عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت

عوامل موثر در شکل گیری شخصیت، انواع آن و خصوصیات شخصیتی

عوامل موثر در شکل گیری شخصیت، انواع آن و خصوصیات شخصیتی
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/07/word-image-67.jpeg

چه چیزی شخصیت شما را تعیین می کند؟ آیا شخصیت شما از خانواده به ارث رسیده است یا چیزی است که در طول سال ها به دلیل تغییرات روحی تحول یافته است؟ روانشناسان می گویند که شخصیت ما عمدتا در نتیجه چهار عامل اصلی تعیین می شود که شامل عوامل جسمی (بیولوژیکی / ارثی) ، اجتماعی (جامعه ای که در آن تربیت شده اید و نقش شما در جامعه)، روانی (رفتار ، عواطف و الگو های فکری درونی شما) و اعتقادی (ارزش ها و اعتقادات شما) می باشند. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند عوامل مختلف فرهنگی، موقعیتی و محیطی است که ممکن است در شکل گیری شخصیت موثر باشند. بیایید بیشتر معنای شخصیت، انواع آن، عوامل تعیین کننده، ویژگی ها، ماهیت، ادراک و موارد دیگر را درک کنیم!
فهرست مطالب

عوامل اصلی تعیین کننده شخصیت چیست؟
عوامل بیولوژیکی تعیین کننده شخصیت
عوامل روانشناختی تعیین کننده شخصیت
عوامل فرهنگی تعیین کننده شخصیت
عوامل خانوادگی
عوامل اجتماعی تعیین کننده شخصیت
عوامل موقعیتی
عوامل اعتقادی تعیین کننده شخصیت
معنای شخصیت
انواع شخصیت
خصوصیات شخصیتی
عوامل موثر بر ادراک
عوامل تعیین کننده شخصیت
عوامل تعیین کننده شخصیت: آزمون های روان سنجی چگونه کمک می کنند؟

جنبه های تاریک شخصیت تان را بشناسید (بر اساس خصوصیات تان)
عوامل اصلی تعیین کننده شخصیت چیست؟
چهار عامل اصلی تعیین کننده شخصیت وجود دارد.

عوامل تعیین کننده بیولوژیکی / فیزیکی: ویژگی های ارثی و جسمی
عوامل تعیین کننده اجتماعی: جنبه های جامعه شناختی مربوط به جامعه و نقش وی در جامعه
عوامل تعیین کننده روانشناختی: رفتار، احساسات، الگو های فکری و عقده های یک فرد
عوامل تعیین کننده اعتقادی: ارزش ها، شوخ طبعی، اخلاق و …

از دیگر عوامل تعیین کننده شخصیت می توان به عوامل فرهنگی، موقعیتی، محیطی و . . . اشاره کرد.
عامل بیولوژیکی تعیین کننده شخصیت
صفات بیولوژیکی مهم ترین پارامتری است که عوامل مختلف شخصیتی را منعکس می کند. از آن جا که تعیین کننده اساسی شخصیت است، اکثر عوامل دیگر را نیز در بر می گیرد که بینش های مختلفی راجع به یک فرد را به وجود می آورد. برخی از عوامل مهم تحت تعیین عوامل جسمی شخصیت عبارتند از:

وراثتی: ویژگی هایی که از زمان بارداری می توانند تعیین شوند به طور کلی تحت تاثیر وراثت قرار می گیرند. جنس، قد و قامت جسمی، مزاج، ترکیب عضلانی، ویژگی های صورت، قد و غیره خصوصیاتی هستند که فرد معمولاً از والدین به ارث می برد بنابراین، ژن های واقع در کروموزوم ها تعیین کننده نهایی شخصیت هستند.
ویژگی های جسمی: شکل ظاهری نیز از عوامل تعیین کننده اصلی شخصیت است. نحوه ظاهر شدن شخص از نظر جسمی نقش مهمی در نحوه رفتار دیگران دارد. کوتاه یا بلند قد، لاغر، چاق، سیاه یا سفید، عواملی هستند که در رفتار دیگران و درک فرد از شخصیت خود تاثیر می گذارند.

عوامل روانشناختی تعیین کننده شخصیت
رویکرد روانشناختی از مهم ترین عوامل تعیین کننده شخصیت است. این سبک خاص که برای هر فرد متفاوت است در واقع از طریق ویژگی هایی مانند گرایش های ذهنی ، عواطف ، احساسات ، الگو های فکری و عقده ها تعیین می شوند. علاوه بر این ، همچنین درگیری های ذهنی ، خواسته ها ، آرزو ها، احساس سرکوب و موارد عاطفی فرد را بررسی می کند.
عوامل فرهنگی تعیین کننده شخصیت
همانطور که با عوامل تعیین کننده بیولوژیکی متولد می شویم، عوامل تعیین کننده فرهنگی شخصیت نیز مواردی هستند که با آن ها بزرگ می شویم. تشریفات و هنجار ها در خانواده، شرطی شدن زود هنگام، نحوه تربیت، گروه اجتماعی که در آن معاشرت می کنیم؛ همگی عواملی هستند که تأکید تأثیرگذاری بر شکل گیری شخصیت ما دارند. هر فرهنگی اعضای خود را آموزش می دهد و انتظار دارد به گونه ای رفتار کنند که مورد قبول جامعه باشد. از این رو، عواملی مانند پرخاشگری، استقلال، همکاری و رقابت از مهم ترین عوامل فرهنگی در تعیین شخصیت هستند بنابراین، کاملاً مشهود است که افراد در کشور های مختلف و با فرهنگ های مختلف، دارای شخصیت های متفاوتی هم هستند.

عوامل خانوادگی
مهم ترین عامل تعیین کننده شخصیت، ویژگی خانوادگی است. محیط خانه که با تأثیر مستقیم والدین ترکیب شده است، مهم ترین عامل در ایجاد خصوصیات ماست. خانواده تاثیر مهمی بر شخصیت ما مخصوصا سال های اول زندگی می گذارد. به عنوان مثال، كودكی كه در یك خانواده خشونت آمیز تربیت می شود، در مقایسه با كودكی كه در یك محیط گرم، سازگار و سالم تربیت شده باشد، كاملاً متفاوت و از لحاظ روحی و اجتماعی ترسو و سرد خواهد بود.
بگذارید اهمیت والدین و خانواده را به عنوان عوامل تعیین کننده اساسی شخصیت با کمک نظریه والتر میشل روانشناس آمریکایی-استرالیایی درک کنیم:

شباهت رفتاری در احساسات و نگرش بین والدین و کودک وجود دارد.
کودک آرزو دارد تا به کسی شبیه والدینش تبدیل شود.
کودک ویژگی های شخصیتی خود را از والدین می گیرد.

