیدا می کنند.
با استفاده از این تکنیک، دانش آموزان تکالیف خود را جلوی چشمان معلم انجام می دهند و به این ترتیب آنها می توانند از راهنمایی های معلم خود استفاده کنند.

روش راه اندازی یک کلاس درس معکوس بصورت گام به گام
راه اندازی یک کلاس درس معکوس براساس دو مولفه ی آموزش های ویدئویی دانش آموزان و فعالیت های یادگیری در مدرسه است. اگر شما هم آماده استفاده از این مدل هستید، مراحل زیر را دنبال کنید:
مرحله 1: کلیپ ها و ویدیوهای خود را آماده کنید
اولین گام این است که یک سرویس میزبان انتخاب کنید و فناوری که می تواند بیشترین کمک را به شما بکند، انتخاب کنید. معلمان باید به دانش آموزان بگویند که کجا، چه زمانی و چگونه می توانند به فیلم ها دسترسی پیدا کنند. آنها همچنین باید دانش آموزان را در مورد چگونگی تماشای مطالب ویدئویی، نوت برداری و نحوه ارسال سوالات و مشکلاتی که دارند، آموزش دهند.
پس از آن شروع به گرفتن فیلم ها و کلیپ های آموزشی خود کنید. سعی کنید از ترفندهایی استفاده کنید که ویدیوهای شما را کوتاه، جذاب و سرگرم کننده می کند.
تندخوانی چیست؟ ۳ گام برای یادگیری تندخوانی
مرحله 2: فیلم ها را را ارسال کنید و از دانش آموزان بخواهید که آنها را مشاهده کنند
دانش آموزان محتوای ویدئویی را خارج از محیط کلاس و معمولاً در خانه های خود مشاهده می کنند. شما باید قبل از شروع کلاس حضوری، ویدئوها را ارسال کنید و از دانش آموزان بخواهید آنها را ببینند. ارسال فیلم ها یکی دو روز قبل از برگزاری کلاس مناسب است چون به دانش آموزان فرصت کافی می دهد تا در مورد موضوع تعمق کنند و مطالب را به ذهن خود بسپارند.
فیلم ها و آموزش های ویدیویی ارسال شده، نباید بیشتر از 15 دقیقه باشند. مربیان می توانند خود فیلم ها را ایجاد و بارگذاری کنند یا از بسترهای آموزشی خارجی استفاده کنند.
مرحله 3: دانش آموزان خود را ارزیابی کنید
معلمان باید قبل از اینکه به سراغ مطالب بعدی بروند، میزان درک، یادگیری و تسلط دانش آموزان بر درس را ارزیابی کنند. این مرحله را می توان در ابتدای کلاس درس انجام داد. معلمان می توانند بلافاصله پس از تماشای فیلم ها، با استفاده از تمرین های درسی یا بحث های آنلاین با دانش آموزان ارتباط برقرار کنند. برای سرعت بخشیدن به کار خود می توانید از طرح سوالات چهارگزینه ای نیز استفاده کنید.
معلم ها با ارزیابی دانش آموزان می توانند تمرینات کلاس را با توجه به میزان درک دانش آموزان از محتوای درس تنظیم کنند. این ارزیابی همچنین به دانش آموزان هم نشان می دهد که چقدر مطالب را درک کرده اند و چه بخشی را باید مرور کنند.
مرحله 4: تمرین های کلاس درس را آغاز کنید
در مرحله ی آخر، دانش آموزان در کلاس ها به حل تمرینات آموزشی می پردازند و معلمان نیز آنها را راهنمایی می کنند و به سوالات شان پاسخ می دهند. فعالیت در کلاس ممکن است شامل همکاری، تعامل دانش آموزان با هم و تعامل دانش آموز و معلم باشد.
 3 گام ضروری برای تقویت حافظه بلند مدت
5 نکته ای که باید در مورد کلاس های معکوس بخاطر داشته باشید

