نقاشیا به خلاقیت شما جان میبخشد و یادآوری میکند که میتوانید خلق کنید و در آینده، خلاقانه، آنگونه که میخواهید زندگی کنید.

 

ارسال نقاشی

شما می توانید نقاشی مورد نظر خود را برای ما ارسال کنید تا تیم نقاشیا آن را مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید نقاشی، مراحل پرداخت را طی نمایید.تا مرحله ی ارسال نقاشی و بررسی آن توسط تیم نقاشیا روند کار کاملا رایگان بوده و طراحان ما صرفا قابلیت عروسک شدن نقاشی را بررسی خواهند نمود.پس از تایید نقاشی، پیام تایید آن توسط شرکت برای شما ارسال خواهد شد تا  شما مراحل بعدی، از جمله پرداخت را کامل نمایید.بعد از تایید پرداخت شما، نقاشیتان برای طراحی به شرکت ارسال شده و نهایتا تا 10 روز آماده و ارسال خواهد شد.

 

سلفی یا همان عکس به عروسک

سلفی به انگلیسی ، Selfie، یا خودعکس به نوعی خودنگاره یا عکاسی پرتره گفته می‌شود که توسط خود فرد و اغلب به‌وسیله دوربین تلفن همراه گرفته می‌شود.نقاشیا برای کاربران این امکان را فراهم کرده تا عکس خود را به عروسک تبدیل کنند ، شما می توانید سلفی ( عکس از خود ) مورد نظر را برای ما ارسال کنید تا تیم نقاشیا آن را مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید مراحل پرداخت را طی نمایید.تا مرحله ی ارسال عکس و بررسی کار توسط تیم نقاشیا روند کار کاملا رایگان بوده و طراحان ما صرفا قابلیت عروسک شدن عکس شما را بررسی خواهند نمود.بعد از تایید عکس، پیام تایید توسط شرکت برای شما ارسال می شود تا بتوانید مراحل بعدی، از جمله پرداخت را کامل نمایید.بعد از تایید پرداخت ، عکس شما برای طراحی به شرکت ارسال شده و نهایتا تا 10 روز آماده و ارسال خواهد شد.

ترمیم عروسک

ترمیم عروسک

نقاشیا این امکان را برای تمامی کاربران عزیز فراهم کرده تا عروسک هایی را که کهنه شده یا دچار پارگی شده اند را برای صاحبان خود ترمیم کرده و به حالت و شکل اولیه خود بازگرداند.شما می توانید عکسی از عروسک خود را برای نقاشیا ارسال کنید تا تیم نقاشیا آن را مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید، مراحل پرداخت را طی نمایید.تا مرحله ی ارسال عکس از عروسک و بررسی آن توسط تیم نقاشیا روند کار کاملا رایگان بوده و طراحان ما صرفا قابلیت ترمیم آن را بررسی خواهند نمود.بعد از تایید آن، پیام تایید توسط شرکت برای شما ارسال می شود تا بتوانید مراحل بعدی، از جمله پرداخت را کامل نمایید.بعد از تایید پرداخت ، عروسک شما برای ترمیم به شرکت ارسال شده و نهایتا تا 15 روز آماده و ارسال خواهد شد.

 

و در نهایت

 

عروسک سلفی روسی

که همانند عروسک سلیفیست با این تفاوت که چهره ثابتی دارند.

 

با تشکر

 

تیم نقاشیا