عوامل اجتماعی تعیین کننده شخصیت
عوامل تعیین کننده اجتماعی، شخصیت را براساس وضعیت فرد در گروه اجتماعی یا جامعه خود تجزیه و تحلیل می کند و او را با نقشی که در گروه ایفا می کند، می شناسد. عامل کلیدی این رویکرد این است که درک دیگران از شخصیت ما چگونه است.
این دوره به ویژه از طریق رسانه های اجتماعی شاهد ظهور گسترده ابزار های ارتباطی بوده است. گروهی در شبکه های اجتماعی از قدرت مقتدرانه ای برای تأثیرگذاری بر توده مردم در سراسر جهان برخوردار هستند. از این رو، شخصیت هر کسی عمدتا توسط زندگی اجتماعی که او می پذیرد و بخشی از آن است، شکل می گیرد.
رایج ترین تیپ های شخصیتی انسان ها کدامند؟
از طریق معاشرت، چه مجازی و چه واقعی، فرد با افراد دیگر روبرو می شود که بر روی شخصیت یکدیگر تاثیر می گذارند. این فرایند به محض ورود به دنیای واقعی و ورود به مدرسه شروع می شود. زندگی اجتماعی ما یکی از عوامل اساسی تعیین کننده شخصیت است و به همین دلیل همیشه به ما توصیه می شود که حلقه اجتماعی خود را عاقلانه انتخاب کنیم.
عوامل موقعیتی
یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده شخصیت، عامل موقعیتی است. برای شما دشوار خواهد بود که با این واقعیت ارتباط برقرار کنید که ما به عنوان انسان، نسبت به موقعیت های مختلف، واکنش متفاوتی نشان می دهیم. اگرچه صحیح نیست اگر بگوییم عوامل موقعیتی، واکنش فرد در یک شرایط خاص را نشان می دهد. افراد در موقعیت های مختلف از خود رفتار و شخصیت متفاوت نشان می دهند. به عنوان مثال: شما ممکن است در مقابل رئیس خود در دفتر و یا دوست خود در یک باشگاه رفتار های متفاوتی داشته باشید.

به گفته میلگرام، “موقعیت، محدودیت هایی را برای افراد ایجاد می کند. این محدودیت ها ممکن است به شخص فشار وارد کند و در شرایط خاص، موقعیت تعیین کننده اقدامات فرد می باشد. ”
عوامل اعتقادی تعیین کننده شخصیت
عقل یکی دیگر از عوامل اساسی است که می تواند نقش مهمی در رشد شخصیتی ما داشته باشد. عقل ما می تواند جنبه ها و زمینه های مختلف رفتاری مان را تحت تأثیر قرار دهد که به نوبه خود می تواند شخصیت ما را تعیین کند. در اینجا عوامل تعیین کننده فکری شخصیت وجود دارد:

شوخ طبعی: شوخ طبعی یکی از تعیین کننده های اصلی ذهنی شخصیت است زیرا به ما کمک می کند تا دیدگاهی واقع بینانه از موضوعات داشته باشیم ، پذیرش اجتماعی را تسهیل می کند و جنبه ی راحت تری از زندگی را نیز به نمایش خواهد گذاشت.
اخلاق: اعتقادات و جهان بینی ما نقشی اساسی در رشد اخلاق و چگونگی دیدن برخی موارد به عنوان اخلاقی یا غیراخلاقی ایفا می کنند بنابراین، اخلاق عامل دیگری است که عقل و در نتیجه شخصیت کلی را نیز تعیین می کند.
ارزش ها: یک فرد از طریق خانواده و جامعه، ارزش های خود را شکل می دهد. این ارزش ها و اعتقادات همچنین رفتار ما را شکل می دهند و بنابراین تعیین کننده مهم شخصیت ما هستند.

معنای شخصیت
برگرفته از یک کلمه لاتین “پرسونا” است که می تواند به عنوان “نقاب” ترجمه شود، شخصیت می تواند به سادگی به عنوان تجارب، ارزش ها، عادات و ویژگی های یک فرد تعریف شود که در مجموع الگو های رفتاری او را تعیین می کنند. روان شناسان و نظریه پردازان اجتماعی دریافته اند دو رویکرد وجود دارد که می توان از آن ها برای مطالعه شخصیت استفاده کرد که شامل روانشناسی و جامعه شناسی می باشند. به غیر از این، می توان از رویکرد بیولوژیکی نیز برای مطالعه این موارد استفاده کرد.
کارل یونگ کیست؟ 8 تیپ شخصیتی و 4 کارکرد روانشناختی او
انواع شخصیت
بر اساس مطالعات انجام شده، شخصیت انواع مختلفی دارد. مشهورترین نظریه در مورد انواع شخصیت، مربوط به یونانیان می باشد که از رویکرد چهار مزاج نشات گرفته است بنابراین ، چهار نوع شخصیت عبارتند از:

مزاج دموی یا طبع گرم: بسیار پر حرف ، اجتماعی ، برون گرا و مشتاق
مزاج بلغمی: ساکت و محافظه کار
مزاج سوداوی: تفکر عمیق و ذهن تحلیلی
مزاج صفراوی: برونگرا و بلند پرواز

همچنین 16 نوع شخصیت مدرن نیز وجود دارد که شامل موارد زیر است:

معمار: متفکر، دارای تخیل و استراتژی
منطق دان: مخترع، عاشق دانش
فرمانده: رهبران جسور، دارای تخیل و اراده قوی
مجادله گر: متفکر، هوشمند و کنجکاو
حامی: کمالگرا، ساکت و پر رمز و راز
میانجی: شاعر مسلک، مهربان و نوع دوست
قهرمان: رهبران کاریزماتیک و الهام بخش
پیکارگر: روح آزاد و مشتاق، خلاق و خوش مشرب
تدارکاتچی: عمل گرا و واقع اندیش
مدافع: محفظانی متعهد و گرم
مجری: مدیران عالی و بی نظیر در مدیریت امور
سفیر: مراعاتگر، اجتماعی و محبوب
چیره دست: آزمایش کنندگانی چیره دست و عملگرا، استادان همه چیز دان
ماجراجو: هنرمندانی انعطاف پذیر، همیشه آماده کشف و تجربه
کارآفرین: هوشمند، پرانرژی و با درک بالا
سرگرم کننده: خودانگیخته، پرانرژی و مشتاق

خصوصیات شخصیتی
لیست مخصوصی برای تیپ شناسی شخصیت ها وجود ندارد. بعضی از ما با یکدیگر نسبت خونی نداریم اما خصوصیات مشابهی را نشان می دهیم و این در حالیست که اعضای یک خانواده دارای شخصیت های متفاوتی هستند. خصوصیات شخصیتی در ادامه لیست شده اند.

خودکارآمد
منبع کنترل
عزت نفس
ریسک پذیری
انرژی مثبت و منفی
نظارت بر خود
شخصیت نوع A وB

عوامل موثر بر ادراک
ادراک به فرآیندی اشاره دارد که از طریق آن فرد احساسات را می فهمد و به منظور درک معنادار از جهان، این اطلاعات را سازمان بندی می کند. فاکتور های زیادی وجود دارد که می تواند آگاهانه یا ناآگاهانه در درک آن ها تأثیر بگذارد.
در اینجا عوامل اصلی تأثیرگذار بر ادراک آورده شده اند:

خصوصیات درک کننده: اعتقادات، انتظارات، نیاز ها و انگیزه ها، تجربه گذشته، وضعیت روانشناختی فعلی، موقعیت و تربیت فرهنگی
خصوصیات درک شونده: ظواهر، شیوه های ارتباطی، ویژگی های شخصیتی، سن، جنسیت، شکل های رفتاری
خصوصیت موقعیتی: زمینه ای که ما اشیا یا افراد خاصی را درغالب آن درک می کنیم.