رفع ابهامات را فراموش نکنید: با برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، به دانش آموزان فرصت رفع اشکالات و ابهامات خود را بدهید. برای اینکار می توانید گروه هایی تشکیل دهید تا تعامل و همکاری دانش آموزان با هم دوچندان شود.
فعال باشید و دانش آموزان را نیز به داشتن فعالیت بیشتر ترغیب کنید: برای مشارکت دادن دانش آموزان در یادگیری مطالب جدید، آنها را به فعالیت بیشتر ترغیب کنید. برای اینکار می توانید گروه های مختلفی ایجاد کنید و با ایجاد فضای رقابتی بین دانش آموزان، آنها را فعال نگه دارید.
از فناوری های مناسب و در دسترس استفاده کنید: برگزاری کلاس های معکوس بدون بکار بردن فناوری مناسب، امکانپذیر نیست. اپلیکیشن های زیادی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. برای اینکار نظر دانش آموزان را نیز در نظر بگیرید و به خواسته های آنها توجه کنید.
به بازدهی کلاس خود توجه ویژه داشته باشید: هر بار که دانش آموزان ویدئویی را تماشا می کنند و مطالب جدیدی می آموزند، فعالیت هایی انجام دهید تا دانش آموزان را به قلب مسئله وارد کنید. برای هر دانش آموز نقشی در نظر بگیرید و از آنها بخواهید که برای بحث و گفتگو در مقابل هم قرار بگیرند. اینکار موجب تفکر عمیق دانش آموزان و تجربه کردن دیدگاه های جدید می شود.
زمان و مکان مناسبی برای آموزش در نظر بگیرید: توجه کنید که یادگیری در کجا و چه زمانی اتفاق می افتد. سعی کنید زمان مناسبی برای ارسال ویدیوها در نظر بگیرید و از گرفتن ویدیوهای طولانی مدت چند ساعته و خسته کننده، اجتناب کنید. این به شما کمک می کند تا در مورد اطمینان از یادگیری، ارزیابی صحیحی داشته باشید و به دانش آموزان در یادگیری عمیق تر دروس کمک کنید.

کلاس درس معکوس، یکی از روش هایی ست که معلمان را به سمت آموزش بهتر و موثرتر سوق می دهد. برای تاثیر بیشتر این روش آموزشی، از راهکارهای ارایه شده در این مطلب استفاده کنید و شاهد یادگیری موثرتر و عمیق تر دانش آموزان تان باشید.
16 راه افزایش تمرکز حواس برای درس خواندن موثر

یادگیری مشاهده ای

یادگیری مشاهده ای چیست؟ روش استفاده از آن برای یادگیری موثر

یادگیری مشاهده ای چیست؟ روش استفاده از آن برای یادگیری موثر
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/06/word-image-78.jpeg