عوامل تعیین کننده شخصیت: آزمون های روان سنجی چگونه کمک می کنند؟
ممکن است شما در مورد آزمون روان سنجی شنیده باشید که در جلسات مشاوره ازدواج و تست شخصیت شناسی مورد استفاده قرار می گیرد. یک آزمون روان سنجی شامل یک تحلیل استاندارد و علمی برای ارزیابی توانایی های ذهنی و همچنین رفتار یک فرد است. لیاقت و استعداد فرد را در کنار ویژگی های شخصیتی او ارزیابی می کند.

به ویژه در مشاوره شغلی ، یک آزمون روان سنجی نقشی اساسی در کمک به مشاوران برای سنجش زمینه های علاقه و مهارت افراد و یافتن مسیر های شغلی مناسب برای آن ها دارد. این آزمون ها شامل سوالات چهارگزینه ای می باشند. آن ها برای تعیین فاکتور های شخصیت طراحی شده اند بنابراین، برای این که بدانید چه ویژگی ها و مهارت هایی دارید تا مسیر شغلی مناسبی انتخاب کنید و یا در انتخاب رشته تحصیلی در سردرگمی هستید، می توانید از این آزمون ها برای رشد شخصیتی خود استفاده کنید.
منبع1 منبع2

مردی از شما خوشش می آید؟

46 نشانه که یک مرد/پسر از شما خوشش می آید

46 نشانه که یک مرد/پسر از شما خوشش می آید
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/06/word-image-35.jpeg

در اینکه مرد زندگی تان شما را دوست دارد یا نه دچار تردید شده اید؟ در این مقاله شما را با نشانه های یک مرد عاشق آشنا خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.
آیا او مرا دوست دارد؟
اگر در تلاش برای پاسخ به این سوال هستید باید بدانید بسیاری از مردان طوری آموزش داده نشده اند که ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل، ممکن است نتوانند به زنی که دوست دارند احساس واقعی خود را نشان دهند.
بسیاری از مردان در سنین مختلف احساسات خود را فقط با اعمالشان منتقل كنند و باعث می شوند طرف مقابل سردر گم شود.
برای کمک به شما (و مردی که به او علاقه مند هستید) لیست زیر را تهیه کرده ایم. با مطالعه این موارد با نشانه های مردان عاشق آشنا خواهید شد.
46 نشانه که نشان می دهند یک مرد/پسر از شما خوشش می آید
1- با شما تماس چشمی برقرار و حفظ می کند.
زبان بدن در مواردی که کلمات کاری از پیش نمی برند بسیار گویا خواهد بود. اگر پسری شما را دوست داشته باشد، برای انتقال علاقه خود از تماس چشمی استفاده می کند. به طور طبیعی، چشم افراد در اطراف سرگردان است در نتیجه اگر احساس کنید که فرد مقابل نمی تواند چشمان خود را از شما بردارد، ممکن است جذب شما شده باشد.
مطالعه ای که در سال 2006 توسط گرهی از روانشناسان در انگلیس انجام شد، نشان داد که نگاه متقابل به عنوان “محرک برانگیختگی” عمل می کند و باعث افزایش تمرکز ما می شود. بدین ترتیب ما می توانیم درک بیشتری نسبت به شخص مقابل به دست آوریم.
بنابراین، اگر پسری ارتباط چشمی قوی با شما برقرار کند، در واقع می خواهد حرفهای شما را بشنود و این می تواند به معنای دوست داشتن شما باشد.
2- تا جایی که می تواند مکالمه با شما را ادامه می دهد.
اگر مرد مورد نظر، شما را دوست داشته باشد به پاسخ های یک کلمه ای یا عبارات ساده و بی ربطی که در واقع معنایی ندارند بسنده نمی کند. بلکه در مورد مسائل روزمره خود صحبت خواهد کرد یا از شما سوال خواهد پرسید.
3- معمولا اولین پیام ها از طرف او ارسال می شوند ( نه فقط شب ها).
پسری که شما را دوست دارد به ارسال پیام های هر از چند گاهی آنهم در ساعت 10 شب بسنده نمی کند. علاوه بر این اولین پیام ها معمولا از طرف او ارسال می شوند.
اگر شما را دوست داشته باشد، از شروع گفتگو ابایی نخواهد داشت، و سرانجام سراغ اصل مطلب می رود.
4- سعی می کند به شما نزدیک شود.
یک راه عالی برای شناخت پسری که نسبت به شما احساسات عاشقانه دارد وجود دارد. آن هم این است که مدام تلاش می کند به هر طریقی به شما نزدیک شود.
5- در مکالمات ویدئویی به دوربین نگاه می کند.
بسیاری از مردان در گفتگو یا تماس های ویدیویی به اطراف اتاق نگاه می کنند- یا دوربین را مقابل موهای خود یا دیوار قرار می دهند.
اما اگر پسری احساس علاقه بیشتری نسبت به شما داشته باشد، معمولا هنگام صحبت به دوربین نگاه می کند و چهره شما را تماشا می کند. به این نکته توجه داشته باشید.
اگر می توانید در مورد هر چیزی صحبت کنید و مکالمات طولانی داشته باشید، احتمالا او واقعا به شما علاقه مند شده است. این یکی از قوی ترین نشانه های عشق از طرف یک مرد است.
6- هر بار که عکس جدید می فرستید فورا آن را بررسی می کند.
اگر دقیقا پس از ارسال سلفی آن را بررسی می کند، این یعنی از آنچه می بیند خوشش می آید.

7- رو به شما می ایستد (قرار می گیرد).
تصور می شود جهتی که پاهای افراد به آن نشانه می رود یک انتخاب ناخودآگاه و به سمت چیزی است که به آن علاقه دارند.
اگر پاهای طرف مقابل معمولا رو به شما قرار دارند و زمانیکه که کنار یکدیگر نشسته اید بدن خود را به سمت شما برمی گرداند، احتمالا شما را دوست دارد. مخصوصا اگر در حین انجام کار به شما پشت نکند. این حالت نشان دهنده صمیمیت است.
8- در دیدارهای حضوری خجالتی است، حتی اگر بصورت آنلاین اینگونه نباشد.
اگر فرد مورد نظر در گفتگوها و تماس های آنلاین بسیار دوستانه و صمیمی برخورد کند اما وقتی او را می بینید خجالتی یا ساکت به نظر برسد، ممکن است روی شما کراش داشته باشد.
با او گرم و صمیمی شوید و ببینید آرامتر می شود یا خیر. البته توجه داشته باشید که اگر در زندگی واقعی با شما برخورد صمیمی داشته باشد، لزوما به این معنا نیست که شما را دوست ندارد!
9- تمام استوری های شما در شبکه های اجتماعی را تماشا می کند.
اگر به طور مداوم نسبت به استوری های شما واکنش نشان می دهد، احتمالا به شما علاقه مند است.
10- هنگام مکالمه با شما به سمت شما خم می شود.
مردان معمولا به سمت زنی که به او علاقه دارند متمایل می شوند و از زنی که نسبت به او بی تفاوت هستند فاصله می گیرند.
اگر هنگام ایستادن لگن خود را به سمت شما زاویه می دهد و هنگام نشستن نیز به داخل خم می شود احتمالا حس خاصی نسبت به شما دارد.
11- شما در لیست بهترین دوستان او در Snapchat هستید.
این بدان معنی است که او بیش از هر کس دیگری با شما صحبت می کند. در نتیجه یا دوستان فوق العاده خوبی هستید یا به شما علاقه مند است.
12- هرگز شما را بی پاسخ نمی گذارد.
اگر همیشه بلافاصله پس از خواندن پیام های شما پاسخ می دهد و هرگز شما را بی پاسخ نمی گذارد می تواند به این معنی باشد که جز اولویت های او هستید.

13- همیشه چیزی را در تلفن خود به شما نشان می دهد.
اگر برای نشان دادن چیزی در تلفن خود به سمت شما خم می شود در واقع به شما نشان می دهد که شما را دوست دارد و می خواهد نزدیک شما باشد.
در چنین شرایطی یک نزدیکی و صمیمیت خاصی بین طرفین ایجاد می شود.
14- سخت تلاش می کند تا از نظر شما خوب به نظر برسد.
برای مثال در پروفایل های مجازی خود عکس های زیبایی از خود به نمایش می گذارد و در دیدارهای حضوری سعی می کند مرتب و آراسته باشد.
15 – از عکس های شما عکس می گیرد.
اگر بخواهد عکسی از شما ذخیره کند، نشانه خوبی است!
16- در زمان گرفتن عکس های سلفی به شما نزدیک می شود.
اگر در زمان گرفتن عکس مانند پسری که در عکس زیر می بینید کاملا به سمت شما خم شود، احتمالا واقعاً به شما علاقه مند است.
17- او می خواهد همه چیز را در مورد شما بداند … و آنچه که تاکنون به او گفته اید را بخوبی به خاطر می آورد.
او با پرس و جو در مورد زندگی شخصی شما امیدوار است که شما را بهتر بشناسد و همچنین پیوندی ایجاد کند. او می خواهد در مورد همه این ها بداند: کودکی، خانواده، اهداف و حتی ترس های شما.
در واقع با طرح پرسش های متفاوت در تلاش برای شناختن خود واقعی شما است.
مردان از چه نوع چهره زنانه خوششان می آید؟ زنان چطور؟(جدید ترین تحقیقات)
اگر این جزئیات را در ذهن خود ذخیره کند، برای مثال به یاد دارد شما عاشق شکلات سیاه و قهوه تلخ هستید، شما را دوست دارد. همچنین ممکن است مواردی مانند نام سگ شما و جایی که در آن بزرگ شده اید را بخاطر بسپارد، این موارد نشانه های خوب و مثبتی هستند.
18- در مورد روزی که گذرانده اید از شما سوال می پرسد.
پرسیدن سوال های زیاد در مورد شما نیز نشانگر لذت بردن از گذران وقت با شما است. این همچنین یک روش آسان و بدون استرس برای برقراری مکالمه و ادامه گفتگو است. گوش دادن به شما به او کمک می کند تا شما را بهتر بشناسد و به شما نشان دهد که چقدر برایش اهمیت دارید.
19- شما را به انجام کارهایی دعوت می کند که فرصت فعالیت و تفریح ایجاد می کنند.
اگر با او و گروهی از دوستانتان در ساحل هستید، ممکن است شما را به بازی فوتبال یا آب بازی دعوت کند.
البته اگر احساس کند شما به این پیشنهادات علاقمند نیستید، متوجه می شود و عقب نشینی می کند.

20- فقط برای ادامه مکالمه سوالات احمقانه زیادی می پرسد.
قطعا او نیازی به شناخت شخصیت کارتونی مورد علاقه شما یا محل خرید کفش های ورزشی تان ندارد، او فقط سعی دارد مکالمه را حفظ کند- حتی اگر کمی ناخوشایند باشد.
21 نشانه غیرقابل انکار برای اینکه بفهمید عاشق شده‌اید یا خیر؟
21- در مورد اینکه آیا کسی در زندگی خصوصی تان هست از شما سوال می کند؟
او در تلاش است تا رقابت را تبدیل به یک جنجال کند. اگر شخص خاصی را دوست دارید، وقتی سوال می کند به او بگویید زیرا این همان چیزی است که سعی دارد بفهمد.
22- سعی می کند قدرتمند به نظر برسد.
پسری که شما را دوست داشته باشد برای تحت تأثیر قرار دادن شما حاضر است هر کاری انجام دهد. ممکن است قدرت بدنی خود را به نمایش بگذارد یا با اشاره به داستان ها و حکایاتی راجع به زندگی خود به شما نشان دهد چقدر سرسخت یا قوی است.
23- وقتی با خانواده یا دوستان تان مکالمه می کنید به آنها سلام می رساند.
البته ممکن است این کار را از سر صمیمیت یا تمایل به آشنایی با آنها انجام دهد.
24- شما را اذیت (از روی شوخ طبعی) می کند.
تفاوت زیادی بین پسری که از روی شوخ طبعی شما را اذیت می کند و پسری که نامهربان است وجود دارد. در هر صورت شما متوجه این مسئله خواهید شد.
به محض احساس ناراحتی پرچم قرمز را به او نشان دهید!
25- شما را همراهی می کند.
برای اینکه ببینید پسر مورد نظرتان شما را دوست دارد یا خیر یک آزمایش کوچک وجود دارد که می توانید انجام دهید.
از گروهی که در آن است دور شوید. بگویید به نوشیدنی یا چیز دیگری احتیاج دارید. سپس، برای چند دقیقه برنگردید. اگر او شما را دوست داشته باشد، سعی خواهد کرد با چشمانش شما را تعقیب کند یا حتی به جایی که هستید بیاید.
26- با شما شوخی می کند (به گونه ای که کاملا مشخص است هدف شوخی است).
یک دلیل برای اینکه مردها این کار را انجام می دهند جلب توجه شما و حفظ آن است، اما در عین حال شوخی راهی است که توجه او به شما را نشان می دهد.
27- شما را دست می اندازد.
گاهی اوقات مردها سعی می کنند یک بازی سرگرم کننده را با شما شروع کنند. در این شرایط مرد مورد نظر می خواهد توجه شما را به خود جلب و حفظ کند.
28- به نظر می رسد که او می خواهد از شما مراقبت کند.
او از انجام کارهای خوب برای شما لذت می برد، حتی اگر چیز کوچکی مانند حمل پاکت های خرید شما باشد.
کارهای کوچک دیگری که ممکن است برای نشان دادن اینکه از شما مراقبت می کند انجام دهد عبارتند از: باز کردن درب ماشین برای شما، آوردن یک فنجان قهوه برای شما، یا قرض دادن ژاکت خود به شما برای اینکه سرما نخورید.
قانون جذب عشق: چگونه از آن برای جذب فردی خاص استفاده کنیم؟
این حرکات کوچک یک چیز را نشان می دهند: او به شما تمایل دارد. باگلی (متخصص زوج درمانی تیم ما) می گوید اگر مردی شما را بیش از یک دوست ببیند، معمولا هنگامی که با هم بیرون هستید، پیشنهاد پرداخت هزینه ناهار یا قهوه را می دهد. این به این معنی نیست که او سعی دارد مانند یک جنتلمن رفتار کند (البته ممکن است تا حدودی چنین باشد) بلکه بیشتر به این دلیل است که او می خواهد شما احساس خوبی داشته باشید و کار خوبی برای شما انجام دهد.
29- وقتی با هم قدم می زنید با شما برخورد می کند.
اگر مرد مورد نظر هنگام راه رفتن به شما برخورد کند، بی ادب نیست، بلکه قصد نزدیک شدن به شما را دارد. اگر از این رفتار خوشتان نمی آید، به آرامی او را عقب بزنید.
این یکی از راه های اصلی معاشقه مردان و یک نشانه عالی است.
30- چیزی مانند تلفن یا بطری آب شما را با شیطنت بر می دارد.
او به آنچه در تلفن شماست اهمیتی نمی دهد و بطری آب شما را نمی خواهد، فقط می خواهد توجه شما را جلب کند.
در حین انجام این کار چهره شما را تماشا می کند تا مطمئن شود از نظر شما هم این کار سرگرم کننده است و در صورتیکه احساس کند ناراحت هستید دست از این کار بر می دارد.
31- پیشنهاد می کند پروژه ها یا سرگرمی های جدیدی را با شما امتحان کند.
اگر در تغییر چیدمان خانه، نقاشی دیوار اتاق یا راه اندازی تلویزیون جدیدتان شما را همراهی می کند یا پیشنهاد کوهنوردی می دهد، شما را دوست دارد. این ها پروژه های بزرگ و دو نفره ای هستند که قطعا آنها را با هر دوست تصادفی انجام نمی دهید.
12 کار که اگر کسی شما را صادقانه دوست داشته باشد انجام می دهد
32- سعی می کند چیزی را در مورد شما پیش بینی کند.
ممکن است جمله ای مانند این را بگوید، “من کاملا مطمئنم که یک روز معلم می شوی” یا “شرط می بندم بعد از دانشگاه به شیراز می روی”. ممکن است پیش بینی او کاملا درست باشد، یا تا حدی به واقعیت بپیوندد.
او همچنین ممکن است به شما بگوید که خوابی در مورد شما دیده است. موضوع خواب مهم نیست، به این ترتیب به شما اطلاع می دهد که او درباره شما فکر کرده است یا می خواهد راهی برای صرف وقت با شما پیدا کند.