روانشناسان معمولا یادگیری را به عنوان یک تغییر نسبتاً دائمی در رفتار فرد به عنوان نتیجه ای از تجربه ی او تعریف می کنند. روانشناسی یادگیری بر طیف وسیعی از موضوعات مرتبط در مورد نحوه یادگیری افراد و تعامل آنها با محیط خود، متمرکز است.
جان بی. واتسون (John B. Watson) یکی از اولین متفکران روانشناسی بود که در مورد چگونگی تاثیر یادگیری بر رفتار مطالعه کرد. واتسون پیشنهاد داد که رفتار، نتیجه فرآیند یادگیری است. مکتب فکری ناشی از کارهای واتسون، به عنوان رفتارگرایی شناخته می شد که شامل مطالعه افکار درونی، خاطرات و سایر فرایندهای ذهنی بود.
رفتارگرایی در نیمه اول قرن بیستم رونق گرفت و کمک زیادی به درک انسان از برخی فرایندهای مهم یادگیری کرد.
رفتارگرایی
رفتارگرایی مکتبی در روانشناسی است که معتقد می باشد برای شناخت یک موجود زنده، تنها بررسی رفتارهای بیرونی و محرک های خارجی، کافی است و نیازی به بررسی حالات درونی مانند فکر کردن نیست.
این دیدگاه رفتارگرایی توسط جان بی واتسون بنا شد و در مقاله روانشناسی به عنوان دیدگاه رفتارگرایانه در سال 1913 بیان شد. در این گرایش، بجای بررسی فکرها و حالات ذهنی افراد، رفتارهایی بررسی می شود که به دنبال آن فکرها می آیند.
بنابراین رفتارگرایی، نظریه ای درباره ی حالات ذهنی ست و برای شناخت آن ابتدا باید تفاوت حالت های ذهنی با حالات غیر ذهنی مشخص شود. این مکتب در ابتدای قرن بیستم، یکی از تاثیرگذارترین قطب های روانشناسی جهان بود که بر فلسفه ی علم و ذهن و زبان شناسی، تاثیر عمیقی گذاشت.
یادگیری
یادگیری به روش های مختلفی قابل تعریف است اما اکثر روانشناسان موافقند که یادگیری عبارت است از تغییر نسبتاً دائمی ناشی از تجربه در رفتار فرد. در نیمه اول قرن بیستم، رفتارگرایی به عنوان یک مکتب فکری شناخته شد و بر روانشناسی و توضیح مطلوب فرآیندهای یادگیری مسلط بود.
سه نوع اصلی یادگیری شامل شرطی سازی کلاسیک، شرطی سازی عامل و یادگیری مشاهده ای وجود دارد که توسط روانشناسی رفتاری توصیف شده اند. در ای قسمت هر یک از موارد مذکور، توضیح داده شده است.
1- شرطى سازى كلاسيک
در شرطی سازی کلاسیک، فرد به علت همزمان شدن مکرر دو محرک، همان پاسخی که به محرک اول می دهد را به محرک دوم نیز می دهد.
این اصطلاح اولین بار توسط ایوان پاولف روسی بیان شد. پاولف مشاهده کرد که بزاق دهان سگ ها، با دیدن فردی که در گذشته چند بار به آنها غذا داده است، ترشح می شود حتی اگر شخص غذایی همراه خود نداشته باشد. پس از آن پاولف آزمایشی طراحی کرد که همزمان با غذا دادن به سگ، زنگی به صدا در می آورد. اگرچه صدای زنگ ارتباطی با غذا نداشت اما به دلیل تکرار اینکار، سگ بین صدای زنگ و غذا ارتباط برقرار کرد و با شنیدن صدای زنگ (حتی بدون وجود غذا)، بزاق او ترشح می شد.
روش حذف افکار منفی با چند ترفند ساده موثر
بنابراین می توان گفت که در این نوع یادگیری، هر گاه یک محرک بی اثر (صدای زنگ) با یک محرک طبیعی (غذا) همراه می شود، پس از مدتی محرک بی اثر منجر به بروز پاسخ (ترشح بزاق سگ) می گردد که این محرک جدید همان محرک شرطی است.
2- شرطی سازی عامل
شرطی سازی عامل یک فرآیند یادگیری است که طبق آن هر رفتار، پیامدهایی دارد و بعد از اینکه فرد دست به رفتاری میزند، ممکن است پاداش یا تنبیه دریافت کند. این رفتار توسط اسکینر مورد مطالعه قرار گرفت و ایده اصلی آن این است كه همه ی رفتارها را می توان به وسیله ی پیامدهای آن، کنترل و پیش بینی کرد.
اسكینر توضیح داد كه چگونه پیامدها یا تقویت کننده ها (پاداش یا تنبیه)، می توانند در شکل گیری رفتار ما نقش داشته باشند. وی همچنین دریافت که تغییر در پیامدهای یک رفتار، میزان رویداد آن را تحت تاثیر قرار می دهد.
3- یادگیری مشاهده ای
یادگیری مشاهده ای فرایندی است که در آن یادگیری، از طریق مشاهده و تقلید از دیگران رخ می دهد. نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا نشان می دهد که مردم علاوه بر یادگیری از طریق شرطی سازی، از طریق مشاهده و تقلید از اعمال دیگران نیز یاد می گیرند.
اصول اساسی نظریه یادگیری اجتماعی
بندورا در آزمایش معروف خود بنام “عروسک بوبو” نشان داد که کودکان رفتارهایی که در دیگران مشاهده می کنند را یاد می گیرند و تقلید می کنند. 4 مرحله در یادگیری مشاهده ای و فرآیند مدل سازی نقش دارند که شامل توجه (لازمه ی یادگیری)، یاد داری (قابلیت ذخیره و نگهداری اطلاعات)، بازسازی (انجام واقعی رفتار مشاهده شده) و انگیزه (انگیزه ی کافی برای رفتار مدل سازی شده) است.
یادگیری مشاهده ای، که به عنوان یادگیری اجتماعی یا مدل سازی نیز شناخته می شود، نوعی یادگیری است که در آن افراد با مشاهده انجام یک رفتار توسط شخص دیگر، رفتار جدیدی پیدا می کنند. شخصی که رفتار را انجام می دهد به عنوان الگو شناخته می شود و یادگیرنده به عنوان ناظر شناخته می شود. آلبرت بندورا نشان داد که کودکان می توانند با تماشای فیلم های خشونت آمیز، رفتارهای خشونت آمیز را یاد بگیرند.
برای تقویت مغز خود این 100 کار را انجام دهید
او دریافت زمانی که یک بزرگسال پیامدی برای رفتارهای خشونت آمیز خود دریافت نکرد، کودکان نیز تمایل به تقلید همان رفتارهای خشونت آمیز پیدا می کنند. اما زمانی که کودکان مشاهده کردند که بزرگسال بخاطر رفتارهای پرخاشگرانه تنبیه می شد، تمایل کمتری به تکرار رفتارها داشتند.