33- او به خود می بالد.
در برخی موارد، حتی متواضع ترین پسرها نیز کمی خودنمایی می کنند. اگر او معمولا زیاد مورد توجه واقع نمی شود، ممکن است احساس کند مجبور است برای دستیابی به این هدف به تحسین خود بپردازد و شما را تحت تأثیر قرار دهد.
34- وقتی به او نزدیک می شوید سرخ می شود، لکنت می گیرد یا زبانش روی کلمات گیر می کند.
به او فرصت دهید تا با شما صمیمی شود و در صورت امکان برای آرامش او هر چه می توانید انجام دهید.
35- برای جلب نظر شما ریسک های فیزیکی می کند.
پسری که روی شما کراش دارد وقتی در کنار شما قرار می گیرد تمایل به ریسک پذیری دارد. غیر معمول نیست که یک پسر عمدا خود را در معرض خطر قرار دهد تا توجه طرف مقابل را به خود جلب کند زیرا مردها فکر می کنند زنان جذب مردان جسور و نترس می شوند. بنابراین احتمالا در صورت بروز فرصت مناسب این استراتژی را به کار می گیرند.
36- سعی می کند از شما دفاع کند.
بعضی از مردها ممکن است به دفاع از شما بپردازند، حتی اگر ایده ای راجع به موضوع نداشته باشند – خواه در زندگی واقعی خواه در شبکه های اجتماعی. آنها می خواهند به عنوان شوالیه جنگجو دیده شوند.
حتی ممکن است به سایر مردهایی که ممکن است با شما در ارتباط باشند حسادت کنند. مراقب این مسئله باشید.
چگونه کسی را عاشق خود کنید؟ (12 روش کاملا موثر)
در نهایت تلاش آنها برای دفاع از شما باید دلپذیر به نظر برسد، نه مرعوب کننده. در نتیجه باید حد و مرزها را در نظر داشته باشند.
37- وقتی فقط شما دو نفر هستید (یا وقتی احساس راحتی می کند) آزادانه حرف می زند.
آیا وقتی افراد دیگری در اطراف هستند بی تفاوت به نظر می رسد و با رفتن آنها صمیمی می شود. در این صورت بدون شک، شما را دوست دارد اما خجالتی یا ترسیده است.
اما، این باعث نمی شود که او یک نامزد بالقوه برای شما باشد. ممکن است در یک خانواده بیش از حد مستبد بزرگ شده باشد و در مورد آینده خود با شما مطمئن نباشد.
38- راه های خلاقانه ای برای متمایز شدن از جمع پیدا می کند.
بعضی از مردها ممکن است برای جلب توجه لاف بزنند یا شیرین کارهای جسورانه انجام دهند، اما مردان خلاق و متفکر ممکن است منحصر به فرد بودن خود را به روش های بهتری نشان دهند.
بنابراین اگر او تنها پسری است که به پست تصادفی که در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته اید پاسخ می دهد، ممکن است بخواهد به شما بگوید که شما را دوست دارد.
39- حتی در جمع هم در مرکز توجه او هستید.
مردی که به شما علاقه مند است حتی در جمع هم بیش از هر کس دیگر به شما توجه می کند.
نیت باگلی، متخصص زوج درمانی، می گوید “وقتی مردها از شما خوششان بیاید به چیزهایی که شما می گویید زیاد می خندند”. بنابراین اگر پسری در اتاق وجود دارد که تصور می کند شما خیلی شوخ و بامزه هستید، ممکن است به شما علاقه داشته باشد.
40- وقتی کار متفاوتی انجام می دهید متوجه می شود
آیا وقتی مدل موها یا آرایش خود را تغییر می دهید متوجه می شود؟ اگر چنین باشد دیگر نباید شک کنید که: او قطعا شما را دوست دارد.
روش استفاده از قانون جذب برای دوستی، ثروت و موفقیت
41- پیشنهاد می کند شما را به جایی که می خواهید بروید برساند یا از فرودگاه سوار کند.
اگر او مجبور باشد برای انجام این کار مسافت طولانی را رانندگی کند یا در ترافیک وحشتناکی بماند، علامت بهتری خواهد بود.
42- از شما می خواهد به جای اینکه در یک گروه باشید، دو نفری وقت بگذرانید.
او احتمالا می داند که در یک محیط کوچکتر می تواند شما را بهتر بشناسد و شانس بیشتری برای تجربه لحظات عاشقانه داشته باشد.
اما به دلایلی این ممکن است صرفا یک دعوت دوستانه باشد. اما اگر پیشقدم شود، برنامه ریزی و پیگیری کند – و قرار باشد فقط شما دو نفر باشید – احتمالا یک قرار ملاقات عاشقانه است.
43- سکوت می کند.
ترس از نادیده گرفته شدن برای مردها مسئله بزرگی است، مخصوصاً وقتی در جمع هستند. برای اینکه یک مرد خود را در موقعیتی این چنینی قرار دهد، جسارت زیادی لازم دارد.
بنابراین ممکن است وقتی در جمع هستید بی تفاوت رفتار کند و وقتی تنها هستید با شما صحبت کند.
44- به دوستانش گفته است که شما را دوست دارد، حتی اگر به خود شما نگفته باشد.
این یکی در حد پسر بچه های دبیرستانی به نظر می رسد، اما در مورد افراد مسن تر نیز اتفاق می افتد – به خصوص اگر خجالتی باشند یا احساس کنند ممکن است در حد شما نباشند.
از نظر باگلی در این شرایط می توانید بدون پذیرش هیچ ریسکی به علاقه او پی ببرید. کافی است سعی کنید با دوستانش ملاقات کنید. آنها ممکن است هر آنچه را که می خواهید بدانید به شما بگویند.
45- به طور اتفاقی به شما توهین می کند.
او سعی می کند شوخ طبع یا با نمک باشد، اما به طور تصادفی چیز توهین آمیزی (ملایم) می گوید. این اتفاق مدام رخ می دهد و یکی از علائم غیر منتظره ای است که نشان می دهد شما را دوست دارد.
از روی نحوه رفع و رجوع کردن وی می توانید چیزهای زیادی در مورد او بفهمید. آیا عذرخواهی می کند و می خندد؟ نحوه واکنش شما نیز کمک کننده خواهد کرد.
46- ​​با صراحت می گوید:” دوستت دارم.”
بسیاری از مردها، به خصوص مردان مسن یا بالغ، حرف دل خود را براحتی به زبان می آورند!
چنین مردی با صراحت تمام احساسش را به زبان می آورد. اگر به مردانی عادت کرده اید که بازی می کنند و حرف خود را نمی زنند، این می تواند برایتان مانند یک شوک باشد.
حتی ممکن است فکر کنید شوخی می کند اما احتمالا این طور نیست.
در این شرایط چه می کنید؟ در برخورد با چنین مرد صادقی می توانید بگویید، “من هم واقعا تو را دوست دارم!” یا “خیلی خوشحالم که این حرف را به من زدی اما من چنین احساسی نسبت به تو ندارم.”
در هر صورت، شما باید به چنین مردی احترام بگذارید!
خلاصه
اگر تمایلی به نشان دادن علامتی که نشان دهنده علاقه به شما باشد ندارد، با او کنار بیایید.
سعی کنید از طریق انجام کارهای خوب توجهش را جلب كنید.
8 نکته ضروری قبل از اینکه عاشق شویم؟
اگر علاقه ای به او ندارید، سعی نکنید از علاقه ای که به شما دارد استفاده کنید. بلافاصله احساستان را به او اطلاع دهید.