توجه به این نکته مهم است که یادگیری مشاهده ای به معنای تقلید نیست. در تقلید، ناظر رفتار مشاهده شده را تقلید می کند. اما در یادگیری مشاهده ای، تغییرات رفتاری حاصل می شود. این بدان معناست که مشاهده کننده ممکن است رفتار جدیدی را در پیش بگیرد یا بسته به نحوه ارائه رفتار توسط مدل، رفتار جدیدی در پیش بگیرد.
رفتار جدید به احتمال زیاد زمانی نشان داده می شود که مدل، یک شخصیت معتبر یا بزرگسال باشد. به عنوان مثال اگر کودکی مشاهده کند که رفتاری توسط كودك هم سن و سال او انجام می شود، ممكن است این رفتار را تکرار نكند اما اگر آن را كودكی بزرگتر یا بزرگسالی که به نوعی الگوی کودک باشد انجام دهد، احتمال اینکه کودک رفتار جدیدی پیدا کند، بیشتر خواهد بود.
3 گام ضروری برای تقویت حافظه بلند مدت
این یادگیری می تواند در هر برهه ای از زندگی رخ دهد، اما در کودکی بیشتر رایج است چون کودکان از اشخاص معتبر و بزرگسالان، چیزهای زیادی می آموزند.
یادگیری مشاهده ای در فرایند اجتماعی سازی هم نقش مهمی دارد چون کودکان نحوه ی رفتار کردن و پاسخ دادن به دیگران را با مشاهده تعاملات والدین و دیگر بزرگسالان با افراد دیگر، می آموزند.
برای درک بهتر این نوع یادگیری، كودكی را تصور کنید که مشاهده می کند كودك بزرگتری به خاطر انجام كاری مورد ستایش قرار گرفته است. در این زمان كودك ممكن است این رفتار را تكرار كند اما اگر کودک مشاهده كرد كه كودك دیگری به دلیل بروز رفتار خاصی مجازات می شود، به احتمال کمتری آن رفتار را انجام می دهد. به همین ترتیب اگر کودکی در محیطی قرار بگیرد که رفتارهای جدید مجازات می شوند، کودک از ترس مجازات کمتر رفتارهای مشاهده شده را انجام می دهند در حالی که کودکانی که در محیطی مورد ستایش قرار می گیرند، رفتارهای مدل شده را بازتولید می کنند.
20 روش/ترفند علمی یادگیری سریعتر دروس
در این میان عواملی نیز هستند که احتمال تقلید یک رفتار را افزایش می دهند. برای مثال یادگیری مشاهده ای در مواردی مانند رفتار گرم و بامحبت افراد، دریافت پاداش در گذشته، نداشتن دانش یا اعتماد بنفس، مشابه بودن سن، جنسیت و علاقه ی افراد، بالا بودن موقعیت اجتماعی افراد و داشتن قدرت، افزایش میابد.

در حال یادگیری

یادگیری چیست؟ انواع و فواید آن

یادگیری چیست؟ انواع و فواید آن
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/07/word-image-59.jpeg

یادگیری به معنای کسب دانش، نگرش ها، رفتار، یافته ها، ارزش ها و مهارت ها می باشد. انسان ها و پس از آن حیوانات، بیشترین توانایی یادگیری را در کره ی زمین دارند. یادگیری می تواند در پی یک واقعه یا از طریق تجارب مکرر حاصل شود.
یادگیری غالباً با آموزش همراه است اما واقعیت این است که این یک فرایند مادام العمر است.
یادگیری از بدو تولد آغاز می شود و اغلب به عنوان یک سفر بی پایان توصیف می شود زیرا ما در طول زندگی مان چیزهایی را تجربه می کنیم و به طور مداوم یاد می گیریم.
یادگیری معنا و مفهوم عمیق تری نیز دارد. توانایی یادگیری فقط مربوط به تفکر نیست بلکه شامل ارزش ها، باورها، احساسات و حواس نیز هست. بعبارت دیگر یادگیری فقط شامل یادآوری و به خاطر سپردن نیست بلکه موجب ایجاد ارتباط، تفکر انتقادی، درک، ارتباط ایده ها، تفکر مستقل و انتقال دانش به زمینه های مختلف می شود.
یادگیرنده با کسب اطلاعات از ادراکات و تجربیات خود، به کسب دانش ادامه می دهد. کودکی که متولد می شود، چیزی در مورد این دنیا نمی داند اما شروع به درک چیزهایی می کند که روند تدریجی یادگیری را تسهیل می کند.
توانایی یادگیری تأثیر مستقیمی روی یادگیرنده دارد. او به منظور موفقیت شخصی و شغلی، فرصت های بی شماری برای توسعه مهارت های اجتماعی و بین فردی به دست می آورد. یادگیرنده از تجربیات خود برای ایجاد روابط سودمندی استفاده می کند که در زندگی او مفید باشد.
دلایل این امر عبارتنداز:

فرد می تواند موضوعات مختلف را درک کند
فرد می تواند از طریق تفسیر موضوعات، به محتوا و اطلاعات آن پی ببرد
فرد می تواند از دانش خود بهمراه مهارت هایی که از قبل کسب کرده است، استفاده کند
فرد با دانش جدید خود می تواند کارهای ارزشمندی انجام دهد و صاحب مالکیت شود

مفهوم کلیدی یادگیری
مفاهیم کلیدی توانایی یادگیری به شرح زیر است:

احترام، کلید کسب دانش و یادگیری است. یادگیری انسان ها زمانی بهتر می شود که در جلسات آموزشی، با مهربانی و احترام با آنها رفتار شود. مسئولان باید قبل از شروع هر جلسه ی آموزشی، قوانینی وضع کنند تا با یادگیرنده به بدی رفتار نشود و شآن و منزلت او حفظ شود. وقتی مربی رفتار خوب و شایسته ای داشته باشد و شاگردان خود را در امر یادگیری مشارکت دهد، فرآیند یادگیری بصورت موثرتر انجام خواهد شد.
فرآیند یادگیری باید با تجربیات مثبت گذشته ارتباط داده شود چون توانایی یادگیری به طور قابل توجهی با تجارب گذشته مرتبط است. این شامل خودآگاهی یادگیرنده و حس همدلی مربی یا معلم است. اگر یادگیرنده در گذشته تجربه ی تلخی را تجربه کرده باشد، در توانایی یادگیری او تأثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل فرصت های یادگیری باید با تجربیات مثبت گذشته مرتبط شود تا یادگیرنده به کسب دانش بیشتر ترغیب شود.
فراگیران باید در فرآیند برنامه ریزی که یادگیری را امکان پذیر می کند، مشارکت فعال داشته باشند. ترغیب فراگیران برای شرکت در فرآیند برنامه ریزی که موجب تشویق یادگیرندگان می شود، امری مفید است. اینکار موجب تعیین هدف و افزایش انگیزه و همچنین بهبود مشارکت آنها می شود. این وظیفه مربی است که انتظارات یادگیرندگان را در آغاز دوره درک کند و خود را با آنها همسو کند. به این ترتیب توانایی یادگیری بهبود میابد.
از راحت بودن محیط آموزشی اطمینان حاصل کنید. یکی از مفاهیم اصلی یادگیری، اطمینان از داشتن یک محیط راحت است. این موجب حمایت از یادگیرنده و ایجاد حس مثبت در او می شود. مشارکت و تعامل فعال، موجب سرعت بخشیدن به توانایی یادگیری می شود.
یادگیرنده باید در مکالمات فعال کلاسی شرکت داشته باشد. او بمنظور کاوش، مشاهده و تعامل برای کسب دانش و ایجاد ارتباط بین ایده های قبلی و ایده های جدید در مکالمات فعال شرکت می نماید.