آدم های با زبان های بدن متفاوت

روش خواندن زبان بدن دیگران (آموزش تصویری انواع آن)

روش خواندن زبان بدن دیگران (آموزش تصویری انواع آن)
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/06/word-image-13.jpeg

ارتباطات ما فراتر از کلماتی هستند که استفاده می کنیم. تماس چشمی یا حرکات دست بخش مهمی از هر ارتباط هستند. نشانه های غیرکلامی مانند لحن صدا، حرکات و حالات همگی به نوبه خود نقش حائز اهمیتی دارند. در این مقاله، زبان بدن را تعریف می کنیم و توضیح می دهیم که چگونه می توانید برای درک و برقراری ارتباط موثرتر با دیگران، آن را تفسیر کنید. این کار نه تنها سخت نیست بلکه بسیار سرگرم کننده و جالب هم هست.
زبان بدن چیست؟
به زبان ساده، زبان بدن به عناصر ناگفته ارتباطی که برای آشکار کردن احساسات و عواطف واقعی استفاده می کنیم گفته می شود. مانند استفاده از حرکات دست برای جلب توجه یا کج نگه داشتن سر به نشانه اینکه در حال گوش دادن هستید.
وقتی بتوانید علائمی مانند این ها را بخوانید، می توانید پیام مخاطب را به طور کامل درک کنید و از واکنش افراد نسبت به آنچه می گویید و انجام می دهید بیشتر آگاهی بدست آورید. همچنین می توانید زبان بدن خود را طوری تنظیم کنید که مثبت تر، جذاب تر و صمیمی تر به نظر برسید.
علم زبان بدن
احتمالا تاکنون شنیده اید که فقط هفت درصد پیام از طریق کلمات و 93 درصد دیگر از طریق ارتباط غیر کلامی منتقل می شود.
این از مدل ارتباطی محرابیان گرفته شده است. طبق این مدل در انتقال احساسات واقعی، زبان بدن از لحن صدا و انتخاب کلمات مهم تر است. البته مطالعه محرابیان فقط به ارتباطاتی که شامل احساسات و نگرش های مختلف هستند محدود می شود. بنابراین، قابل تعمیم به همه موارد نیست.
شخصیت شناسی افراد مختلف از روی چهره آن ها (جدیدترین روش بدون خطا)
وی توضیح می دهد که وقتی نمی توانیم افراد را ببینیم، درک و سنجش احساس آنها برایمان بسیار دشوار می شود- به عنوان مثال در ایمیل یا برنامه های پیام رسان.
چگونه زبان بدن را بخوانیم؟
آگاهی از زبان بدن به این معنی است که می توانید موضوعات ناگفته یا احساسات منفی را درک کنید. در ادامه به برخی از علائم غیرکلامی که باید مراقب آنها باشید اشاره خواهیم کرد.
نمونه هایی از زبان بدن در مکالمات دشوار
گفتگوهای دشوار یکی از واقعیت های ناخوشایند زندگی هستند. مانند برخورد با یک مشتری بی ادب، دادن بازخورد منفی به دیگران یا مذاکره در مورد یک قرارداد.
موقعیت هایی از این دست اغلب با احساس عصبی بودن، استرس یا اضطراب همراه هستند. گرچه ممکن است سعی کنیم آنها را پنهان کنیم، اما این احساسات اغلب از طریق زبان بدن نشان داده می شوند.
رفتارهای زیر نشان دهنده بی علاقگی یا نارضایتی طرف مقابل هستند (شکل 1).

دست به سینه شدن
صورت بی تفاوت یا پرتنش
دور کردن بدن از شما
نگاه کردن به پایین و پرهیز از برقراری تماس چشمی

شکل 1

آگاهی از این علائم می تواند به شما در تنظیم گفتار و نحوه گفتن آن کمک کند. به این ترتیب می توانید احساس آرامش و راحتی بیشتری را برای طرف مقابل ایجاد کنید (شکل 2).
شکل 2

20 مهارت اجتماعی کاربردی برای اینکه دوست داشتنی تر باشیم؟
زبان بدن مخاطب بی حوصله
هنگام ارائه یک سخنرانی یا همکاری با یک گروه، بدنبال جلب توجه دیگران هستید.
شاخص های زیر نشان می دهند که فرد مورد نظر از گفته های شما خسته شده است (شکل 3-6).