برای یادگیری چه بخوریم؟ 9 خوراکی ثابت شده
چرخه یادگیری PACT (معروف ترین چرخه یادگیری)
چرخه PACT یک چرخه ی مداوم است و به انواع دانش یادگیری مربوط می باشد.
هر انسان یا فرد یادگیرنده برای فرا گرفتن مهارت یا دانش جدید، باید این چرخه را پشت سر بگذارد. مراحل مهم چرخه PACT در زیر شرح داده شده است:
1- تحصیل کردن (Procure): این مرحله از چرخه PACT همانطور که از نامش پیداست، در زمینه کسب دانش انجام می شود. فرد در این مرحله مهارت ها و دانش جدیدی کسب می کند که در طولانی مدت برای او مفید خواهد بود.
2- بکار بردن (Apply): این مرحله از چرخه PACT مربوط به استفاده از دانش و مهارت های به دست آمده است. فرد شروع به استفاده از دانش خود می کند و در حیطه ی خود مسلط می شود.
3- سنجیدن (Consider): این مرحله از چرخه PACT به معنای ارزیابی چیزهایی که فرد یاد گرفته است، می باشد. در اینجاست که دانش و مهارت های یادگیرنده ارزیابی می شود.
4- تغییر دادن (Transform): این مرحله از چرخه PACT همانطور که از نامش پیداست، مربوط به ایجاد تغییرات و اصلاحات ممکن است. در مراحل قبل، یادگیرنده به تحصیل علم، استفاده از آن و ارزیابی پرداخت و اکنون زمان اصلاح دانش یا توانایی های وی است.
PACT چرخه ای است که مرتباً تکرار می شود تا روند یادگیری موثر را تسهیل کند. این نشان می دهد که کسب دانش یک فرآیند تکرار شونده است که بشریت را به سمت بهتر شدن، سوق می دهد.

مزایای یادگیری

یکی از مهمترین مزایای یادگیری و به دست آوردن دانش این است که اعتماد به نفس انسان را افزایش می دهد.
توانایی یادگیری مفید است زیرا سطح مهارت های فرد را افزایش می دهد.
یادگیری فرد را به چیزهای جدید درگیر و مشغول می کند. همچنین به دلیل مشغول کردن فرد به کسب مهارت های جدید و استفاده از فرصت های نو، مانع از کسالت روزمره می شود.
یکی از بزرگترین مزایای یادگیری و کسب دانش این است که منجر به رشد ذهنی فرد می شود. به این ترتیب فرد به انسانی بهتر تبدیل می شود که می تواند امور زندگی و همه پیچیدگی های آن را اداره کند.
توانایی یادگیری، مغز را سالم و ذهن را تیز نگه می دارد. این یک روند مداوم است که شخصیت ما را شکل می دهد و بهترین ها را برای ما به ارمغان می آورد.
توانایی یادگیری یک مهارت ضروری است زیرا به یادگیری و استفاده از مهارت های عملی کمک می کند و به فرد در انجام کارهای روزمره کمک می نماید.
یادگیری به فرد کمک می کند تا سایر علایق زندگی خود را کشف کند. شما می توانید چیزهای زیادی را از طریق کتاب ها، شبکه های مجازی، وبسایت ها و… مشاهده کنید و یاد بگیرید.
یکی از مهمترین مزایای به دست آوردن دانش و یادگیری این است که ذهن را مشغول و بدن را خسته می کند. همین امر موجب داشتن خواب راحتتر و بهبود وضعیت سلامتی می شود.
توانایی یادگیری یک مهارت ضروری است زیرا کسب دانش به فرد کمک می کند تا افق دید خود را گسترش دهد. به این ترتیب انسان می تواند در یک چارچوب ذهنی بهتر، با تغییرات مقابله کند.

حتما بخوانید: 100 روش ساده برای تقویت مغز
ویدیوی یادگیری چیست؟

 
نتیجه گیری
از یادگیری به عنوان یک فرایند در حال رشد یاد می شود که به کسب تجربه کمک می کند. یادگیری یکی از مهمترین فعالیت های انسان است و غالباً به عنوان روشی توصیف می شود که می تواند درک و رفتار ما را نسبت به سایر انسان ها و محیط پیرامون مان تغییر دهد.

غذای مغز

برای یادگیری چه بخوریم؟ 9 خوراکی ثابت شده

برای یادگیری چه بخوریم؟ 9 خوراکی ثابت شده
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/06/word-image-103.jpeg

همه ما درباره تاثیر مواد غذایی مفید بر سلامتی شنیده ایم. اما آیا می دانید برای سلامت مغز چه باید بخورید؟
برای سلامت مغز چه غذاهایی بخوریم؟
چند هفته پیش، نتیجه یک مطالعه در مورد تغذیه و سلامت مغز جهان را شوکه کرد. یک مطالعه در خارج از استرالیا نشان داده است که افرادی که به طور مرتب از نوشیدنی های شیرین، میان وعده های حاوی سدیم بالا و گوشت فرآوری شده استفاده می کنند، دارای هیپوکامپ سمت چپ کوچکتری هستند (ناحیه ای از مغز که مسئول حافظه، یادگیری و سلامت روان است).
نتایج مطالعه محققان دانشگاه Deakin و دانشگاه ملی استرالیا (ANU) حاکی از آن است که سالمندان استرالیایی که رژیم غذایی ناسالم دارند دارای هیپوکامپ کوچکتر هستند – هیپوکامپ در واقع مسئول یادگیری، حافظه و سلامت روان است. همچنین نشان داده شده است که افراد مسن با رژیم های غذایی سالم هیپوکامپ بزرگتری دارند.
15 تا از جدیدترین قرصهای مکمل تقویت حافظه (موثر و بدون عوارض)
بر اساس این مطالعه: “عدم مصرف غذاهای غنی از مواد مغذی و مصرف غذاهای ناسالم هر کدام به طور مستقل با حجم کمتری از هیپوکامپ چپ در ارتباط هستند.
مطالعه منتشر شده در کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده توسط فرناندو گومز-پینیلا، گروه جراحی مغز و اعصاب و علوم فیزیولوژیک، دانشگاه کالیفرنیا در دانشکده پزشکی لس آنجلس – در مورد رابطه مواد غذایی و عملکرد مغز توضیح می دهد.
به گزارش این مقاله در گذشته گمان می رفته است که مصرف مواد غذایی خاص می تواند بر فرآیندهای شناختی و احساسات تأثیر بگذارد. تحقیقات در 5 سال گذشته شواهد مهیجی را در مورد تأثیر رژیم غذایی بر سیستم های خاص مولکولی و مکانیزم هایی که عملکرد ذهنی را حفظ می کنند، ارائه کرده است.

طی هزاران سال، رژیم غذایی همراه با سایر جنبه های زندگی روزمره، مانند ورزش، نقشی اساسی در شکل گیری ظرفیت شناختی و تکامل مغز ما داشته است. شواهد دیرینه شناسی فراوان نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین دسترسی به غذا و اندازه مغز وجود دارد و حتی تفاوت های کوچک در رژیم غذایی می تواند تأثیرات زیادی بر بقا و موفقیت تولید مثل داشته باشد.
مطالعات همچنین نشان داده اند که چندین هورمون پپتیدی مانند لپتین، گرلین، پپتید شبه گلوکاگون 1 و انسولین بر احساسات و فرآیندهای شناختی تأثیر می گذارند.
20 روش/ترفند علمی یادگیری سریعتر دروس
لپتین در بافت چربی سنتز می شود و سیگنال هایی را برای کاهش اشتها به مغز می فرستد. گرلین یک هورمون چربی زا است که با معده خالی ترشح می شود. GLP1 که توسط سلولهای روده ای سنتز می شود، با تحریک ترشح انسولین لوزالمعده و انتقال گلوکز به بافت های بدن متابولیسم انرژی را تنظیم می کند. همچنین مشخص شده است که انسولین که به طور کلاسیک به عنوان هورمون روده تولید شده در پانکراس شناخته می شود، فعالیت سیناپسی و پردازش شناختی را تغییر می دهد.

ترشح انسولین به طور معمول با پیش بینی ذهنی خوراکی ها تحریک می شود و در حین هضم غذا و جذب مواد غذایی به جریان خون ادامه می یابد. انسولین می تواند وارد مغز شود و با گیرنده های خاص انتقال سیگنال واقع در مناطق گسسته مغز، مانند هیپوکامپ ارتباط برقرار کند. به طور کلی، بر اساس شواهد به نظر می رسد عمل تغذیه می تواند فرآیندهای شناختی را در دو سطح، از طریق مدارهای عصبی که روده و مغز را به هم متصل می کنند و از طریق انتشار پپتیدهای روده به جریان خون، تعدیل کند.
مواد غذایی زیر بیشترین تاثیر را بر افزایش یادگیری دارند:

مواد غذایی
تأثیر بر شناخت و احساسات
منابع

اسیدهای چرب امگا 3 (به عنوان مثال ، اسید دوکوزاهگزانوئیک(
بهبود عملکرد شناختی در افراد مسن؛ اساس درمان در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی؛ بهبود عملکرد شناختی در آسیب مغزی در جوندگان. بهبود بیماری آلزایمر در موش ها
ماهی (ماهی قزل آلا) ، دانه کتان، کریل، دانه چیا، کیوی، مغزها، گردو