خم کردن سر به طرف پایین
نگاه کردن به چیزهای دیگر یا اطراف
خاراندن بدن یا سر، بازی کردن با اشیایی مانند خودکار یا تلفن همراه
نوشتن یا خط خطی کردن

شکل 3

شکل 4

شکل 5

شکل 6

نکته: می توانید با پرسیدن یک سوال مستقیم، یا دعوت از مخاطبین برای مشارکت در یک ایده، توجه آنها را دوباره جلب کنید.
زبان بدن در مذاکره (تاثیر و 6 نکته که باید بلد باشید)
تجزیه و تحلیل زبان بدن – نمایش مثبت بودن
زبان بدن مثبت از سخنان شما پشتیبانی می کند، در انتقال ایده ها با وضوح بیشتر کمک می کند و از ارسال پیام های گمراه کننده ممانعت می کند.
زبان بدن برای ایجاد تاثیر اولیه فوق العاده
نکات زیر می توانند به شما کمک کنند زبان بدن خود را طوری تنظیم کنید که تاثیر اولیه خوبی روی مخاطب ایجاد کنید:

گشاده رو باشید. آرام باشید، اما محکم بایستید! می توانید بنشینید یا بایستید و دستان خود را در دو طرف بدن تان قرار دهید (شکل 7). از دست به کمر زد خودداری کنید، زیرا می تواند پرخاشگری یا تمایل به تسلط را به مخاطب القا کند (شکل 8).
محکم دست بدهید. البته در حد متعادل! شما نمی خواهید رفتار ناخوشایند یا پرخاشگرانه ای داشته باشید.
ارتباط چشمی خود را حفظ کنید. سعی کنید هر بار چند ثانیه به طرف مقابل نگاه کنید. این نشان می دهد که صادق و علاقه مند هستید. از خیره نگاه کردن پرهیز کنید! (شکل 9).
از دست زدن به صورت خودداری کنید. اگر در حین پاسخ دادن به سوالات این کار را انجام دهید، ممکن است از نظر مخالب به عنوان عدم صداقت تعبیر شود (شکل 10). اگرچه همیشه اینطور نیست، اما بهتر است از بازی کردن با موها و یا خاراندن بینی خودداری کنید.

شکل 7

شکل 8

شکل 9

شکل 10

اهمیت زبان بدن در ارائه یک سخنرانی +چطور از آن بصورت موثر استفاده کنیم؟
نمونه های زبان بدن برای سخنرانی موثر در جمع
زبان بدن مثبت می تواند به شما کمک کند تا هنگام صحبت کردن در جمع، افراد را درگیر خود کنید و اعتماد به نفس خود را به نمایش بگذارید. برای انجام این کار می توانید از نکات زیر استفاده کنید:

گشاده رو باشید. در حالت ایستاده قرار بگیرید، در حالی که شانه ها رو به عقب و بازوها در دو طرف بدن قرار دارند (شکل 11). وسوسه نشوید که دستان خود را در جیب خود بگذارید زیرا این امر باعث می شود بی علاقه به نظر برسید.
سر خود را بالا نگه دارید. سر شما باید قائم و صاف باشد (شکل 12). خم شدن به جلو یا عقب می تواند شما را پرخاشگر یا مغرور جلوه دهد.
حالت بدن خود را تمرین کنید. طوری بایستید که وزنتان به طور مساوی توزیع شود. بهتر است یک پا را کمی جلوتر از پای دیگر نگه دارید (شکل 13).
از حرکات دست باز استفاده کنید. دستان خود را از هم باز کنید، طوری که کف آنها به سمت مخاطب باشد. این نشان دهنده تمایل به برقراری ارتباط و اشتراک ایده است (شکل 14). بازوها را نزدیک به بدن خود نگه دارید. از حرکات دست زیاد خودداری کنید، در غیر این صورت افراد ممکن است بیش از ایده های شما روی دستان تان تمرکز کنند.

شکل 11

شکل 12

شکل 13

شکل 14

نکته: اگر متوجه افت میزان تمرکز مخاطب خود شدید، خیلی سریع جلو بروید. این کار اعتماد به نفس شما را نشان می دهد و به شما کمک می کند تا توجه آنها را جلب کنید.
چگونه در چت جذاب باشیم و دلبری کنیم؟ 10 ترفند کاربردی
زبان بدن برای مصاحبه و گفتگو
زبان بدن می تواند در حفظ آرامش در شرایطی که احساسات زیاد می شوند مانند مذاکره یا مصاحبه، کمک کند. برای داشتن عملکرد بهتر پیشنهادات زیر را دنبال کنید:

آینه کنید. اگر می توانید، زبان بدن شخصی که با او صحبت می کنید را با ظرافت آینه کنید. این کار به او احساس راحتی بیشتری می دهد و می تواند باعث ایجاد روابط شود. توجه داشته باشید که زیاده روی نکنید در غیر این صورت باعث ناراحتی او خواهید شد.
بدن خود را آرام کنید. با ثابت نگه داشتن دست ها و آرام نفس کشیدن، می توانید ظاهر آرامی داشته باشید.
علاقه مند به نظر برسید. اگر از شما سوال پیچیده ای پرسیده شد، می توانید دست خود را روی گونه یا چانه تان قرار دهید. این نشان می دهد شما در حال بررسی پاسخ خود هستید (شکل 15).

شکل 15

نکته: امی كدی، متخصص زبان بدن، توصیه می كند قبل از یک موقعیت استرس زا، به مدت دو دقیقه “ژست قدرت” بگیرید. این حالت سطح هورمون های بدن را فریب می دهد تا احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید و استرس تان کمتر شود. مانترا او این است: “چیزی که می خواهید را جعل کنید تا تبدیل به آن شوید.”
زبان بدن مجازی
شما می توانید بسیاری از راهنمایی های مربوط به زبان بدن که در بالا به آنها اشاره شد را در تماس های ویدئویی نیز اعمال کنید. با این تفاوت که فضای کار کوچکتری خواهید داشت! در ادامه به چند روش برای نشان دادن اشتیاق و کمک به ایجاد احساس راحتی و صمیمیت در مخاطب اشاره خواهیم کرد:

دوربین خود را درست تنظیم کنید. شما باید به اندازه کافی نزدیک باشید تا بتوانید علاقه خود را نشان دهید اما نه آنقدر نزدیک که به فضای مجازی افراد حمله کنید.
فضای اطراف را مرتب کنید یا منطقه آرام و مناسبی را برای تماس ویدیویی خود پیدا کنید. به این ترتیب، مواردی که می توانند حواس مخاطب را پرت کنند، به حداقل می رسند.
تماس چشمی خود را حفظ کنید. طوری به دوربین نگاه کنید که گویی به چشمان شخص مقابل نگاه می کنید. اگر تماس گروهی است، نگاه کردن به اطراف به شما اجازه می دهد بدون خیره شدن به شرکت کنندگان نگاه کنید.
از حالات صورت استفاده کنید. صورت شما در تماس ویدیویی در جلو و مرکز قرار دارد، بنابراین لبخند ملایم خود را در طول مکالمه حفظ کنید. می توانید به نشانه توجه ابروهای خود را بالا ببرید. از اخم کردن پرهیز کنید.

چگونه از زبان بدن خود استفاده می کنید؟
نکاتی که در این مقاله آورده شده اند، یک راهنمای عمومی خوب برای تفسیر زبان بدن هستند، اما لزوما برای همه کاربرد ندارند.
به عنوان مثال، افراد ممکن است زمینه فرهنگی متفاوتی با شما داشته باشند. به این صورت که یک حالت بدن مثبت از نظر آنها منفی باشد.
بنابراین، در مورد چگونگی استفاده از زبان بدن خود تأمل کنید – و از پیش فرض ها خودداری کنید! اگر علائم متفاوت و پیچیده ای را از شخص مقابل دریافت کردید ، از او بخواهید برایتان توضیح دهد. از این گذشته، تفسیر زبان بدن باید مکمل صحبت کردن و گوش دادن دقیق باشد، نه جایگزینی برای آن.
جمع بندی
زبان بدن نوعی سیگنال غیرکلامی است که برای انتقال احساسات و اهداف خود استفاده می کنید. زبان بدن شامل حالت بدن، حالت چهره و حرکات دست شما می باشد.
توانایی شما در درک و تفسیر زبان بدن به شما کمک می کند مسائل ناگفته یا احساسات منفی دیگران را شناسایی کنید.
9 نکته برای پرورش مهارت ذهن‌خوانی: چطور ذهن مردم را بخوانیم؟
همچنین می توانید از زبان بدن به روش مثبت استفاده کرده و پیام های کلامی خود را تقویت کنید.

ضمیر ناخودآگاه

کار ضمیر ناخودآگاه چیست؟ ویژگی آن و روش تسلط بر آن

کار ضمیر ناخودآگاه چیست؟ ویژگی آن و روش تسلط بر آن
https://honarfardi.com/wp-content/uploads/2021/04/word-image-254.jpeg

در نظریه روانکاوی شخصیت فروید از ضمیر ناخودآگاه یا ضمیر ناهشیار به عنوان مخزن احساسات، افکار، اسرار و خاطراتی که خارج از اطلاعات آگاهانه ماست یاد شده است. برخی اعمال بدن مانند تنفس، ضربان قلب و یا گردش خون توسط ضمیرناخودآگاه مدیریت میشوند. با اینکه این بخش از مغز به ظاهر خارج از کنترل است، اما با تسلط بر آن میتوان در زندگی عملکرد بهتر داشت. در این مقاله سعی داریم ضمیرناخودآگاه را بررسی کنیم.
ضمیرناخودآگاه چیست؟
مغز به دو قسمت ضمیر خود آگاه (Conscious) و ضمیر ناخودآگاه( Unconscious) تقسیم میگردد. بخش خودآگاه، همان بخشی است که وظیفه اقدامات منطقی و اعمال آگاهانه بدن را به عهده دارد(مثل حرکت دست و پا). این قسمت از مغز به نوعی نگهبان بدن است ، بدن را در مقابل خطرات محافظت میکند.
اما ضمیر ناخودآگاه بخشی از ذهن است که مسئولیت همه کارهای بدون فکر و آگاهی شما را دارد، است. بخش ناخودآگاه، کنترل کننده احساسات نیز هست. اگر بعضی اوقات بدون اینکه بدانید چرا، حس بدی دارید، این کار را ضمیر ناخودآگاهتان انجام داده است. ضمیر ناخودآگاه خاطرات و باورهای شما را نیز در خود ذخیره میکند(تنفس و یا ضربان قلب).
ویژگی های ضمیر ناخودآگاه
1- ضمیر ناخودآگاه بین واقعیت و آنچه که تصور اش میکنید، تفاوتی قائل نمیشود.
2- ضمیر ناخودآگاه گذر زمان را سریعتر احساس میکند.
3- هرچه ضمیرناخودآگاه شما برای مدت طولانی تری به چیزی باور داشته باشد، تغییر آن باور سخت تر خواهد بود.
4- هر فکری، باعث یک واکنش فیزیکی خواهد شد.
5- هرچه که انتظارش را بکشید، به احتمال زیاد برای شما رخ خواهد داد.
روش تقویت قدرت ذهن ناخودآگاه (4 تمرین ساده روزانه)
6- ضمیر ناخودآگاه شما مدام درحال یافتن شواهدی است که باورهای فعلی شما را محکم تر کند.
7- وقتی تضادی با ضمیر خودآگاه پیش آید،ضمیر ناخودآگاه همواره برنده نهایی خواهد بود.
8-وقتی یک ایده یک بار قبول شود، در جای خود استوار خواهد ماند، تا اینکه ایده ای دیگر جای آنرا بگیرد.
9-هرچقدر تلاش خودآگاهانه بیشتر باشد، پاسخ ضمیر ناخودآگاه کمتر خواهد بود.
10- برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه، تلقین کردن و تکرار قابل استفاده است.
مزایای قدرت ضمیر ناخودآگاه (اینفوگرافی)
تقویت قدرت ضمیر ناخودآگاه
1- کنترل افکار  هر زمان که دیدید نسبت به خود یا توانایی‌های‌تان احساس منفی دارید، یک گام به عقب برگشته و درباره این موضوع فکر کنید.
2- افکار مثبت  هر چقدر بیشتر به خودتان و توانایی‌های‌تان ایمان داشته باشید، احتمال تلاش و موفقیت شما بیشتر خواهد بود. هر زمان که یک فکر منفی به ذهن‌تان وارد می‌شود، تلاش کنید تا با قدردانی از یک نکته‌ی خوب درباره‌ی خودتان به آن پاسخ دهید.
3- تغییر مسیرهای فکری  الگوهای فکری ضمیر ناخودآگاه شما، تحت تأثیر نحوه‌ی تعامل با جهان و هم‌چنین روش پردازش اطلاعات و موقعیت اطراف توسط شما قرار دارد. بنابراین کنترل افکار خوب و بد را به دست بگیرید.
خواب مغناطیسی: فواید، عوارض و همه نکات مهم
4- تغییر عادات  ضمیر ناخودآگاه شما به طور قابل توجهی از طریق الگوها و عادت‌های شناخته شده در زندگی روزمره‌ عمل می‌کند.کافیست با تغییر در برخی عادات مانند تغییر در مسیر بازگشت به خانه نحوه تعامل با جهان پیرامون خود را تغییر دهید.
5- پذیرش احساسات و افکار جدید  ضمیرناخوآگاه شما ظرفیت زیادی دارد، لازم است تا افکار جدید و احساسات جدید را به او دهید. این افکار و احساسات تعامل شما با جهان پیرامون را تحت تاثیر قرار میدهد. برای مثال میتوانید با یک احساسی که از از برخورد با آن واهمه دارید را تجربه کنید. برای مثال اگر از صحبت در جمع هراس دارید، با آن روبرو شوید و این کار را انجام دهید.
روش های تسلط بر ضمیر ناخودآگاه
شاید شما هم درباره ایجاد عادات جدید در زمان 21 روز شنیده باشید. این دقیقا همان چیزی است که از آن به عنوان تسلط ناخودآگاه یاد میشود. این قانون میگوید اگر شما 21 روز یک کار یا فکری را تکرار کنید پس از 21 روز آن فکر یا کار جزئی از عادات شما میشود.
ریلکسیشن یکی دیگر از راه های تسلط بر ضمیرناخودآگاه است.

کافیست یک جای آرام بنشینید، به آرامی دم و بازدم را انجام دهید و بر تنفستان تمرکز کنید.
در مرحله دوم صدای خود را در حالت آلفا قرار دهید(صدای آرام و نامفهوم).
در مرحله سوم تصویر سازی و عبارات تاکیدی را آغاز کنید.
در مرحله چهارم فرض کنید بر روی یک نیمکت نشته اید و شخصی که شبیه شماست اما سالهاست از او دور بودید، در کنار شما می نشیند.
در مرحله پنجم اگر توانستید با این بخش از ذهن وارد ارتباط شوید، میتوانید سئوالات خود را مطرح کنید(این پاسخ ها کامل نیست ولی بسیار کمک کننده خواهد بود).

خود هیپنوتیزم چیست؟ چه تاثیراتی دارد و چه استفاده هایی از آن می شود؟
حرف آخر
ضمیر ناخودآگاه را میتوان گنجینه احساسات و گنجینه پاسخ به بسیاری از مشکلاتمان نیز دانست. قبل از هرچیزی باید بدانید احساسات و افکار شما میتواند تاثیر زیادی بر زندگیتان داشته باشد بنابراین به ورودی های ضمیرناخودآگاهتان توجه داشته باشید.