کورکومین
بهبود عملکرد شناختی در موش های مبتلا به بیماری آلزایمر. بهبود عملکرد شناختی در آسیب دیده گان مغزی در جوندگان
زردچوبه

فلاونوئیدها
تقویت عملکرد شناختی در جوندگان. بهبود عملکرد شناختی در افراد مسن
کاکائو، چای سبز، گیاه جینکو، مرکبات، شکلات تلخ

چربی اشباع
بهبود عملکرد شناختی در جوندگان بالغ. تشدید اختلال شناختی پس از ضربه مغزی در جوندگان؛ کاهش عمکلرد شناختی در سالمندان
کره، زیره، گوشت خوک، روغن نارگیل، روغن دانه پنبه، روغن هسته خرما، محصولات لبنی (خامه، پنیر)، گوشت

ویتامین های گروه B
مکمل های حاوی ویتامین B6، ویتامین B12 یا فولات اثرات مثبتی بر عملکرد حافظه در زنان در سنین مختلف دارند. ویتامین B12 اختلالات شناختی در موشهای صحرایی دچار کمبود کولین را بهبود می بخشد
منابع مختلف طبیعی. ویتامین B12 در محصولات گیاهی موجود نیست

ویتامین D
برای حفظ عملکرد شناختی در افراد مسن مهم است
جگر ماهی، ماهی های چرب، قارچ، محصولات غنی شده، شیر، شیر سویا

ویتامین E
بهبود اختلالات شناختی ناشی از ضربه مغزی در جوندگان. بهبود عملکرد شناختی در افراد مسن
مارچوبه، آووکادو، آجیل، بادام زمینی، زیتون، روغن نخل قرمز، حبوبات، اسفناج، روغن های گیاهی، جوانه گندم

کولین
کاهش اختلالات حافظه ناشی از تشنج در جوندگان. بررسی شواهد موجود رابطه بین کولین و شناخت در انسان و موش صحرایی را نشان می دهد
زرده تخم مرغ، گوشت گاو، سویا، مرغ، گوساله، جگر بوقلمون، کاهو

ترکیب ویتامین های C ، E ، کاروتن
مصرف آنتی اکسیدان کاهش عملکرد شناختی را در افراد مسن به تأخیر می اندازد
ویتامین C: مرکبات، سبزیجات مختلف، جگر گوساله و گاو. ویتامین E: به بالا مراجعه کنید

کلسیم، زینک، سلنیوم
کلسیم سرم بالا با کاهش سریع عملکرد شناختی در افراد مسن ارتباط دارد. کاهش مصرف زینک در رژیم غذایی به بهبود عملکرد شناختی در افراد مسن کمک می کند. سطح پایین سلنیوم مادام العمر با عملکرد شناختی پایین در انسان ارتباط دارد.
کلسیم: شیر، مرجان. زینک: صدف، حبوبات، مغزها، بادام، غلات سبوس دار، تخمه آفتابگردان. سلنیوم: آجیل، غلات، گوشت، ماهی، تخم مرغ

مس
کاهش عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به آلزایمر با کمبود مس در ارتباط است.
صدف ، جگر گاو / گوسفند، آجیل برزیلی، ملاس سیاه، کاکائو، فلفل سیاه

آهن
مصرف آهن عملکرد شناختی را در زنان جوان بهبود می بخشد
گوشت قرمز، ماهی، مرغ، عدس، لوبیا

در سال های اخیر نگرانی ها درباره اینکه آیا جوامع صنعتی از رژیم غذایی متعادلی استفاده می کنند افزایش یافته است. (منبع) بسیاری از سوالات عملی در مورد طراحی رژیم های غذایی برای بهبود عملکرد مغز بدون پاسخ باقی مانده اند. ما در حال کشف اصول اولیه ای تاثیر غذاها بر روی مغز هستیم. استفاده از این دانش در طراحی روش های درمانی جدید می تواند برای مبارزه با بیماریهای روانی و ضعف های عصبی حیاتی باشد.
بهترین فعالیت ها برای تقویت یادگیری: برای تقویت مغز خود این 100 کار را انجام دهید
سلب مسئولیت: نکات و پیشنهادات ذکر شده در این مقاله صرفا جهت اطلاعات عمومی است و نباید به عنوان توصیه پزشکی حرفه ای تلقی شوند. در صورت داشتن هر گونه سوال تخصصی در مورد مسائل پزشکی، با پزشک یا افراد حرفه ای مشورت کنید.